Korszerű takarmánykeverő, -kiosztó kocsik és gépválasztékuk

A Siloking SelfLine Smart 5 magajárót várják az állatok

A Siloking SelfLine Smart 5 magajárót várják az állatok

A címben jelzett – „takarmánykeverő, -kiosztó kocsik” – megnevezés még számos jelzővel is kiegészíthető, mivel ezek az erő-/munkagépek amellett, hogy szállítják is a takarmányt; nagyrészük önrakodó silómaróval; silóblokk-vágóval, vagy rakodóvillával (rakodókanállal); alomszalma aprító-kifúvó berendezésekkel, valamint az egyes takarmánykomponensek tömegét mérő mérlegrendszerrel ellátott (is) lehet. Ezek a vontatott pótkocsik vagy magajáró célgépek – a megadott takarmányreceptúrák szerint – a kérődző állatok etetésére, a tömeg- és abraktakarmányok, valamint a kiegészítő takarmányok befogadására, szállítására-összekeverésére és kiadagolására alkalmasak.

Supertino Star Mix VM 21 kocsi mellső szalmaterítő berendezéssel

Supertino Star Mix VM 21 kocsi mellső szalmaterítő berendezéssel

Követelmények, elvárások a kocsikkal szemben

A különböző konstrukciójú takarmánykeverő, -kiosztó kocsikkal szembeni legfontosabb követelmények a következők:

  • a takarmány kiosztási körfolyamat ciklusideje alatti teljesítménye feleljen meg az ellátandó állatállomány igényének;
  • tartálykialakítása tegye lehetővé a betöltött (berakott) takarmány-komponensek gyors és veszteségmentes befogadását;
  • keverőegysége ne rongálja (sértse) a takarmányhányad szerkezetét, és rövid idő (5-10 perc) alatt állítsa elő a megfelelő keveréket, amelynek összetétele pontosan beállítható legyen;
  • körvonalméretében (elsősorban szélesség és magasság) illeszkedjék a kiszolgálandó istálló(k) méreteihez;
  • kis energiaigénnyel és lehetőleg egy kezelőszemély által a vezetőfülkéből legyen üzemeltethető, vezérelhető;
  • többféle halmazállapotú és nedvességtartalmú takarmány-komponens utóaprítását és keverését tegye lehetővé, illetve azokból homogén keveréket képezzen;
  • takarmánykiadagoló (kiosztó) szerkezete széles tartományban legyen állítható, ezáltal a kiadagolt takarmány mennyisége (folyómétertömege) szabályozható;
  • mérlegelektronikája biztosítsa a takarmánykomponensek pontos (hibahatár max. 5%) bemérését, a bemérések gyors reprodukálhatóságát;
  • a kocsi a mostoha üzemeltetési körülmények ellenére robusztus konstrukciójú, erős, üzembiztos, de egyszerűen karbantartható legyen.

Az előzőekben részletezett követelmények és gyakorlati elvárások – a takarmányozási technológiák széles skálájához igazodva – igen sokféle konstrukciójú és műszaki tartalmú gépkialakításokat eredményeztek, amelyekből a gépkiválasztást a felhasználó a saját állattartó-telepi adottságai – elsősorban a telepi állatlétszám – szerint teheti meg.

1. táblázat Takarmánykeverő, -kiosztó kocsik főbb műszaki jellemzői

Gyártó és típus(ok)

Gyártó ország

Tartály-térfogat

(m3)

Keverő csigák

Beépített

Szükséges

Megjegyzés

száma

(db)

elhelye-zése*

motorteljesítmény

(kW)**

BvL

Maximus MX

D

16-20

2

f.

160

önrakodós silómaró

 

V-Mix LS plus 2S

13-24

2

f.

59-86

önrak. silóblokk-vágó

DeLaval

HM 8….17

D

8-17

3

v,

45-70

önrakodós silómaró

Faresin

LD+EcoMode

I

18-33

1-2

f.

155-181

önrakodós silómaró

 

Master 700…1900

7-19

3

v.

42-74

önrakodós silómaró

Jeantil

MVV ND

F

12-26

1-3

f.

