Jogszabályok a mezőgazdasági járművek fékberendezéseire

A közúton közlekedő mezőgazdasági járműnek a rá vonatkozó hatósági előírásokat be kell tartania. A mezőgazdasági és erdészeti traktorok, a hozzájuk kapcsolható pótkocsik, és a cserélhető, vontatott munkagépek fékberendezéseire vonatkozóan új európai uniós rendeletek jelentek meg. A műszaki fejlődést követő rendeleteket annak érdekében dolgozták ki, hogy segítsék az európai piacon belüli járműkereskedelmet, a környezetvédelem fokozását, és a közlekedésbiztonság javítását.

Az Európai Unió többek között segíteni kívánja az európai piacon belüli járműkereskedelmet, a környezetvédelem fokozását, és elhivatott javítani a közlekedésbiztonságot. Ennek érdekében megjelent a mezőgazdasági és erdészeti járművek jóváhagyásáról és piacfelügyeletéről szóló a 167/2013/EU számú rendelet. A rendelet a mezőgazdasági vagy erdészeti traktorokkal, és az azokhoz kapcsolható pótkocsikkal, cserélhető vontatott munkagépekkel foglalkozik. A rendelet 2016. január 1-jétől alkalmazandó. A 18 fejezetből álló rendeletből csak két témakör kerül kiemelésre: a járműkategóriák és a javítási-karbantartási információk elérhetősége.

Járműkategóriák


1. ábra. Új kétvezetékes pneumatikus fékrendszer felépítésének vázlata: 1. Pótkocsi fékszelep; 2. Légtartály; 3. Fékhenger; 4. ALB vezérlő; 5. Táp- csatlakozófej szűrővel; 6. Fékvezérlő csatlakozófej szűrővel; 7. Kompresszor; 8. Légszárító; 9 .Nyomásmérő; 10. Főfékhenger, fékpedál; 11. Kétvezetékes pótkocsi vezérlőszelep; 12. Táp- csatlakozófej; 13. Fékvezérlő csatlakozófej (forrás: www.paul-forrer.ch)

„T kategória”: valamennyi kerekes traktor

 • „T1 kategória”: azok a kerekes traktorok, amelyek vezetőhöz legközelebb eső tengelyének legkisebb nyomtávja legalább 1.150 mm, menetkész állapotban terheletlen tömegük meghaladja a 600 kg-ot, szabad magasságuk pedig legfeljebb 1.000 mm; (továbbiakban rendelettel ellentétesen röviden fogalmazva);
 • „T2 kategória”: amelyek nyomtávja 1.150 mm-nél kisebb, tömegük meghaladja a 600 kg-ot, szabad magasságuk legfeljebb 600 mm;
 • „T3 kategória”: amelyek tömege nem haladja meg a 600 kg-ot;
 • „T4 kategória”: a különleges rendeltetésű kerekes traktorok;1) „T4.1 kategória” nagy szabad magasságú;2) „T4.2 kategória” extraszéles traktorok;3) „T4.3 kategória” alacsony szabad magasságú traktorok.
 • „C kategória”: lánctalpas (hernyótalpas) traktorok, amelyeket lánctalppal, gumihevederrel, vagy kerekek és lánctalp-kombinációjával hajtanak meg; az alkategóriák meghatározása a „T” kategória analógiájára történik. A 15 km/h-nál kisebb sebességű járműveket gumibetétekkel ellátott lánctalpakkal, vagy gumihevederekkel kell felszerelni.
 • „R kategória”: mezőgazdasági pótkocsik „R1 kategória”: azok a pótkocsik, amelyeknél a tengelyenként műszakilag megengedett tömegek összege legfeljebb 1.500 kg;
 • „R2 kategória”: tömegük 1.5003.500 kg közötti;
 • „R3 kategória”: tömegük 3.50021.000 kg közötti;
 • „R4 kategória”: tömegük nagyobb 21.000 kg-nál.
 • „S kategória”: a cserélhető vontatott mezőgazdasági berendezések;
 • „S1 kategória”: amelyek tömege 3.500 kg-nál kisebb;
 • „S2 kategória”: amelyek tömege meghaladja a 3.500 kg-ot.

A T; C; R; és S kategóriák mindegyike a végén – tervezési sebességük szerint kiegészül az „a” vagy „b” indexszel: • „a” index legnagyobb tervezési sebessége legfeljebb 40 km/h;• „b” index legnagyobb tervezési sebessége meghaladja a 40 km/h-t.


