Kukoricaszilázsaink 2016

Írta: - 2017 augusztus 30.

Záró adatok 2016. évi betakarítás eredményeiről

Hozamok 2016-ban

A 2016. év kedvező időjárása kimagasló átlaghozamokat adott az országnak. Rekordhozamokról számoltak be telepek a dunántúli régiókban és Észak-Magyarországon. Az országos átlagérték mégsem volt kiugró. Ennek oka, hogy a közép-magyarországi és az alföldi területeken elmaradt a terméshozam a többi megyétől. Az 1. táblázatban 4 év átlagértékeit látjuk.

1. táblázat A 2013-2016. évi betakarítású kukoricaszilázsok hozama
(AKI adatbázisa alapján, 2016.)
A publikált hozamadatok változhatnak annak függvényében, hogy mikor zárta le az AKI véglegesen az adatbázist és hogy a másodvetésű silókukorica bekerült-e az aktuális átlagba

A 2. táblázatban láthatóak a fővetésű silókukorica terméseredményei megyénként (AKI, 2016. november 14.). Ez alapján az idei betakarítás nyertese a Nyugat- és a Dél-Dunántúl volt, ezt követte Észak-Magyarország. Megint a szárazabb közép-magyarországi és alföldi régiókban volt a leggyengébb a hozam.

2. táblázat A fővetésű silókukorica terméseredményei országrészenként 2016-ban
(AKI, 2016. november 14.)

Minőség 2016-ban

A 2013-2016. évi betakarítású kukoricaszilázsok nyers táplálóanyag-tartalma és rostprofilja, valamint emészthetősége és energiatartalma a 3-5. táblázatban látható. A 2016. évi betakarítású kukoricaszilázsokról az alábbiak állapíthatók meg.

  • SZÁRAZANYAG: Az átlagos szárazanyag-tartalom hasonlóan alakult a 2015. évihez képest. A 36%-os szárazanyag-tartalom közel optimális.
  • KEMÉNYÍTŐ: Az idei év 20%-kal nagyobb keményítőtartalmat adott 2015-hez képest. Ez a hazai takarmányadagokban a keményítő-felvételben akár 0,4 kg/nap/tehén többletet is jelenthet a nagytejű csoportban, ami megközelítően 0,5 kg szárított kukorica keményítőtartalmával egyenértékű.
  • ROST: A rosttartalom megközelítően 10%-kal alacsonyabb a 2015. évihez képest. Ez a magasabb keményítőtartalom miatt alakul így. Érdekes, hogy a rost bendőbeli lebonthatósága gyengébb lett (NDFd 49%), ami annak tulajdonítható, hogy a nagy hozam együtt járt a magasabb ’termettel’. A 4-5 méteres növény szárszilárdságát pedig az ellenállóbb rost tudta biztosítani.
  • NEl: A nettó energia 3%-kal lett több, mint tavaly. A kedvezőbb keményítőtartalom és a jobb szervesanyag-emészthetőség 0,18 MJ/kg sza. értékkel több energiát (NEl) eredményezett 2016-ban, mint 2015-ben. Az energiakülönbség tejegyenértéke kb. +0,4 kg tej/nap/tehén (7 kg sza. szilázs /nap/tehén és 3 MJ NEl /kg tej).

3. táblázat A 2013-2016. évi betakarítású kukoricaszilázsok nyers táplálóanyag-tartalma
(ÁT Kft. NIR adatbázisa alapján: 2013. augusztus 15. – 2017. május 26.; 2308 minta alapján)

4. táblázat A 2013-2016. évi betakarítású kukoricaszilázsok rostösszetétele és a rost bendőbeli lebonthatósága
(ÁT Kft. NIR adatbázisa alapján: 2013. augusztus 15. – 2017. május 26.; 2308 minta alapján)

5. táblázat A 2013-2016. évi betakarítású kukoricaszilázsok emészthetősége és energiatartalma
(ÁT Kft. NIR adatbázisa alapján: 2013. augusztus 15. – 2017. május 26.; 2308 minta alapján)
*OMd szerves anyagok emészthetősége, DOM emészthető szerves anyagok,
FOM fermentálható szerves anyagok

Szemroppantottság

A kukoricaszilázsok idei CSPS-értékének alakulását és az első három évvel történő összevetését a 6. táblázatban láthatják. Az eredmények továbbra is javuló tendenciát mutatnak, további 3%-kal javult az átlagértékünk!

A gyenge szemroppantottságú szilázsok aránya a harmadára csökkent 2013-hoz képest és 4%-kal csökkent az elmúlt évhez viszonyítva! Az elfogadható, de nem optimális szilázsok aránya 3%-kal nőtt, míg az ideálishoz közelítő szilázsok aránya 16%-kal csökkent 2015-höz képest. A jó hír azonban, hogy az optimálisan roppantott szilázsok aránya 16%-kal javult az elmúlt évben, ami óriási előrelépés!