60-90

szalmaterítővel

JF-Stoll

Feeder VM-3(B)

DK

32-45

3

f.

100-120

vezeték nélk. mérlegr.

Keenan

MF-300…400

IRL

8-14

***

60-90

motollás kev.szerk.

Kuhn

SPW (Compact)

F

14-25

2

f.

182

önrakodós silómaró

 

Euromix Plus

13-27

2

f.

42-81

szalmaterítővel

RMH

Mixellent

IL

16-30

2

f.

153

önrakodós silómaró

 

Mixell

8-45

1-3

f.

49-110

1-3 tengelyes

Seko

Samurai 7

I

15-27

2

v.

129-186

önrakodós silómaró

 

Tiger VMF/VMS

9-45

1-3

f.

44-220

önrakodós is van

Sano

TMR Profi

D

3-30

1-2

f.

15-125

(Siloking kooperáció)

Siloking

System 1000+

D

23-30

2-3

f.

210

önrakodós silómaró

 

Duo (NG)

14-30

2

f.

75-110

szalmaterítős is

Sgariboldi

Gulliver

I

11-21

***

98-130

lapátos kev. szerk.

 

Monofeeder DF

7-22

1

v.

44-88

önrakodós silómaró

Storti

Terrier SW

I

14-18

2

f.

104

önrakodós silómaró

 

Husky

5-19

1-2

v.

40-62

saját rakodókanál is

Strautmann

Verti-Mix SF

D

11-20

1-2

f.

112-137

„Fast-Cut”-silómaróval

 

Verti-Mix VM (L)

7-16

1

f.

44-75

tartály magasító

Supertino

Star Mix

I

12-28

2

f.

107-147

önrakodó silómaró

 

Unifeed DM

6-15

2

v.

44-51

saját rakodókanál is

Tatoma

MTS

USA

13-25

2

v.

130-175

önrakodós silómaró

 

MVT-D

30-45

3

f.

125-150

tandem/tridem tengely

Triolet

Triotrac

NL

17-24

2

f.

129

önrakodó silómaró

 

Solomix

12-30

2-3

f.

60-95

szalmaterítős is

USA Equipment

CF 600…1600

NL

17-45

2-3

f.

63-133

4-6-8 mérőponttal

Forrás: Internet és gyártmányismertetők

* Rövidítések: f. = függőleges (vertikális) elhelyezés

v. = vízszintes (horizontális) elhelyezés

** Beépített motorteljesítmény = magajáró; Szükséges motorteljesítmény = vontatott

*** lapátos, motollás keverőszerkezet

A takarmánykeverő, -kiosztó kocsik általános jellemzése

A gyakorlatban általánosan használt takarmánykeverő, -kiosztó kocsik kialakítása – az építési mód – tekintetében vontatott pótkocsik és magajáró célgépek különböztethetők meg, amelyek igen változatos (3-45 m3 közötti) tartálymérettel készülhetnek. A keverő-kiosztó kocsik többségét a vontatott, traktor által üzemeltetett pótkocsik képezik. A nagyobb állatlétszámmal rendelkező, és jól gépesített állattartó gazdaságok a nagyobb takarmány befogadóképességű tartálymérettel, valamint önrakodó silómaróval is ellátott magajáró gépeket használhatják kedvezőbben, míg kisebb állatlétszám esetén – a helyi körülményeket is figyelembe véve – a kisebb tartálytérfogatú vontatott gépek alkalmazása a célszerűbb. A gépmegválasztásnál természetesen az adott állattartó gazdaság „alapadatai”: pl. állatlétszám; az istállók közlekedő útjainak méretei; a tehénállások, jászlak vagy etető utak elhelyezkedése; a rendelkezésre álló erő-/rakodógép állomány; etetési technológia; üzemgazdasági feltételek, stb. a meghatározóak. A kocsik főbb szerkezeti részegységei megegyeznek, ill. azok a takarmányozási technológia alapvető műveleteinek (takarmány-komponensek berakodása; takarmányadagok bemérése; aprítás-keverés a szállítás során; kiosztás-kiadagolás az etetési helyeknek) megfelelően épülnek fel. A magajáró gépek járószerkezeti meghajtását, és munkavégző szerveik működtetését – tartálytérfogatuktól, ill. hasznos terhelhetőségüktől függően – 35-200 kW közötti teljesítményű beépített motorok biztosítják, míg a 15-220 kW teljesítményigényű vontatott pótkocsikat az üzemeltető erőgép teljesítmény leadó tengelyéről (a mechanikus hajtások mellett) hidrosztatikusan hajtják meg.

