SAATEN-UNION: TÖBB TERMÉS, NAGYOBB BIZTONSÁG A TAVASZI KALÁSZOSOK TERMESZTÉSE SORÁN IS

A SAATEN-UNION a legmodernebb, dihaploid nemesítési technológia segítségével már az első keresztezést követő 2. és 3. évben nemzetközi kísérleti háló zatában szelektálja a fajtajelölteket, azok agronómiai tulajdonságai alapján. Ezzel párhuzamosan saját laboratóriumában folyik a malátázási értékmérők meghatározása, majd ezt követi a 2–3 évnyi hivatalos fajtavizsgálat. A kiváló genetikai alapoknak, valamint a ha tékony nemesítési rendszernek köszönhetően mindössze 7 év alatt – azaz jóval gyorsabban, mint korábban – megjelenik az új fajta a köztermesztésben.

Ennek az intenzív nemesítési munkának köszönhetően a SAATEN-UNION új generációs sörárpái négyzetméterenként mintegy 40–50 kalásszal többet nevelnek ki a régebbi sörárpáknál. Az elmúlt évek tapasztalatai alapján mindezt oly módon teszik, hogy emellett azonos ezerszemtömeg elérésére és szemkitelítődésre képesek.

A XANADU, Európa egyik meg határozó és Magyarország piacvezető fajtája magáénak tudhatja számos nagy malátagyár és sörgyár ajánlását is. Évek óta stabil és kiemelkedő terméseredményeket ér el Közép- és Kelet-Európa sörárpatermesztő régióiban. Koraisága, rendkívül jó állóképessége, lisztharmatrezisztenciája, valamint hálózatos levélfoltossággal szembeni ellenállósága is tovább növeli agronómiai előnyeit. Ma gas osztályozottsági mutatója, alacsony fehérjetartalma, valamint a ma látázási tulajdonságok kedvező kom binációja emelte a régió maláta- és söriparának meghatározó fajtájává.

A TATUM annak az új sörárpa generációnak a képviselője, amely a következő években bekerülhet a malátaipar által is preferált fajtakörbe. Hazai elismerése 2011-ben több mint 10% terméstöbbletelőnnyel történt meg az összehasonlító, a piacon is meg ha tározó fajták átlagával szemben. A TATUM kiváló állóképességgel rendelkezik, és lisztharmattal szemben rezisztens. Mivel tulajdonságai teljes mértékben m e gfelelnek a malátázók szigorú kö vetelményeinek, ideális kiegészítője a XANADU fajtának.

A zab étkezési célú felhasználásának növekedése a nemesítésre is hatással van. A SAATEN-UNION, mint Európa vezető zabnemesítője ezért a nagyobb termés és termésbiztonság mellett kiemelt célként kezeli a hántolást jelentősen befolyásoló egyéb paraméterek ezermagtömeg, osztályozottság, pelyva arány, nem hántolható szemek aránya – fejlesztését is.

A TRITON korai, minőségi zabfajta mind az intenzív, mind az extenzív termőterületeken jó teljesítményre képes. Kiváló alkalmazkodóképességét az elmúlt évek változó körülményei között is bizonyította. A termelők különösen koraisága és kiváló takarmányminősége miatt kedvelik.

A SCORPION nagyszerű álló képessé gének köszönhetően különösen al kalmas az intenzív termesztés körül ményei közé. Magas hektolitersúlyú, enyhén pelyvás, nagyméretű szemtermése nemcsak kiváló takarmány, de az európai hántolóipar egyik legkedveltebb alapanyaga is. Kiemelkedő termő képessége és kedvező agronómiai tulajdonságainak összessége alapján ha zánkban is nagy biztonsággal, átlag feletti eredményességgel termeszthető.

árpa kalászos növénytermesztés saaten union termés