Bezárás

Segítség a kártalanítás összegének pontos megállapításához

Írta: Barna Ferenc - 2020 november 02.

Amennyiben az érintett terület nem termőterület, abban az esetben 1,73 millió Ft/ha egyszeri kártalanítás jár, egyébként 50.000 Ft/aranykorona/ha összeggel kell számolni a termelés alól kivont terület esetében.

A pontos összeg kiszámításához és a munkafolyamat menetéhez a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) útmutatót készített, mely segít …

a vonatkozó jogszabályok alkalmazásában:

  • Az öntözéses gazdálkodásról szóló 2019. évi CXIII. törvény;
  • 302/2020. (VI. 29.) Kormány rendelet az öntözéses gazdálkodásról szóló törvény végrehajtásáról.

A törvény 2020. január 01.-től hatályos, a részletszabályait tartalmazó rendelet pedig június 30-án lépett érvénybe.

Az útmutatót, segítségével tájékozódhatnak a követendő eljárásáról, annak folyamatáról, valamint a kártalanítás kiszámításának módjáról.

 

öntöző

 

A jogszabály bevezette az öntözéses szolgalom intézményét

Az igénybe vett ingatlan tulajdonosa, használója köteles tűrni, hogy az ingatlanán az öntözéses gazdálkodást folytató termelő a mezőgazdasági tevékenysége folytatásához:

  • a szükséges öntözést szolgáló vonalas vízilétesítményt létesítsen és üzemeltessen;
  • az ehhez szükséges vízimunkákat elvégezze;
  • illetve az öntözőberendezést átvezesse.

Ennek kizáró feltétele, hogy az ingatlan rendeltetésszerű használatát nem lehetetleníti el a fenti munkafolyamat.

A szolgáló ingatlan tulajdonosát a korlátozás mértékének megfelelő kártalanítás illeti meg, amelyet a vízjogi engedélyes térít meg.

Az öntözési szolgalom alapítására irányuló kérelem benyújtása előtt az érintett felek egyeztetnek, hogy az igénybe vett ingatlan rendeltetésszerű használata megmaradjon és kizárólag a szükséges mértékben legyen korlátozva.

 

A felek szabadon dönthetnek a kártalanítás mértékéről

Amennyiben nem tudnak megegyezni, akkor a fent hivatkozott kormányrendeletben meghatározott képlettel kell kiszámolni a kártalanítás mértékét.

A hatóság a kártalanítás összegének megállapításánál figyelembe veszi: az érintett földterület adottságait; az igénybevétel időtartamát.

A végrehajtási rendelet kitér a legáltalánosabb esetre, amikor is a vízilétesítmény művelés alól kivett ingatlanra kerülne: ekkor négyzetméterenként 173 forint összegű egyszeri kártalanítás jár a terület tulajdonosának.

A NAK útmutatója itt weblapjukon elérhető, megtekinthető, letölthető.

Forrás: NAK sajtóközlemény
Fotó: Horizont Média Archív