Pályázati aktualitások / Július

A támogatás jellege

Technikai segítségnyújtás:

 • a méhészeti képzés országos koordinálásához, valamint méhegészségügyi ismeretek gyűjtéséhez és terjesztéséhez,
 • regionális rendezvény, kongresszus szervezéséhez, az azokon való részvételhez, nemzetközi rendezvények, konferenciák, kiállítások, tanulmányi utak szervezéséhez és azokon való részvételhez, valamint elméleti ismeretterjesztéshez,
 • szaktanácsadó-hálózat működtetéséhez,
 • bemutató méhészetek látogatásához,
 • méz kinyeréséhez és léptároláshoz szükséges új eszközök beszerzéséhez,

Varroa atka elleni védekezés:

 • varroa atka elleni gyógyszeres védekezéshez,
 • varroa atka elleni alternatív védekezéshez,

Vándoroltatás korszerűsítése:

 • kaptárok, méhészeti felszerelések azonosítási rendszerének kialakításához, a rendszer fenntartásához,
 • vándoroltatáshoz szükséges új eszközök beszerzéséhez,

Méz fizikai-kémiai tulajdonságainak elemzése

Méhcsaládok számának szinten tartása
Méhészettel, méhészeti termékekkel kapcsolatos alkalmazott kutatás:
 • fenológiai és meteorológiai méhészeti megfigyelő hálózat kialakításához és működtetéséhez,
 • méhegészségügyi és környezetterhelési monitoring vizsgálathoz,
 • mézelő növények mézelésének vizsgálatához, a mézek jellemző profiljának meghatározásához és a vizsgálatokhoz szükséges méhcsaládok beállításához,
 • méhanyák teljesítményvizsgálatához.

A támogatás igénybevételének feltételei

Az egyes kérelmeket az MVH által rendszeresített nyomtatványokon, intézkedésenként külön-külön kell benyújtani az MVH-hoz.
Az intézkedések megvalósítására a szeptember 1-jétől augusztus 31-ig tartó éves időszakokban kerül sor.
Támogatás csak olyan – kifizetési bizonylattal alátámasztott – termékbeszerzés, illetve szolgáltatás igénybevétele alapján fizethető ki, amelynek ellenértékét a kérelmező megtérítette.
A támogatási jogosultságot alátámasztó számlákon és egyéb bizonylatokon szereplő összegekre abban az esetben nyújtható támogatás, amennyiben a kérelmező nevére és címére kiállított számlák, illetve egyéb bizonylatok teljesítési dátuma az adott intézkedésre vonatkozó időszakra esik.
Kérelem módosítása esetén a benyújtás időpontjának a legutolsó módosítás benyújtásának időpontját kell tekinteni a kérelmek elbírálásának sorrendje szempontjából.
A hiánypótlások végső benyújtási határideje valamennyi intézkedés esetében az I. időszak tekintetében 2014. október 1-je, a II. időszak esetében 2015. október 1-je, a III. időszak vonatkozásában 2016. október 1-je.
Az MVH a kifizetési kérelmeket az I. időszak tekintetében legkésőbb 2014. október 15-ig, a II. időszak esetében legkésőbb 2015. október 15-ig, a III. időszak vonatkozásában legkésőbb 2016. október 15-ig bírálja el és utalja át a jóváhagyott támogatási összeget.
A kérelmek bírálata a beérkezési sorrend alapján történik.

Méz kinyeréséhez és léptároláshoz szükséges új eszközök beszerzésének támogatása

A támogatás a hatékonyabb és élelmiszer-biztonsági szempontból is megfelelő pergetést, valamint az ahhoz kapcsolódó munkafolyamatok elvégzését elősegítő eszközök beszerzéséhez vehető igénybe. A támogatás keretösszege az I-III. időszakban legfeljebb 192.000 euró/végrehajtási év.
A támogatás új pergető, fedelezőgép, mézszivattyú, léptároló és fedelezőállvány, fedelezőkád, mézkimelegítő készülék, viasz-méz elválasztó berendezés, viaszolvasztó berendezés beszerzéséhez, illetve léptároló fagyasztókamra hűtő gépészeti berendezésének beszerzéséhez és üzembe helyezéséhez vehető igénybe.
A támogatás léptároló fagyasztó kamra hűtő gépészeti berendezésének beszerzéséhez és üzembe helyezéséhez legalább 50 méhcsalád megléte esetén vehető igénybe.
A támogatás mértéke kérelmenként a beszerzési és üzembe helyezési ár 50%-a, de legfeljebb 400 euró. A léptároló fagyasztókamra hűtőgépészeti berendezésének beszerzése és üzembe helyezése esetén a beszerzési és üzembe helyezési ár 50%-a, de legfeljebb 1200 euró.

