fbpx

Élőállat-külkereskedelmünk speciális szelete

Írta: - 2017 április 28.

Exportunk 1,6%-os bővülés mellett túllépte a 8 milliárd, importunk pedig, 6,3%-os növekedést produkálva elérte az 5 milliárd eurót, így a külkereskedelmi egyenleg enyhe csökkenés mellett megközelítette a 2,9 milliárd eurót. Agrár-külkereskedelmünk tehát 2016-ban összességében jó évet zárt.

Szeszélyes évszakok és rekordok

A rekordokat vagy rekordközeli eredményeket felmutató 2016-os esztendő a kivitelre is jó hatást gyakorolt, jóllehet az időjárási anomáliák és állatbetegségek érzékeny veszteségeket okoztak egyes kertészeti és állattenyésztési ágazatainknál. A gyümölcsöseinket, szőlőkultúráinkat megtizedelő, késő tavaszi fagyok, majd a nyár közepén pusztító, a Dunántúl szőlővidékeit letaroló jégeső, nem is beszélve az év utolsó harmadában súlyos károkat okozó, a baromfi ágazatot, kiváltképp a víziszárnyas-állományokat drámaian érintő madárinfluenza felmérhetetlen károkat okozott a termelési alapok és az export árualapok tekintetében.

Az e cikk témáját adó, az agrárexportunk 4,2%-át kitevő élő állatkivitel az átlagot többszörösen meghaladó módon, összességében 9,7%-kal bővült, ami a külpiaci bizalom erősödésére, a hazai állattenyésztés külhoni elismertségének töretlenségére utal.

Élőállat-kivitelünk alakulása és szerkezeti elemei

2015

(ezer euró)

2016

(ezer euró)

Változás

(%)

Részarány

(%)

Élő ló 1454,1 1963,6 135,0 0,6
Élő marha 127551,3 149040,0 116,8 44,3
Élő sertés 47771,0 50065,0 104,8 14,9
Élő juh 38425,1 37827,6 98,4 11,2
Élő baromfi 82458,3 87872,6 106,6 26,0
Egyéb 9072,6 9907,2 109,2 3,0
Élő állat összesen 306732,4 336676,0 109,7 100,0

Az élőállat-kivitel szerkezeti elemei közül kimagaslik az élőmarhaexport, ami az év folyamán egyre élénkebbé váló külpiaci (elsősorban török) kereslet hatására 2016-ban összességében 16,8%-kal bővült. A második legjelentősebb kiviteli csoportot az élőbaromfi-export képezi, pedig éppen ezt az ágazatot sújtotta a legdrasztikusabban a vándormadarak által terjesztett, telepbezárásokkal és a fertőzött állományok megsemmisítését maga után vonó madárinfluenza. A szakmai szervezet szerint mintegy 3 millió víziszárnyas esett áldozatul a járványnak és azt megfékezni hivatott karantén-intézkedéseknek. Az állománypótlás, a regenerálódás, súlyos anyagi áldozatokat követelve fél-háromnegyed évig is eltarthat.

Az alábbiakban, éppen az említett, sajátos körülmények miatt az élőbaromfi-kivitel 2016 évi sajátosságait mutatjuk be. Megjegyzésként idekívánkozik, hogy a legjelentősebb élőállatexportot adó élőmarhaexportról e lap egyik korábbi számában már részletes értékelés látott napvilágot.

Élőbaromfi-kivitel

A közel 88 millió eurós, 6,6%-kal fejlődő élőbaromfi-kivitelünk mintegy 54 ország baromfiállományát gazdagította 2016-ban. Nem túlzó állítás ez, hiszen a kiviteli érték 78, illetve 83%-a az elmúlt két évben naposcsibe, illetve naposbaromfi volt, tehát hízlalásra, árualap előállítására vásárolták tőlünk elsősorban a naposbaromfit.