1. kép. Steyr 6185 traktor új „S-Brake” jelölésű szabadalmaztatott pótkocsi fékrendszerrel (forrás: www.steyr-traktoren.com)

Javítási és karbantartási információk elérhetősége

A 167/2013/EU rendelet részletesen foglalkozik a mezőgazdasági és erdőgazdasági járművekkel kapcsolatos információk alkalmazásával. A gyártóknak és a hivatalos márkakereskedőknek megkülönböztetés nélküli hozzáférést kell biztosítaniuk a javítók és a független gazdasági szereplők számára a képzési anyagokhoz és munkaeszközökhöz. Ez a hozzáférés kiterjed a szoftverek letöltésére, a diagnosztikai hibakódok (OBD) kezelésére és a munkaeszközök használatára. A kritikus szoftvereket el lehet látni az engedély nélküli műveletekkel szembeni védelemmel. A gyártók a rendelet hatálya alá tartozó járműjavítási és karbantartási információkhoz való hozzáférésért, munkaeszközökért. A képzésekért ésszerű és arányos díjat számíthatnak fel.


2. kép. JCB Fastrac 8000 típusú traktor első tengelye, hidraulikus tárcsafékkel (forrás: www.jcb.com/en-gb/agriculture)


3. kép. Elhanyagolt pótkocsi dobfék (forrás: www.hse.gov.uk)

Fékrendszerekre vonatkozó előírások

A 167/2013/EU rendeletet kiegészíti a 2015/68/EU számú rendelet (2014. októberben jelent meg), amely a járművek fékrendszereinek műszaki követelményeit, illetve a fékvizsgálati eljárások feltételeit határozza meg, a műszaki fejlődés legújabb eredményei alapján. További rendeletekkel kiegészítve lényegében szabványosításra kerültek a mezőgazdasági és az erdőgazdasági járművek fékrendszereire vonatkozó előírások. Az Európai Unió csatlakozott az ENSZ Európai Gazdasági Bizottsága (ENSZ-EGB) 13. sz. előírásához. Az előírás 18. mellékletében lefektetett, összetett elektronikus járművezérlő-rendszerek biztonsági szempontjaira vonatkozó alapvető követelményeket teljes egészében átvették. A jövőben bizonyos esetekben lehetőség nyílik virtuális vizsgálati módszerek (matematikai modellek) alkalmazására, amelyeknek – az eredmények tekintetében – ugyanolyan bizonyosságot kell garantálnia, mint a fizikai vizsgálatoknak.

Az új előírások az üzemi fékek, a biztonsági és a rögzítőfékek követelményeinek változásait tartalmazzák járműkategóriánként. Előírás többek között, hogy a pneumatikus és hidraulikus rendszereknek kétvezetékesnek kell lennie. A járműgyártók nem szerelhetnek fel egyvezetékes típusú hidraulikus csatlakozásokat új „T” és „C” kategóriájú járműtípusokra 2019. december 31-e után, illetve ilyen kategóriájú új járművekre 2020. december 31-e után.

A ráfutófékrendszerek követelményeire is kitér a rendelet: 40 km/h sebességhatár alatt 8 tonna össztömegig, míg 40 km/h sebességhatár felett 3,5 tonna össztömegig hidraulikus vagy mechanikus működtetésű ráfutófék is alkalmazható. Előírás még, hogy hátramenetben biztosítani kell a ráfutófék szabadonfutását.

Fontos változás, hogy 3,5 tonna tengelyterhelés és 40 km/h sebességhatár felett vagy függetlenül a sebességhatártól 21 tonna együttes tengelyterhelés felett csak automatikus állítású fékkar használata engedélyezett, a mechanikus állítású már nem.

A 3,5 tonna feletti tengelyterhelésű és 60 km/h-nál nagyobb sebességre tervezett járműveket pedig kötelezően blokkolásgátlóval (ABS) is fel kell szerelni, míg a 30 km/h feletti sebességhatárú vontatott pótkocsikat automatikus fékerőszabályzóval kell ellátni. A vontató és a vontatott jármű fékezése közötti kompatibilitást is vizsgálni kell, amennyiben a vontatott jármű össztömege meghaladja a 3,5 tonnát, legnagyobb sebessége pedig a 30 km/h-t.

A rendelet természetesen több előírást is tartalmaz, például a hidrosztatikus hajtású járművekre, illetve azok fékberendezéseire, a rúgóerő-tárolós fékekre, a rögzítőfékrendszerekre, a tartós fékrendszerekre, és a járművek EBS rendszerére stb. A közeljövőben nemcsak a gyártók, hanem az üzemeltetők is sokat fognak foglalkozni a mezőgazdasági és erdészeti traktorokkal, azok pótkocsijaival, és a cserélhető vontatott munkagépekkel, az új rendeleteknek megfelelő műszaki rendszerek, szerelvények, alkatrészek kialakításával és javításával.

Dr. Varga Vilmos

SZIE Gépészmérnöki Kar, Járműtechnika Tanszék

kategória mezőgazdasági Műszaki pótkocsi traktor vontatott