Bezárás

Mikrogranulált starterműtrágyák kijuttatása a vetésekkel egy menetben

Írta: - 2017 augusztus 07.

A különböző sorba-, vagy a szemenkénti vetésekkel egy menetben elvégezhető tápanyagpótlási eljárások között – aránylag még – új módszereknek tekinthetők a vetőgépekre felszerelhető, az ún. mikrogranulátum kijuttató-adapterekkel megvalósítható, kisadagú mikrogranulált starterműtrágyázási eljárások. A mikrogranulátumokat kijuttató berendezések/adapterek a gabona(sorba)vető vagy a szemenként vető gépekre is felszerelhetők, így alkalmazásaik valamennyi termést megalapozó vetéstechnikában lehetséges. A következőkben a vetőgépekre szerelhető, a mikro formátumúra granulált starterműtrágyákat sávosan kijuttató berendezések, adapterek kerülnek ismertetésre.


1.kép Stocks Micro-Meter mikrogranulált starterműtrágya kijuttató Kuhn Integra 4003 gabonavető gépen

Az intenzív mezőgazdasági növénytermelési eljárások, ezen belül a szántóföldi és kertészeti növénytermesztési technológiák vetéstechnikái során felhasznált mikrogranulált növényvédő szerek és a mikrogranulált formátumú (ún. mikro szemcseméretű) starterműtrágyák jelentősége elvitathatatlan. A gabona(sorba)vető- vagy a szemenként vető gépekre szerelhető mikrogranulátum-kijuttató berendezések alkalmazási területei, az egyes (kalászosok; kapásnövények; zöldségfélék stb.) növényi kultúrákban alkalmazott talajfertőtlenítések mellett kiterjeszthetők a közvetlen tápanyag-utánpótlásra, a vetésekkel egymenetben, kisadagú (~10-40 kg/ha) mikrogranulált starterműtrágyák vetőbarázdákba történő sávos kijuttatására. A jelenlegi hazai gyakorlatban használt – ~500-1500 µm (0,5-1,5 mm) közötti szemcseméretű, ~0,7-1,5 kg/dm3 sűrűségű – mikrogranulált starterműtrágyák makro-, mezo-, valamint mikroelemeikkel jelentősen hozzájárulnak a tápanyag-utánpótlási technológiák kisadagú, a növények dinamikus kelését, kezdeti fejlődését és gyökérképződését elősegítő harmonikus növénytáplálásához.


2.kép Startec Microfert S és A-PN mikrogranulált starter műtrágya kijuttató berendezések elhelyezési lehetőségei

A gyakorlatban elterjedt, és a vetésekkel egy menetben általánosan alkalmazott hagyományos makrogranulált (~2,5-4,5 mm szemcseméretű) szilárd műtrágyázási eljárások során nagyadagú (~200-400 kg/ha) starterműtrágyázásokra kerül sor és ezeket a műtrágyákat – optimális esetekben – ~3-5 cm-re a vetősorok mellé, ~3-5 cm-re a kivetett mag alá, vagy a sorközökbe juttatják ki. Ezzel szemben a mikrogranulált starterműtrágyák kisadagú, a növénytől függően ~10-40 kg/ha (1-4 g/m2) dózisú kijuttatására a vetőbarázdába, közvetlenül sávosan a vetőmagvak mellé kerülhet sor, mert azok tápanyag- és hatóanyagtartalma így kedvezőbben érvényesül.


Gabonavető gépekre szerelhető, mikrogranulált starterműtrágyák kijuttatására alkalmas berendezések főbb műszaki jellemzői
Megjegyzés: Forrás: Internet és gyártmányismertetők (2017.)
* = pneumatikus rendszerű mikrogranulált starterműtrágya továbbítás


Szemenként vető gépekre szerelhető, mikrogranulátumok kijuttatására alkalmas berendezések főbb műszaki jellemzői
Megjegyzés: Forrás: Internet és gyártmányismertetők (2017.)
* = pneumatikus rendszerű mikrogranulált starterműtrágya továbbítás

