Osztatlanok és őstermelők: legkésőbb hétvégén olvassa el!

Írta: Kohout Zoltán - 2021 február 19.

Csak két fontos infó, és máris átengedheti magát a hétvégének: megérkeztek az értékbecslések az osztatlan birtokokra – változások a mezőgazdasági őstermelőket érintő rendeletben!

 

 

Osztatlan birtokok, értékbecslések

Amire sokan vártak: megérkeztek az osztatlan közös birtokokra, pontosabban a bekebelezésre vonatkozó értékbecslési ajánlatok a Nemzeti Földügyi Központtól – jelentette be a Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szövetsége (MAGOSZ). A bekebelező tulajdonostársnak ellenértékként legalább az értékbecslési ajánlatban megállapított összeget kell megfizetnie. Ha bármelyik fél nem ért egyet az ajánlott értékbecslési összeggel, igazságügyi szakértővel új értékbecslési szakvéleményt készíttethet. Ennek költségeit a bekebelező tulajdonostárs viseli, ha az elkészíttetést ő kezdeményezte, vagy ha az új értékbecslési szakvéleményben foglalt összeg legalább 20 százalékkal meghaladja az értékbecslési ajánlatban foglalt összeget. Itt pedig megtekinthetőek a bekebelezésnél irányadó árak.

 

 

Őstermelők: változtak a számok!

Ugyancsak a péntek fontos híre, hogy megváltoztak a számok, és módosultak a mezőgazdasági őstermelőkre és a minimálbérre vonatkozó rendeletek is. A Pénzügyminisztérium február 5-én tett közzé tájékoztatót a honlapján a megemelt összegű minimálbér, a garantált bérminimum adójogviszonyokban történő alkalmazásáról. A tájékoztató szerint, ha egy adójogszabály az év első napján hatályos minimálbérre hivatkozó rendelkezést tartalmaz, és a 20/2021. kormányrendeletben megállapított magasabb összegű minimálbér/garantált bérminimum alkalmazása a fizetési kötelezettséget csökkenti, akkor fizetési kötelezettség megállapításánál (csökkentésénél) a megemelt összegeket már a 2021. január 1-et követő időszakra alkalmazni lehet.

 

A tájékoztató szerint magasabb összegű minimálbérrel lehet számolni az őstermelői bevételi értékhatárok esetében is.

Az őstermelők esetében ez azt jelenti, hogy a havi minimálbér 167 400, az éves minimálbér ennek a 12-szerese: 2 008 800 forint. Adómentes bevételi értékhatár az éves minimálbér fele: 1 004 400 forint. Tételes költségelszámolást vagy a 10 százalék költséghányadot választók esetében ez azt jelenti, hogy ha a bevétel meghaladja az 1,44 millió forintot, akkor jövedelmet kell számolni a bevétel és a költség alapján. Az átalányadózók esetében a bevétel 10 százaléka minősül jövedelemnek.

Átalányadózáskor a bevételi értékhatár (az éves minimálbér tízszerese): 20 millió 88 ezer a mentesített jövedelem az őstermelői tevékenységből származó jövedelemnek az éves minimálbér felét meg nem haladó része, ami 1 millió 4400 forint. Az agrárium családi gazdaságainál az átalányadózás akkor alkalmazható, ha a családi őstermelői tevékenység keretében folytatott őstermelői tevékenység bevétele az adóévben nem haladja meg a tagoknak (ideértve a képviselőt is) az adóév utolsó napja szerinti létszáma és az éves minimálbér tízszerese szorzatának összegét, de legfeljebb az éves minimálbér negyvenszeresét, ami 80 millió 352 ezer forint.

 

Illusztráció: Horizont Média/archív, Kohout Zoltán