Vándoroltatáshoz szükséges új eszközök beszerzésének támogatása

Támogatás vehető igénybe az eredményes méhészkedés érdekében a vándoroltatást elősegítő speciális eszközcsoportok beszerzéséhez. A támogatás keretösszege az I. és a II. időszakban legfeljebb 410.000, amelyből 200.000, míg a III. időszakban legfeljebb 405.104 euró/végrehajtási év, amelyből 200.000 euró/végrehajtási év az aggregátor, benzines vagy elektromos szívó-fúvógép, méhlesöprő berendezés, benzinmotoros fűkasza/bozótvágó, csörlő, kézi hidraulikus emelő (béka), kaptáremelő (kaptárlift), napelemes áramellátó berendezés, magasnyomású mosó, robbanómotoros szivattyú, elektronikus táv-kaptármérleg, elektronikus méhes vagyonvédelmi rendszer beszerzésének támogatásához használható fel, és 210.000 euró/végrehajtási év, amely pótkocsi, daru, emelőhátfal, méhek tartására alkalmas új építésű konténer, teherautó, villástargonca, önjáró rakodógép beszerzésének támogatásához használható fel.
Vándoroltatáshoz szükséges új eszközök beszerzésének támogatását minden érvényes OMME tagsági viszonnyal rendelkező kérelmező a 4. § (9) bekezdésben meghatározott méhcsaládállomány alapján igényelheti. A támogatás az (1) bekezdésben meghatározott keretösszeg mértékéig vehető igénybe.
Pótkocsira vagy legalább differenciálzárral ellátott kisméretű, legfeljebb 3,5 tonna összsúlyú teherautóra, emelőhátfalakra és méhek tartására szolgáló új építésű konténerre vonatkozó támogatást a legalább 30 méhcsaláddal rendelkező méhészet igényelheti. A differenciálzárral ellátott és legfeljebb 7,5 tonna összsúlyú teherautóra, teherautóra szerelhető darukra, terepjáró villástargoncára, önjáró rakodógépre vonatkozó támogatást a legalább 80 méhcsaláddal rendelkező méhész igényelheti.
A támogatás kaptárok szállítására kialakított pótkocsi, differenciálzárral ellátott kisméretű legfeljebb 3,5 tonna összsúlyú teherautó, differenciálzárral ellátott legfeljebb 7,5 tonna összsúlyú teherautó, teherautóra szerelhető daru, emelőhátfal, terepjáró villástargonca, önjáró rakodógép, méhek tartására szolgáló új építésű konténer, benzines vagy elektromos szívó-fúvógép, benzinmotoros fűkasza/bozótvágó, legfeljebb 3 kW elektromos teljesítményű aggregátor vagy robbanómotorral meghajtott áramfejlesztő, csörlő, kézi hidraulikus emelő (béka), elektronikus táv-kaptármérleg, robbanómotoros szivattyú, elektromos méhes vagyonvédelmi rendszer eszközcsoportokba tartozó új eszközök, kaptáremelő (kaptárlift), napelemes áramellátó berendezés, méhlesöprő berendezés, magasnyomású mosó beszerzéséhez vehető igénybe.
A támogatás mértéke kérelmenként az elszámolható költség – így a beszerzési ár, valamint pótkocsi, emelőhátfal és teherautó esetében a vagyonszerzési illeték, a forgalmi engedély és törzskönyv kiadási díja, a rendszámtábla és az azt érvényesítő címke igazgatási szolgáltatási díja, valamint a Nemzeti Közlekedési Hatóság által elvégzett műszaki vizsga díja – 50%-a, de pótkocsi, emelőhátfal, méhek tartására alkalmas új építésű konténer esetében legfeljebb 1200 euró, teherautónként, darunként, villástargoncánként, önjáró rakodógépenként legfeljebb 2000 euró, aggregátor és benzines vagy elektromos szívó-fúvógép, benzinmotoros fűkasza/bozótvágó, csörlő, kézi hidraulikus emelő (béka), elektronikus táv-kaptármérleg, robbanómotoros szivattyú, kaptáremelő (kaptárlift), napelemes áramellátó, méhlesöprő, magasnyomású mosó berendezés esetében legfeljebb 200 euró, elektronikus méhes vagyonvédelmi rendszer esetében legfeljebb 400 euró.
Az új eszközök beszerzésének támogatását minden érvényes OMME tagsági viszonnyal rendelkező kérelmező tulajdonában lévő, TIR nyilvántartásba vett, őszi méhegészségügyi vizsgálat során megállapított méhcsaládállomány alapján igényelheti.
A kérelmező a beszerzett eszközt köteles a jóváhagyó kifizetési határozat kézhezvételét követő naptól kezdődően öt éven át folyamatosan birtokában tartani és rendeltetésszerűen használni.
A kérelmező a termelői csoport kivételével eszközcsoportonként egy eszközre igényelhet támogatást, ha a benyújtást megelőző öt végrehajtási évben támogatást ugyanolyan eszközcsoportra nem kapott.
A támogatás az I-III. időszakban végrehajtási évenként több alkalommal, eszközönként külön kérelemmel igényelhető.
A 100.000 forint nettó beszerzési érték alatti eszköz tekintetében az üzemben tartási kötelezettség alatt bekövetkezett lopás, illetve működésképtelenné, vagy használhatatlanná válás esetén az üzemben tartási kötelezettséget érintő eseményről nem kell az MVH-nál bejelentést tenni.

A támogatás igénylése

 • 2013. szeptember 1. – 2014. augusztus 31. közötti végrehajtási időszakra (I. időszak) 2013. december 19-étől,
 • 2014. szeptember 1. – 2015. augusztus 31. közötti végrehajtási időszakra (II. időszak) 2014. október 16-ától,
 • 2015. szeptember 1. – 2016. augusztus 31. közötti végrehajtási időszakra (III. időszak) 2015. október 16-ától folyamatosan, postai úton, vagy személyesen lehet benyújtani.
A vándoroltatáshoz szükséges új eszközök beszerzése, illetve a vándoroltatáshoz szükséges új eszközök beszerzés intézkedésnél az I. időszak tekintetében 2014. augusztus 3-a, a II. időszak esetében 2015. augusztus 3-a, míg a III. időszak vonatkozásában 2016. augusztus 3-a a kifizetési kérelmek benyújtásnak határideje.
Somogyi Tibor – Tavaszi Attila
Som-Tan Pályázati Tanácsadó Iroda – Bábolna
gazdaság méhészet mezőgazdaság pályázat támogatás