A három legjelentősebb élőbaromfi-piacunkon, Románián, Lengyelországon, és Ausztrián kívül számottevő felvevő piacnak számított még a cseh, a német, a szlovák és az ukrán piac is. A változást mutató viszonyszámok közül kiemelésre érdemes a legjelentősebb piacnak számító, 8,5%-kal bővülő román piac, hiszen ide került a 2016. évi élőbaromfi-kivitel több mint egyötöde (22%-a). Ennél is gyorsabban bővült, közel 16%-kal növekedett a lengyelországi kivitelünk és kiugróan bővült (76%-kal nőtt) a németországi exportunk is.

Élőbaromfi-exportunk fő piacai

Export, 2015

(ezer euró)

Export, 2016

(ezer euró)

Változás

(%)

Románia 17880,7 19408,6 108,5
Lengyelország 13608,0 15756,6 115,8
Ausztria 9238,2 7210,0 78,0
Csehország 6781,0 5904,7 87,1
Németország 3147,5 5541,8 176,1
Szlovákia 5584,7 5423,0 97,1
Ukrajna 6170,6 5385,3 87,3
Bulgária 4368,7 4254,0 97,3
Üzbegisztán 2705,5 3229,7 119,4
Horvátország 3017,6 3154,4 104,5
Összesen: 82458,3 87872,6 106,6

Forrás: KSH

Naposbaromfi-export

A statisztikai adatok szintjén az élőbaromfi-exporton belül megkülönböztethető a 185 gramm alatti súlyú élő állatok kivitele. A szakzsargont lefordítva magyarra eljutunk a naposcsibe, naposbaromfi fogalomkörhöz, ami a nagyságrendjét nézve nem kevesebb, mint 51,2 millió euró, közel akkora, mint a háromnegyed évi borexportunk.

Naposcsibeexportunk fő piacai

Export, 2015

(ezer euró)

Export, 2016

(ezer euró)

Változás

(%)

Románia 13894,6 16073,7 115,7
Ukrajna 5998,1 5148,7 85,8
Csehország 6611,0 4356,1 65,9
Bulgária 4224,0 4093,5 96,9
Üzbegisztán 2705,5 3229,7 119,4
Szlovákia 3533,5 3028,8 85,7
Horvátország 2397,2 2228,5 93,0
Lengyelország 801,0 1821,1 227,4
Szerbia 1986,6 1704,1 85,8
Szlovénia 951,8 1459,8 153,4
Fehéroroszország 1439,1 1232,4 85,6
Olaszország 47,8 1109,7 23-szoros
Algéria 67,2 669,2 10-szeres
Összesen: 49.371,0 51.207,2 103,7

Naposcsibe-kínálatunk összességében, a táblázatbeli főbb piacokkal együtt hozzávetőlegesen 44 ország piacaira jutott el 2016-ban. Exportunk gerince bejáratott piacokon nyugszik. Vevőink zöme tradicionális kereskedelmi partnerünk, mégis érződik a kiviteli adatokat nézve némi visszaesés, hiszen a kiemelt jelentőségű vásárlóink körében is tapasztalható 10-15% közötti visszaesés (Lásd. Ukrajna, Szlovákia, Szerbia, Fehéroroszország. Ennél is nagyobb visszaesés, mintegy 35%-os exportcsökkenés jellemezte a harmadik legjelentősebb napos baromfi vásárlónkat, Csehországot.)

Igazi exportboom jellemezte viszont az olasz piacot, ahol az előző évi mintegy 48 ezer eurós bázison több tízszeresére ugrott a napos baromfi exportunk, vagy az algériai vásárlások értéke is megtízszereződött. Értékes exportbővülés jellemezte továbbá a megduplázódó kivitelt mutató lengyel vagy a másfélszeresére bővülő szlovén piacot.

