fbpx

Mi után kell a törvény szerint továbbra is vagyonadót fizetni?

Írta: Szerkesztőség - 2011 február 28.

A 2010. január 1-től hatályos vagyonadó törvényből a lakóingatlanok utáni adófizetési és bevallási kötelezettséget eltörölték. A törvény szerint továbbra is adófizetési kötelezettség terheli a nagy teljesítményű személygépkocsikat, vízi- és légi járműveket.

Ebből a nagy teljesítményű személygépkocsik adója esetén a törvény szerint adóköteles a belföldi magánszemély vagy belföldön bejegyzett szervezet tulajdonában álló azon személygépkocsi, amely a 125 kilowatt (azaz 170 lóerő) teljesítményt elérő hajtómotorral rendelkezik (nagy teljesítményű személygépkocsi), függetlenül attól, hogy az belföldön vagy külföldön található illetve belföldön vagy külföldön került nyilvántartásba vételre

. Ugyancsak adóköteles a külföldi illetőségű magánszemély, külföldön bejegyzett szervezet tulajdonában álló azon nagy teljesítményű személygépkocsi, amely a magyar hatósági nyilvántartásban szerepel.

Személygépkocsinak minősül az a személyszállítás céljára készült gépkocsi, amelyben – a vezető ülését is beleértve – legfeljebb kilenc állandó ülőhely van, ide nem értve az autóbuszt valamint a motorkerékpárt.

Az adót tehát minden esetben a tulajdonosnak kell megfizetnie, függetlenül attól, hogy a személygépkocsit milyen vagyoni értékű jog (például: haszonélvezet) terhel.

 

Az adókötelezettséget az adóév első napján – tehát a 2010. adóév esetén a 2010. január 1-jén – fennálló körülmények figyelembevételével kell teljesíteni.

Azaz, ha későbbi időpontban bármilyen változás következik be, akár a személygépkocsi, akár az adó alanyának oldaláról, ide értve a személygépkocsi átruházását, megsemmisülését is, ezt a változást csak a változást követő adóévben lehet figyelembe venni.

Az adó alapja a személygépkocsi hatósági nyilvántartásban, más hatósági okiratban feltüntetett teljesítménye kilowattban kifejezve. (A kizárólag lóerőben feltüntetett teljesítményt 1,36-tal kell osztani.)

Az adó mértékét a törvény a hasonló személygépkocsik után fizetendő gépjárműadó mértékéhez köti.

Így az adó mértéke a személygépkocsik után fizetendő gépjárműadó kétszerese a 125 kilowatt teljesítményt elérő és 175 kilowatt teljesítményt meg nem haladó, két és félszerese a 175 kilowatt teljesítményt meghaladó és 200 kilowatt teljesítményt el nem érő, és háromszorosa a legalább 200 kilowatt teljesítményt elérő nagy teljesítményű személygépkocsik után.

Természetesen a nagy értékű vagyontárgyak után fizetendő adót akkor is meg kell fizetni, ha esetlegesen a személygépkocsi mentes lenne a gépjárműadó fizetési kötelezettség alól.

 

A fentiekre tekintettel a nagy teljesítményű személygépkocsi után fizetendő adó mértéke a következőképpen alakul

 

A személygépkocsi

életkora

125-175 kilowatt

teljesítmény

176-199 kilowatt

teljesítmény

200 kilowatt és annál

nagyobb teljesítmény

A gyártási évében és az azt követő 3 naptári évben 690 Ft/kilowatt 862,5 Ft/kilowatt 1035 Ft/kilowatt
A gyártási évet követő 4-7.

naptári évben

600 Ft/kilowatt 750 Ft/kilowatt 900 Ft/kilowatt
A gyártási évet követő

8-11. naptári évben

460 Ft/kilowatt 575 Ft/kilowatt 690 Ft/kilowatt
A gyártási évet követő

12-15. naptári évben

370 Ft/kilowatt 462,5 Ft/kilowatt 555 Ft/kilowatt
A gyártási évet követő 16.

naptári évben és utána

280 Ft/kilowatt 350 Ft/kilowatt 420 Ft/kilowatt

 

A vagyonadóból levonható az adóköteles személygépkocsi után az adóévre kivetett gépjárműadó összege.

Ez azt jelenti, hogy az adóalany a 2010. évre fizetendő, a nagy teljesítményű személygépkocsit terhelő adóból a szintén a 2010-re – az önkormányzat határozata alapján, két részletben – fizetendő gépjárműadó egészét akkor is levonhatja, ha azt a nagy értékű vagyontárgyakat terhelő adóbevallásra nyitva álló határidőig nem (nem hiánytalanul) fizeti meg.

Ha a személygépkocsi tulajdonosának és üzembentartójának személye elválik, és a gépjárműadót az üzembentartó fizeti meg, akkor azt a tulajdonos a nagy értékű vagyontárgyakat terhelő adóból nem vonhatja le.

 

Az egyes nagy értékű vagyontárgyakat terhelő adót

  • a magánszemélyek – ide nem értve az egyéni vállalkozókat és az áfa fizetésre kötelezett magánszemélyeket – 2010. május 20-áig
  • nem egyszerűsített vállalkozói adó (a továbbiakban: eva) alany egyéni vállalkozók és általános forgalmi adó fizetésre kötelezett magánszemélyek 2010. február 25-éig
  • eva alany egyéni vállalkozók és bevételi nyilvántartást vezető eva alany társaságok 2010. február 25-éig
  • kettős könyvvitelt vezető eva alany társaságok 2010. május 31-éig
  • nem magánszemély adózók – ide értve a naptári évtől eltérő üzleti évet választó adózókat is – 2010. május 31-éig
  • a fentiekben fel nem sorolt adózók 2010. május 20-áig kötelesek bevallani

Az adózó az egyes nagy értékű vagyontárgyakat terhelő adót az adóévben két egyenlő részletben köteles megfizetni.

Az első részletet az adózóra irányadó éves bevallás benyújtására előírt határidőig (első alkalommal 2010. február 25., május 20. vagy május 31.), a második részletet az adóév szeptember 30-áig (első alkalommal 2010. szeptember 30-áig) kell megfizetni.

 

Krenovszkyné Lovász Andrea

Okl. adószakértő