Bezárás

Műszaki fejlesztések a mezőgazdasági pótkocsigyártásban

Írta: Szerkesztőség - 2013 február 01.

A mezőgazdasági anyagmozgatási feladatok logisztikai végrehajtásához azonban megfelelő technikai, műszaki háttér szükséges. Az ilyen irányú felhasználói igények kielégítésére (a mezőgazdasági szállítóeszközöket, pótkocsikat) a gyártó cégek folyamatosan fejlesztik gyártmányaikat.

A felgyorsult innovációs tevékenység eredményeként a hazai- és nemzetközi pótkocsigyártásban is számos új konstrukciós megoldással találkozhatunk.
Az innováció, a műszaki fejlesztés a mezőgazdasági pótkocsik vonatkozásában a termeléstechnológiai igények, folyamatok minél szélesebb körű kiszolgálását biztosító konstrukciók létrehozására irányul.
Ennek megfelelően a hazai- és külföldi mezőgazdasági pótkocsikat gyártó cégek egyre több cserefelépítményes pótkocsi típussal jelennek meg.
A traktorra szerelt homlokrakodóiról és rakodógép munkaeszközeiről jól ismert Ferro-Flex Kft. hazai gépgyártó cég is – többek között – cserefelépítményes mezőgazdasági szállítóeszközökkel, pótkocsikkal bővítette gyártmányskáláját.
A rugózott tändem futóművel szerelt Hunor T-16 alvázra több cserefelépítmény is felszerelhető.
A HunorT-16 alvázra billenő szervestrágya-szóró és hengeres nagybála szállító felépítmény szerelhető (1/a.-1/b. ábra).

1/a.-1/b. ábra:  Cserefelépítményes alváz

Ugyancsak a mezőgazdasági szállítóeszközök széles választékát bővíti az egytengelyes alvázra szerelt MU 8500 műtrágyaszállító felépítmény.
A műtrágyaszállító felépítmény hátsó falára pedig kéttárcsás, függesztett műtrágyaszórót szereltek.
A pótkocsiba épített szenzor érzékeli a műtrágyaszóró telítettségét, és a beépített átrakócsiga hidromotoros hajtásának bekapcsolásával folyamatosan tölti a műtrágyaszóró tartályát (2. ábra).
2. ábra: Műtrágyaszállító és -szóró gépkombináció

Az IKR Zrt. Javító és Gyártó Üzeme által kifejlesztett, iker tändem és tridem futóművel szerelt pótkocsi család tagjai közül a BPT 220 és BPT 330 változat alapkivitelben lehordó szerkezetes trágyaszóró adapterrel szerelt változatban került kialakításra (3. ábra).

 

3. ábra: BPT 330 univerzális mezőgazdasági szállítóeszköz

A lehordó láncok eltávolítása, és a trágyaszóró adapter leszerelése után, mint billenőszekrényes pótkocsi használható ömlesztett anyagok szállítására.
A szervestrágya-szóró adapter helyére automatikusan nyíló hátsó ajtó kerül felszerelésre.
A kocsiszekrény billentését a traktor hidraulikus köréről működtetett egyszeres működtetésű hidraulikus munkahenger végzi.
A pótkocsi tändem és kormányzott tridem tengelyes változatban is készül.
Számos új innovációs elemet tartalmaz az IKR Zrt. új erdészeti önrakodó kiközelítő kocsija (4. ábra).
4. ábra: Önrakodós erdészeti kiközelítő jármű
A nálunk közkedvelt T-088 pótkocsikat gyártó Annaburger Nutzfahrzeug GmbH a hagyományos építésű szervestrágya-szóró és tartályos pótkocsik mellett kifejlesztette a Multiland Plus különböző teherbírású, illetve raktérfogatú cserefelépítményes mezőgazdasági pótkocsi családját.
Az Annaburger Multiland Plus cserefelépítményes alváza kormányzott tändem és tridem tengelyes futóművel készül.
Az alvázra különböző kialakítású cserefelépítmények szerelhetők fel (5. ábra).
5. ábra: Annaburger Multiland Plus cserefelépítmények
Az Annaburger cserefelépítmény-választék, lehordó szerkezetes trágyaszóró, lehordó szerkezetes térfogatnövelővel és bontóhengerekkel szerelt szecskaszállító, tartályos oldalra billentő, csigás gyűjtő-átrakó, és letolólapos felépítményből áll.
A különböző cserefelépítmények átszerelése és rögzítése gyorsan, 15 perc alatt elvégezhető (6. ábra).