A kocsik tartályába a különböző takarmány-komponensek homlokrakodókkal, vagy önrakodós megoldással – silómaróval, silóblokk-vágóval, (harapó) rakodóvillákkal – tölthetők be. A gépek többségénél az önrakodó silómarós megoldást alkalmazzák, mert az ilyen technikák lényegesen kisebb veszteséget és siló-minőségromlást okoznak. Az önrakodó silómarók a magajáró gépek elején (a vezetőfülke előtt/mellett) nyernek elhelyezést – a gép kezelője jól látja a silómaró munkáját –, a vontatott pótkocsiknál a kocsik hátuljára építik fel a silóblokk-vágókat vagy a silómarókat, illetve rakodóvillákat. Az önrakodó nélküli kocsiknál a bekeverésre-aprításra kerülő bálákat – kötöző anyaguk eltávolítása után – rakodógéppel emelhetik a tartályba.

Strautmann Verti-Mix SF magajáró Fast-Cut maróhengerrel

Strautmann Verti-Mix SF magajáró Fast-Cut maróhengerrel

A korszerű takarmánykeverő, -kiosztó kocsik alváza és tartálya (kocsiszekrénye) közé elektronikus (elektrotenzometrikus) mérlegrendszer kerül beépítésre, amely – 3-4 mérőcella és 4-8 mérőpont segítségével – 2-5%-os hibahatárral folyamatosan méri a tartályba berakodott takarmány-komponensek tömegét, és számítógépes programozással kiegészítve kijelzi, illetve fény-/hangjelzést ad az előírt adagok tartályba kerüléséről. A korszerű gépek elektronikus mérlegének vezérlőterminálján 10-15 féle program állítható be, és ugyanennyi takarmány-komponens bekeveréséhez végezhető el a beszabályozás.

Takarmánykeverő rendszerek

A különböző kocsik takarmánykeverő rendszereik alapján is csoportosíthatók, így a vízszintes (horizontális) csigá(k)ból felépülő, és a függőleges (vertikális) kúpos csigá(k)ból kialakított keverőszerkezetű konstrukciók terjedtek el.

Sgariboldi Gulliver lapátos keverőszerkezet

Sgariboldi Gulliver lapátos keverőszerkezet

Keenan 170 motollás keverőszerkezete

Keenan 170 motollás keverőszerkezete

Két vertikális csigával ellátott keverőszerkezet

Két vertikális csigával ellátott keverőszerkezet

Vízszintes csigás keverőszerkezet elvi vázlata (Sgariboldi Monofeeder DF)

Vízszintes csigás keverőszerkezet elvi vázlata (Sgariboldi Monofeeder DF)

A legtöbb gyártó mindkét keverőrendszerrel készíti gépeit, illetve néhány gyártónál – vízszintes elrendezésű – motollás (pl. Keenan), vagy lapátos (pl. Sgariboldi) keverőszerkezetek is fellelhetők. Kialakításuktól függően a csigás keverőszerkezetek 1-2-3 függőleges, vagy 1-4 vízszintes csigával készülhetnek, amelyek forgásuk közben a felépítményükben (ívtöréssel ellátott tartályukban) aprítják és keverik a takarmány-összetevőket. A keverőcsigák csigaleveleire (különböző profilú és cserélhető) aprítókések is felerősítésre kerülnek, amelyek – a folyamatos anyagáram-cirkuláció közben – tovább aprítják a takarmányt, a tartályok belső falára erősített ellenkések a keverés-aprítás hatásfokát növelve a szálasanyagok utóaprítását segítik elő. A kocsiszekrény aljára merőleges, vertikális elhelyezésű keverőcsigákkal rendelkező gépek a henger vagy hasáb alakú nagybálák aprítására is alkalmasak.