A naposcsibeexport viszi ugyan a vállán az élő baromfiexportot, de a 185 gramm alatti pulyka-, kacsa-, libakivitelről és a vele paralel érkező importról is érdemes néhány szót ejteni. Míg a napospulyka, -kacsa, -libaexportunk mindössze 6-7 ország piacait célozza meg, és a múlt év utolsó harmadában tapasztalt baromfi influenza elsősorban a szabad tartású víziszárnyas állományunkat sújtotta, ezért figyelemre méltó, hogy ezen a téren jelentős piacokat (egy kivétellel) nem vesztettünk. Az export nagyságrendje ugyanakkor szerény, az importé viszont igencsak fajsúlyos. A behozatal mindhárom esetben rendre meghaladja az exportértéket, sőt a pulyka esetében leginkább a tízszeres szorzó illik az importtöbblet érzékeltetésére.

A 185 gramm alatti, élőpulyka-, élőkacsa-, élőliba-külkereskedelem (2016)

Export

(ezer euró)

Import

(ezer euró)

Importtöbblet

(%)

Élő pulyka 699,7 7573,7 10,8-szeres
Élő kacsa 493,2 1102,7 223,6
Élő liba 205,1 868,9 4,2-szeres

A felnőttbaromfi-állomány külkereskedelme

Az élőbaromfi-állomány külkereskedelmi forgalmának speciális szegmense a felnőttállat-állományok exportja, importja. A tyúkfélék esetében mind az export, mind az import figyelemre méltó nagyságrendet képvisel. A mintegy 6 millió eurós exporttal szemben ugyanis, annak a bő hatszorosa (33,5 millió eurós) az import. Mennyiségi oldalát nézve a tranzakciónak, míg az exportpiacokon 4,2 ezer tonna élőbaromfi kelt el 2016-ban, addig ennek 8,7-szerese, azaz 36,6 ezer tonna érkezett Magyarországra. Fő szállítónk Románia, ahonnan az élő baromfi mintegy 80%-a (26,2 millió euró értékben) származott, Szlovákiából 4,6, Horvátországból 1,6 millió euró értékben, Németországból 900 ezer euró értékben érkezett tavaly felnőtt baromfi. A mintegy 6 millió eurós exportunk fő felvevő piaca Lengyelország és Csehország, de szállítunk kisebb értékben Romániába, Németországba és Ausztriába is ilyen kódszám alatt élő állatot. A meghatározó nagyságrendű román piaci import kapcsán óhatatlan a feltételezés, hogy a nagy román piaci naposcsibeexportunk köszön vissza a felnevelt, hizlalt állomány importjában.

A 185 gramm feletti élőbaromfi-kivitel és -behozatal ütköztetése

Export (ezer euró) Import (ezer euró) Importtöbblet (ezer euró)
Lengyelország 1.606,1
Csehország 1.212,0
Románia 805,6 26.219,6 25.414
Németország 423,7 902,2 478,5
Ausztria 630,5 58,9 -571,6
Horvátország 353,4 1.632,4 1.279,0
Szlovákia 332,8 4.649,2 4.316,4

Az élőpulyka-, élőkacsa-, élőliba-forgalom alakulása

Végezetül érdemes egy pillantást vetni a naposcsibeexport utáni legsikeresebb termékpályákra is, úgymint a súlykorlátozás nélküli élőpulyka-, élőkacsa- és élőliba-exportunk és -importunk alakulására. Exportunk ezekben a termékcsoportokban messze meghaladja az import szintjét, mégpedig úgy, hogy közel 20%-os piacbővülés mellett a kiviteli érték túllépte a 22 millió eurót, az exportmennyiség pedig a 13.766 tonnát.

Élőpulyka, élőkacsa, élőliba külkereskedelmi forgalma

Export, 2015

(ezer euró)

Export, 2016

(ezer euró)

Változás

(%)

Lengyelország 7603,9 12036,4 158,3
Ausztria 7806,8 5544,6 71,0
Németország 2099,5 3784,0 180,2
Szlovákia 768,7 596,5 77,6
Olaszország 105,6 60,0 56,8
Bulgária 78,4 41,4 52,8

Ezzel szemben az import alig éri el az exportérték 0,7%-át és mindössze két nyugat-európai szállítót jegyez. Nevezetesen Franciaországot, 161,5 ezer euróval és Ausztriát 2,6 ezer eurós importtal.

Összeállította: Szabó Jenő