Mikrogranulált műtrágya-kijuttató adapterek a különböző gabonavető gépekhez

A mechanikus rendszerű gabonavető gépekre szerelhető mikrogranulált starterműtrágya-kijuttató berendezéseket a gépek vetőmagtartálya (ún. magládája) mögött helyezik el, és minden vetősorhoz külön-külön (tolóelemes/cellás hengeres) adagolószerkezet tartozik. A starterműtrágya – a soronkénti levezetőcsöveken keresztül – gravitációs úton kerül a vetőbarázdákba. Az adagolószerkezet tengelyének meghajtására (körmös) talajkereket vagy elektromos meghajtómotort is alkalmazhatnak. A pneumatikus rendszerű gabonavető gépek esetében a mikrogranulált starterműtrágya tartály elhelyezése a traktor homlokfüggesztésén, a vetőmagtartály oldalán vagy a vetőgép vázon is lehetséges. A tartály elhelyezésétől függően a starterműtrágyát – elektromos-/hidraulikus motorral meghajtott – ventilátor szállíthatja a vetőgép pneumatikus magadagoló légáramába vagy külön elosztófejeken keresztül közvetlenül a vetőbarázdákba. A különböző gabonavető gépekre szerelhető mikrogranulált starterműtrágya kijuttató (komplett) berendezések több gyártótól is beszerezhetők, illetve az adapterek gyártóinak kínálataiban megtalálhatók. A gyártók közül kiemelendők az olasz Startec cég (pneumatikus rendszerű) magtartályra szerelhető Microfert S és az erőgépek mellső függesztő szerkezetére felkapcsolható, A-PN típusú berendezései, amelyek a tartályok elhelyezésétől és a vetőgépek kialakításától függően 8-féle technikai változatban kínálnak magas műszaki tartalmú (pl. elektromotoros adagolótengely meghajtású, sebességarányos elektronikus adagolás-vezérlésű, ISOBUS-kompatibilis kivitelű) megoldásokat a mikrogranulált starterműtrágyák kijuttatására. Néhány gyártó mikrogranulált starterműtrágya-kijuttató berendezéseinek főbb műszaki jellemzői az 1. táblázatban kerültek összefoglalásra.


3.kép BioDrill adapter Väderstad Spirit 600S gabonavető gépre szerelve

Szemenként vető gépek mikrogranulátum kijuttató adapterei

A szemenként vető gépekre felszerelhető – mechanikus vagy pneumatikus rendszerű – mikrogranulátum-kijuttató adapterek/berendezések szinte valamennyi vetőgépgyártó kínálatában megtalálhatók, illetve több olyan cég is ismert, amelyek kizárólag az ilyen – munkagépekre szerelhető növényvédő- és tápanyag-visszapótló – adapterek/berendezések gyártására szakosodtak. Néhány vetőgépgyártó esetében kettős tartályú adagolóberendezéseket is alkalmazhatnak, így lehetőség van, pl. külön-külön (kétféle), talajfertőtlenítő-szer + csigaölő vegyszer/talajfertőtlenítő-szer + mikrogranulált starterműtrágya soronkénti sávos kijuttatására. A szemenként vető gépekre szerelhető mikrogranulátum-kijuttató adapterekkel és berendezésekkel a mikro formátumú starterműtrágyák is – az előírt adagmennyiségekben –megfelelő minőségben kiadagolhatók. A szemenként vető gépek mikrogranulátumokat kijuttató adaptereinek főbb műszaki jellemzői a 2. táblázatban találhatók meg.


4.kép Makroműtrágya-, mikroműtrágya- és a vetőmag-tartályok elhelyezése Amazone ED 6000-2C szemenként vető gépen


5.kép Homlok függesztésű Startec Microfert A-PN mikrogranulált starterműtrágya kijuttató berendezés Gaspardo Magica szemenként vető gépre szerelve

Mikrogranulátumos talajfertőtlenítés és/vagy starterműtrágya-kijuttatások lehetőségei

Az Európai Bizottság 485/2013/EU – a neonikotinoid hatóanyagú készítmények alkalmazását megszigorító – végrehajtási rendeletének korlátozásai több növény (pl. kukorica, napraforgó, repce) talajlakó kártevői elleni védekezésekor, az alkalmazott vetőmag-csávázószer vonatkozásában jelentenek gondot a gazdálkodóknak. A problémák megoldására agronómiai védekezési lehetőségek (vetésidő és tőszám helyes megválasztása; optimalizált tápanyag-utánpótlás; „káros” növényi sorrend elkerülése; fajta-/hibrid kiválasztása; okszerű rovarpopuláció gyérítés az előveteményekben stb.), vagy a különböző kémiai és biológiai védekezési lehetőségek (vetőmagüzemi csávázás; megfelelő talajfertőtlenítő-szer kiválasztása; sávos talajfertőtlenítés; mikro formátumú starterműtrágya használata stb.) is a felhasználók rendelkezésére állnak.