Összességében a vízszintes (horizontális) elhelyezésű keverőcsigákat: a viszonylag kisebb helyigényű kisebb átmérő; a csigalevelek változó menetemelkedése; a tartályban különböző magasságokban történő csigaelrendezés; a bonyolultabb hajtásrendszer, de a leghomogénebb keverés jellemzi. Mindezekkel szemben a függőleges (vertikális) elhelyezésű keverőcsigák nagyobb méretű, változó menetemelkedésű és átmérőjű csigalevelei alacsony fordulatszámon dolgozva, „kíméletes” bánásmóddal biztosítják a szálasanyagok utóaprítását és a jó keverőhatást.

A mai korszerű kocsik takarmánykiosztó-kiadagoló szerkezetei – amelyek szalagos; kaparó-láncos; egyszerű csúszdás, ritkábban csigás megoldásúak lehetnek – hidraulikus munkahengerekkel működtetett zsalus adagolóréssel rendelkeznek, és a kiosztott takarmány mennyisége az adagolórés nagyságának állításával szabályozható be. A zsalus kiadagoló nyíláshoz kapcsolható kihordószerkezetek biztosítják, hogy a takarmánykeverék a jászolba vagy az etetőútra kerüljön. A takarmányadagok egyenletes takarmány folyómétertömeggel történő kiosztására – a kocsi kialakításától függően – több lehetőség is kínálkozik: pl. egy-/kétoldali, a kocsin elől vagy hátul, és a kocsiszekrény középen is kiadagolható a takarmánykeverék. A modern kocsiknál a kiadagolható takarmánykeverék mennyisége az 1-2 kg/folyómétertömegtől ~30 kg/folyómétertömegig tág határok között állítható be.

Siloking SelfLine System 1000+ takarmánykiosztás közben

Siloking SelfLine System 1000+ takarmánykiosztás közben

Géppiaci választék

A takarmánykeverő, -kiosztó kocsik hazai piacán a túlkínálat a jellemző. A különböző magajáró és vontatott gépek 11 ország, több mint 20 gyártójától, 1.000-nél is több típusváltozatban szerezhetők be. (Forrás: www.mvh.gov.hu/GÉPKATALÓGUS)

Az eltérő tartálytérfogatú (ezáltal különböző hasznos terhelésű) gépek között megtalálható magajáró kivitelek – szinte mindegyike – önrakodós silómaróval felszerelt, tartálytérfogatuk 3-30 m3 közötti, de jellemzően a 16 m3 feletti kivitelek dominálnak. Ezek a magajáró gépek a legfejlettebb technikai színvonalat képviselik (pl. fedélzeti tömegmérő-rendszer; kameraellenőrzött, egyszemélyes munkavégzés; kompatibilis mérlegelektronika; modern szoftverek, stb.), természetesen ehhez magas beruházási költség is párosul.

A vontatott takarmánykeverő, -kiosztó pótkocsiknál 3 és 45 m3 (esetleg 52-60 m3) közötti tartálytérfogatú gépek közül lehet választani, a kocsik átlagos hasznos terhelése 7 t körüli. Üzemeltetésükhöz 15-220 kW közötti teljesítményű erőgépek szükségesek. Ezek a vontatott pótkocsik önrakodó silóblokk-vágóval vagy rakodóvillával felszereltek is lehetnek, amelyeket a kocsik végére telepítenek. Egyes típusváltozatoknál kiegészítő felszerelés lehet az alomszalma aprító-kifúvó berendezés, amellyel – a takarmány kiosztásának szüneteiben – az almozás jó minőségben elvégezhető.

USA Equipment CF 1600

USA Equipment CF 1600

Gépkiválasztás előtt célszerű az egyes üzemeltetői referenciahelyeket felkeresni, ott a gyakorlati tapasztalatokat beszerezni.

állattenyésztés szarvasmarha takarmány takarmánykeverő technika tej