Információk az Új Széchenyi Tervről

Mikro- kis- és középvállalkozások technológiafejlesztése (GOP 2.1.1-A)

Kik pályázhatnak?

Mekkora a támogatás összege és mértéke?

Legalább 5 millió forint, legfeljebb 25 millió forint támogatás igényelhető, legfeljebb 40%-os támogatási mértékkel.

A pályázatok 2011. március 1-jétől nyújthatók be.

Nem pályázhatnak olyan természetes vagy jogi személyek, amelyek nettó árbevételének vagy adóalapba beszámított bevételének több mint 50%-át TEÁOR szerinti mezőgazdasági tevékenység (TEÁOR szám: 01.11-03.22) teszi ki.

Mikrovállalkozások fejlesztése (GOP-2011-2.1.1/M)

A mikrovállalkozások fejlesztése érdekében eszközbeszerzésre, infrastrukturális és ingatlan-beruházásra, valamint információs technológia-fejlesztésre lehet támogatást igényelni.

Mikrovállalkozásnak minősülő gazdasági társaságok, szövetkezetek és egyéni vállalkozók.

Vissza nem térítendő támogatás:

  • összege legalább 1 millió forint, legfeljebb 4 millió forint lehet,
  • mértéke legfeljebb a projektösszköltség 45 %-a lehet.

Saját forrás:

  • 10% biztosítása kötelező.

Mikortól lehet pályázni?

Korlátozások a mezőgazdaságban

Mezőgazdasági termékek termelésére, előállítására irányuló projektek nem támogathatóak.

A pályázati lehetőségekről, információkról folyamatosan tájékoztatást nyújtunk partnereink részére.

Nagy Balázs
fejlesztés