6. ábra: Az Annaburger cserefelépítmények gyorsan átszerelhetők

A cserefelépítmények fogadására alkalmas alváz konstrukcióknak, az alváz hosszirányú főtartóinak és kereszttartóinak rendelkeznie kell a cserefelépítmények csatlakozási pontjainak bázisfelületeivel.
A leggyakoribb cserefelépítmények lehordó szerkezetes, letolólapos, tartályos, töltő-átrakócsigás felépítmények.
Mivel ezen felépítményekre többnyire valamilyen TLT-ről hajtott funkcionális szerkezet, pl. kiépített hidraulika, rotációs légszivattyú, vagy szórószerkezet kerül kiépítésre, a cserefelépítményes alváznak, ezeknek a berendezéseknek a bázisfelületét is tartalmaznia kell.
A cserélhető felépítmények az alvázakhoz a helyező és biztosító csapokon keresztül csatlakoznak.
A különböző felépítmények jól illeszthetők vegyes állattenyésztéssel és növénytermesztéssel foglalkozó mezőgazdasági üzemek termelésszerkezetébe (7. ábra).

7. ábra: A cserefelépítményes pótkocsik jól beilleszthetők a vegyes termelési szerkezetű vállalkozások anyagmozgatási feladataiba


 

A mezőgazdasági traktorvontatású pótkocsikra megengedett magasabb, a 40 km/h átlagosan elfogadott, de egyes esetekben az 50 km/h menetsebesség az alkalmazott rugózási megoldások innovációját vonta maga után a vonórudak és futóművek vonatkozásában.

Az újabb fejlesztésű mezőgazdasági pótkocsik esetében a vonórudak a dinamikus igénybevétel csökkentésére – különösen a nagyobb teherbírású változatoknál – rugózottan csatlakoznak a pótkocsi alvázszerkezetéhez.

A vonórudak ezen változatai csapszegen keresztül kerültek felfüggesztésre az alváz kereszttartóinak bakjaihoz, a másik vége pedig a keresztben elhelyezett parabola laprugó köteghez, ezt a megoldást gyakran hidraulikus rugózással kombinálják.

Ugyancsak a felgyorsult innováció eredményeként jelentek meg a tändem tengelyes futóművekhez hasonló kialakítású, a mezőgazdasági pótkocsikon alkalmazott ikertengelyes, valamint a háromtengelyes futóművek.
A fajlagos talajterhelés csökkentésének hatékony eszközei az alacsonynyomású gumiabroncsokkal szerelt „Quatro” futóműves pótkocsik.
Ezek a futóművek azonban nem független kerékfelfüggesztésűek.
Az átmenő tengelyek parabolikus laprugó kötegekkel csatlakoznak az alváz rugóbakjaihoz, illetve a rugótartó lengőkarjaihoz.
A hagyományos, 8-10-12 db rugólapból magcsavarral és a tengelyekhez kengyelcsavarokkal csatlakozó rugókat jó minőségű rugóacélból kovácsolt és hőkezelt, 1-2 db egyenszilárdságú parabola vagy fél-parabola rugólapból álló rugózó elemmel váltják ki.
Egyes laprugós futóművek felfüggesztésénél a fél-eliptikus laprugók középen kengyelcsavarokkal kötődnek az alváz hossztartóinak rugótartó bakjainak csapjaihoz.
A laprugóköteg két végéhez pedig a futómű tengelyei csatlakoznak hasonló módon.

A háromtengelyes futóművek esetében korszerű megoldásnak számít a hidraulikus rugózási rendszer alkalmazása.

