Gazdálkodási naplóval kapcsolatos adatszolgáltatás

Az agrár-környezetgazdálkodási támogatásban részesülő gazdálkodóknak gazdaságuk teljes területére vonatkozóan Gazdálkodási Naplót kell vezetniük. A naplót papír alapon és elektronikus formában is lehet vezetni. Beküldeni elektronikus úton a Mezőgazdasági és Szakigazgatási Hivatalhoz (MgSZH) csak bizonyos adatokat szükséges, minden lezárt gazdálkodási év után szeptember 1. és november 30. között.

Az első gazdálkodási évre vonatkozó adatokat 2010. szeptember 1-jétől november 30-ig a Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatalhoz kell benyújtani, az ebből a célból működtetett elektronikus felületen („web-GN”) keresztül.

A benyújtás elmulasztása a 61/2009. (V. 14.) FVM rendelet 52. § (4) bekezdése szerinti szankciót, vagyis az előző (első) gazdálkodási évre jutó támogatási összeg 30%-kal történő csökkentését vonja maga után.

A gazdálkodási napló meghatározott adattartalmának elektronikus benyújtására a fenti határidőn túl nincs lehetőség.

A teljes Gazdálkodási Napló vezetése kötelező, hiszen a helyszíni ellenőrzés a Gazdálkodási Napló eredeti példánya alapján történik. A napló eredeti példányát, elektronikusan vezetett napló esetében pedig az adott gazdálkodási év lezárását követően kinyomtatott példányát a támogatási időszak végét követő második gazdálkodási év végéig meg kell őrizni.

A 96/2009. (XII. 9.) ÚMVP IH közlemény a gazdálkodási naplót word és excel formában és a gazdálkodási napló kitöltéséhez a segédletet, a 22/2010. (IV. 13.) ÚMVP IH közleménye pedig az AKG rendeletben foglalt elektronikus adatszolgáltatást és a „web-GN” adattartalmát tartalmazza.

Tápanyaggazdálkodási tervvel kapcsolatos adatszolgáltatás

A tápanyag-gazdálkodási terv kötelezően beküldendő tartalmi elemei:

– Kötelezettségvállalással érintett egybefüggő terület sorszáma, adott évi tábla sorszáma, területe (ha);

– Maximálisan kijuttatható hatóanyag (N, P2O5, K2O kg/ha)

1.Tápanyag-gazdálkodási minimumkövetelmények

2.Növényvédelmi minimumkövetelmények

B.) 2011. január 1-jétől minimumkövetelményként figyelembe veendő előírások

Gondoskodni kell a növényvédelemi tevékenység során kiürült csomagoló burkolatok, göngyölegek szakszerű összegyűjtéséről, kezeléséről, megsemmisítéséről. (pl.: növényvédő szer csomagolóeszköz más célra még tisztított állapotban sem használható).

A fenti követelmények betartását az ellenőrök a terület, illetve a telephely bejárásával, illetve a dokumentumok (gazdálkodási napló, számlák, bizonylatok, szerződések, stb.) átvizsgálásával ellenőrzik.

Összeállította: Agócs Bernadett
ÚMVP tanácsadó

Tel: 30/ 298-2322
E-mail:

gazdálkodási napló