Műszaki-technikai oldalról – a szemenként vető gépeken megfelelő és hatékony adapter alkalmazhatósága szempontjából – szintén többféle lehetőség létezik. A tavaszi vetésű növények szemenként vető alapgépeire különböző kiegészítő berendezések szerelhetők fel, amelyeket a gyártóik – legtöbbször opcióban – ajánlanak is gépeikhez. Ezek lehetnek: szilárd műtrágya-; mikrogranulátum-; folyékonyműtrágya- vagy folyékony talajfertőtlenítő-szer és folyékony gyomirtószer-kijuttató berendezések, adapterek.


6.kép Két-kivezetéses mikrogranulátum kijuttató berendezések, Kverneland Optima V szemenkénti vetőgépen

A kapásnövények szemenkénti vetésével egy menetben elvégezhető (összevont) tápanyagpótlási + talajfertőtlenítési eljárások lehetséges gépi megoldásai a következők:

– szilárd starterműtrágya kijuttatása sávosan (a mag mellé és alá ~5-5 cm-re) a vetőgépre szerelt (makro)műtrágyaszóró berendezéssel, mikrogranulált talajfertőtlenítő-szer kijuttatás a vetősoron, sávosan a talajra a vetőgép adapterével (a gyakorlatban a termelők ezt a megoldást használhatják, mert többségében ilyen „felszereltségekkel” vásárolták meg a vetőgépeiket);

– mikroformátumú, kisadagú starterműtrágya és talajfertőtlenítő mikrogranulátum sávosan történő kijuttatása vetőmag mellé a vetőgépre szerelt mikrogranulátum kijuttató adapterekkel (ehhez az eljáráshoz egy plusz adapter beszerzése szükséges a vetőgépre, illetve néhány cég gyártmányaiban megtalálhatók a dupla tartályos kiadagoló szerkezetek is, ami ár-érték arányban egy gyors és költséghatékony megoldást jelent);

– a mikrogranulált starterműtrágya és a talajfertőtlenítő-szer összekeverése (összekevertetése) és a szemenként vető gépek mikrogranulátum kijuttató adaptereivel a keverékek kiszórása (megfelelő adagolási pontossággal csak az azonos sűrűségű mikrogranulátumok juttathatók ki együtt);


7.kép A 2×2 és 2×3 kivezetéses mikrogranulátum-kijuttató adapterek Agricola Italia SN kertészeti vetőgépen

– a vetőgép mikrogranulátum-kijuttató adapterével (kisadagú) mikroformátumú starterműtrágyát juttatnak ki sávosan a vetőbarázdába, a vetőgépet folyékony talajfertőtlenítő-szer kiadagoló berendezéssel látják el, és azzal végzik a folyékony talajfertőtlenítő-szer sávos kijuttatását. Ez a megoldás természetesen fordítva – a szerek megcserélésével – is lehetséges (az egyes eljárásokhoz a megfelelő kiadagoló berendezések/adapterek beszerzése szükséges). Az előzőekben felsorolt kijuttatási eljárások közül választhat a felhasználó, és a saját igénye, szemenként vetőgép-ellátottsága/-felszereltsége, illetve a „pénztárcája” lehetőségeinek függvényében végezheti el a tápanyag- és vegyszerkijuttatásokat.

Ajánlások és tanácsok a mikrogranulátumok kijuttatásához

A vetések és velük egymenetben a mikrogranulált talajfertőtlenítő szerek- és/vagy starterműtrágyák kijuttatásának megkezdése előtt minden esetben szükséges és célszerű elvégezni a mikrogranulátum-kijuttató berendezések adott szerekkel történő ún. leforgatását, amelynek alapján lehet leellenőrizni, illetve meggyőződni arról, hogy az adagolószerkezetek a különböző típusú és eltérő sűrűségű növényvédő vegyszereket vagy a starterműtrágyát a beállítottaknak megfelelő mennyiségben (kg/ha vagy g/m2) adagolják ki a bevetendő területekre. A mikrogranulált starterműtrágyák alkalmazásáról és az egyes adapterek beállítására vonatkozó információval kapcsolatosan vegye fel a kapcsolatot a gyártóval vagy a forgalmazóval.

Dr. Fűzy József