Ez esetben a jármű tengelyei az alváz főtartó bakjaihoz csatlakozó hossz lengőkarokra vannak erősítve.
A futómű hidraulikus munkahengerből álló rugói pedig a tengelyekre és a főtartó rugótartó bakjaira támaszkodik fel.
A parabolikus laprugózást és a hidraulikus rugózást gyakran kombinálják úgy, hogy a hosszlengő karokat félparabolikus laprugók képezik.
A mai univerzális, nehéz univerzális traktorok korszerű hidraulikus- és pneumatikus rendszere lehetővé teszi a mezőgazdasági pótkocsikon a hidraulikus, vagy pneumatikus rugózás alkalmazását.
A hidraulikus- és pneumatikus rugózás állandó rugókarakterisztikával rendelkezik, bizonyos fokig a lengéscsillapítás is megtörténik.
Mindkét rugózási megoldásnál a plató magassága – függetlenül a terhelési állapottól – azonos értékű.
A legfontosabb szempont azonban, hogy a laprugós megoldáshoz képest, lényegesen nagyobb rugó utat biztosít, tehát sokkal jobb a terepkövetése a futóműnek.
Új innovációs megoldás, amikor a légrugós futóművel szerelt, többnyire háromtengelyes pótkocsik alváza nyerges kapcsoló berendezéssel kapcsolódik egy „dolly”, egy vagy kéttengelyes szintén légrugózással ellátott járműszerelvényhez.
Az így kialakított traktoros pótkocsis szerelvény a betakarító géptől átvett terményt az épített úton várakozó nyerges kamionig kivontatja, a nyerges pótkocsit leakasztják a traktor vontatta „dolly”-ról és a kamionhoz csatlakoztatják.
A közúti szállítás ily módon nagy távolságra nagy teljesítménnyel elvégezhető.
Ez a megoldás egyben lehetővé teszi a nagyobb fuvarozók, bérvállalkozók hatékony bevonását a mezőgazdasági szállításba, anyagmozgatásba.
A nehéz terepviszonyok melletti szállításkor alkalmazzák a különböző kiközelítő csigás gyűjtő-átrakó pótkocsikat.
Ezeken a pótkocsikon új innovációs eredményként alkalmazzák a hajtott tengelyű, egytengelyes futóműveket.
A hajtásátvitel a nehéz univerzális traktorokon hidrosztatikusan történik, vagyis a járókerekek hajtását hidromotorok végzik.
Az utóbbi időben egyes típusok járókerekeinek hajtására villanymotorokat is használnak. (8. ábra)

8. ábra: A kiközelítő pótkocsikon gyakran hidrosztatikusan hajtott kerekeket is alkalmaznak


A leghatékonyabb innovációs tevékenységet a mezőgazdasági pótkocsikon alkalmazott kormányzási megoldásoknál tapasztalhatjuk.

Ennek a nagyobb teherbírású tändem-, tridem és quatro futóművek esetében a kerekek „radírozásának” elkerülését, nyomontartását eredményesen csak tengelycsonk kormányzású kerekekkel szerelt kormányzott futóművekkel lehet elérni.
A kormányzott futóművek legegyszerűbb változata a traktor hidraulikus kormányzásával szinkronműködő kormányzás.
Ezt a konstrukciós megoldást az ikertengelyes, tändem futóműves pótkocsiknál alkalmazzák.
A traktor hidraulikus kormányművével szinkronműködő munkahenger a pótkocsi futóművének kormány trapéz mechanizmusa segítségével fordítja el a járókerekeket.
Ez a pótkocsi kerékkormányzási rendszer kevésbé bonyolult, de hátránya, hogy tolatáskor reteszelni kell a rendszert.
A tridem tengelyes pótkocsik esetében is a kormányzott kerekek elfordítását minden esetben hidraulikus munkahengerek végzik.
Ezeknél a pótkocsiknál a traktor vonóberendezéséhez történő csatlakoztatás minden esetben vonógömbös vonórúddal történik.
A kormánymű hidraulikus munkahengerei pedig a vontató traktoron elhelyezett kettő kisebb átmérőjű vonógömbjéhez csatlakoztatható.
A hidraulikus rendszer a traktorhidraulikához kapcsolódik a megfelelő nyomásra feltöltve egy szelep vagy csap bezárása után az zárt hidraulikus körré válik.
A szerelvény kanyarodásakor a két vezérlő hidraulikuskör munkahengerének löketváltozása következtében áramlik az olaj a kormányzó hidraulikus munkahengerhez.
A vezérlő munkahengerek löket- és nyomásváltozásának megfelelően a kormányzó munkahenger a jármű kerekeit a kanyarodás ívének megfelelően bekormányozza. (9. ábra)

9. ábra: A tengelycsonk-kormányzású pótkocsik vezérlő munkahengerei


A gyártók a traktoros pótkocsis szerelvények fordulási helyszükségletének javítására ezen kormányzási rendszerek további innovációján dolgoznak.

Ezek a fejlesztési irányok a kormánymű vezérlésében az elektronikai megoldások potméterek, vagy egyes típusoknál giroszkóp alkalmazása.

Más gyártók pedig a már ismertetett hidraulikus rendszer továbbfejlesztését tűzték ki célul.

A mezőgazdasági pótkocsik gyártásában tapasztalható, és az előzőekben ismertetett széleskörű – a felhasználói igényeket minél jobban figyelembe vevő – innovációs tevékenység is alátámasztja, hogy a nagyon összetett mezőgazdasági anyagmozgatási feladatok csak megfelelő korszerű szállítóeszközökkel, pótkocsikkal oldható meg.