6. táblázat A 2013-2016. évi betakarítású kukoricaszilázsok szemroppantottsága
(ÁT Kft. NIR adatbázisa alapján: 2013. augusztus 15 – 2015. május 24., 814 minta alapján)


A tavalyi év adatai a júniusban közölt adatokhoz kéepst azért változtak, mert a
teljes adatbázist később, 2016. július 22-én zártuk le.

Összességében megállapítható, hogy a 2016-ben betakarított kukoricaszilázsaink táplálóanyag- és energiatartalma közel optimális volt a tejtermelés szempontjából, a betakarítási technológia (szemroppantás) pedig tovább javult a költséghatékony termelés érdekében.

Az év kukoricaszilázsai 2016-ban

A 2015. évi betakarítású kukoricaszilázsok adatainak értékelése megtörtént. Kiválasztottuk azon kukoricaszilázsokat, melyek kimagasló szakmai munka eredményei, ezért tiszteletet és megbecsülést érdemelnek. A díjak átadására 2017. június 7-én a Szarvasmarha-ágazati Szemináriumon került sor, Szolnokon.

A díj alapját képező vizsgálati eredmények az ÁT Kft. Takarmányanalitikai Laboratóriumába érkező 441 mintára vonatkoznak és a 2016.09.01-2017.05.26. közötti időszakot ölelik fel. Az elbírálás alapját a piramis ábra mutatja: alulról felfelé haladva szűkítettük az adatbázist.

Az értékelésbe bevont 441 mintából 13 telep érte el a csúcsminőség kategóriáját (7. táblázat). Gratulálunk az eredményhez! Az emészthető keményítő az egyik legfontosabb paraméter, ami meghatározza a szilázs energiatartalmát, következésképen a TMR abrakkoncentrációját. A táblázat tanulmányozásakor, kérem az Olvasókat, ne felejtsék el, hogy a keményítő emészthetőségét a szemroppantás mellett a szárazanyag-tartalom (érési állapot) is befolyásolja! A tárolás időtartama is meghatározó jelentőségű, de ezt nem tudjuk figyelembe venni az értékeléskor (a mintavétel időpontja ugyanis nem feltétlenül jelzi a depó életkorát).

7. táblázat A 2016. évi legjobb kukoricaszilázsai a szemroppantottság alapján sorba rendezve
(ÁT Kft. NIR adatbázisa alapján: 2016.09.01-2017.05.26.; 441 minta)

Az értékelés során kiválasztottunk négy olyan szilázst, melyek egyes paramétereikben is kiválóak voltak, de szemroppantottságuk meghaladták a tavalyi országelsőt!

Annak érdekében, hogy a verseny eredménye hiteles legyen, csak az általunk vett minták szerepelnek a legjobbak között. A mintákat vagy az ÁT Kft. vette már eredetileg is, vagy utólag validálta (újra megvettük, és megvizsgáltuk a szilázst).

A legjobb szemroppantottság megosztott első díja (hagyományos technológia)

tulajdonosa és a kiváló tömegtakarmány előállítója (441 takarmánymintából)

Celli-„Sághegyalja” Zrt.
A legjobb szemroppantottság megosztott első díja (hagyományos technológia)

tulajdonosa és a kiváló tömegtakarmány előállítója (441 takarmánymintából)

Tedej Zrt., Daróczi major
A legjobb szemroppantottság megosztott első díja (Shredlage® technológia)

tulajdonosa és a kiváló tömegtakarmány előállítója (441 takarmánymintából)

Hód-Mezőgazda Zrt., Vajhát
A legjobb szemroppantottság megosztott első díja (Shredlage® technológia)

tulajdonosa és a kiváló tömegtakarmány előállítója (441 takarmánymintából)

Extra Tej Tejtermelő Kft., Beled

Tiszteletünk és megbecsülésünk jeleként örömmel hirdetjük ki ’Az év kukoricaszilázsa 2016’ díjat.

’Az év kukoricaszilázsa 2016’ díj tulajdonosa és a kiváló tömegtakarmány előállítója (441 takarmánymintából) Lakto Kft., Dabas

8. táblázat A 2016. évi díjnyertes kukoricaszilázsai
(ÁT Kft. NIR adatbázisa alapján: 2016.09.01-2017.05.26.; 441 minta)

Gratulálunk a kollégáknak (a növénytermesztőknek, a gépészeknek, az állattenyésztőknek egyaránt), hogy a legfontosabb tömegtakarmányukat ilyen minőségben tudták elkészíteni!

Dr. Orosz Szilvia