Szabadföldi vöröshagyma-termelés gépi- és logisztikai költségei

Írta: Szerkesztőség - 2013 július 15.
Nemzetközi viszonylatban, Európában Hollandia vezeti a mezőnyt mintegy 23,5 ezer hektáros termőterülettel és 50-55 t/ha-os termésátlaggal. Németországban nyolcezer hektáros termőterületen 45 t/ha-os hozammal takarítják be ezen növényt, míg Ausztriában, megközelítően 4 ezer hektáron, szintén 45 t/ha-os hozamot tudnak elérni. 
Jelentős vöröshagyma-termelőnek minősül még Lengyelország is, a több mint 10 ezer hektáros termőterületével és a 6-7.00 ezer tonnás éves hozamával.
A hazai hozamérték 20-25 t/ha körül mozog, az összes megtermelt mennyiség az utóbbi években megközelítőleg 50-60 ezer tonnára csökkent.
A hagyományos dughagymás termelési módot egyre inkább a magról termesztett étkezési hagyma technológiája váltja fel.
A termőterületek öntözhetőek, így ez a termelési mód is biztonságosan alkalmazható.
Ennek ellenére a Csongrád megyei hagymatermesztő körzetben – elsősorban szárítási célra – öntözetlen körülmények között ma is piacképes, jó minőségben termelnek dughagymáról étkezési hagymát.
A cikkben a magról termesztett hagyma szántóföldi, síkrendszerű, termesztéstechnológiájának gépesítés-ökonómiai vizsgálatát ismertetjük.
Szabadföldi vöröshagyma-termelés gépi- és logisztikai költségei

A termelés-technológia bemutatása

A termelés gépi technológiájának bemutatása az 1. táblázat alapján történik.
A táblázat tartalmazza a munkaművelet megnevezését, az adott művelet során alkalmazott munkagépet és az ahhoz kapcsolt erőgép típusát, a gépkapcsolat műszakteljesítményét.
Ökonómiai adatok közül a munkagép és az erőgép 2011. évre vonatkozó átlagos beszerzési árát, műszakórára jutó használati költségét, valamit a gépkapcsolat használati költségét ismertetjük.
Az elővetemény szármaradványainak bedolgozása, és a gyomosodás megelőzése céljából elengedhetetlen a tarlóhántás, tárcsás borona segítségével.
Ezt követi a közép mélylazítás, valamint a szántás.
A szántás-elmunkálás simítózás formájában valósul meg.
Tápanyag-utánpótlás a szuszpenzió szállítás és szórás műveleteit öleli fel.
A kiszórt szuszpenzió magágykészítővel kell a talajba dolgozni, majd a megfelelő magágy-kialakítás céljából többszöri hengerezés következik.
Ezt követi a finommagágy-készítés.
A vetés ikersoros formában történik. A növény vegetációs szakaszában többszöri, legalább 3 alkalommal a sorköz-kultivátorozás és emellett a tápanyag-utánpótlás elengedhetetlen.
A megfelelő növényvédelem céljából legkevesebb hét alkalommal ajánlott permetezni.
A termesztett kultúra vegetációs szakaszában, a minőségi végtermék és a jobb hozamok miatt szükséges az öntözés.
E művelethez lineáris öntözőberendezést alkalmaznak.
A betakarítás a technológia vezérgépének tekinthető az ASA-LIFT hagymabetakarító gépsorral történik, amely a szártalanítás, kiszedés és rendfelszedés műveletét végzi el három munkamenetben.
A gépek optimális működtetését biztosítja a jól bevált termelési eljárás és technológia, amellyel akár kiválónak minősülő export minőség is előállítható.

1 táblázat: A hagymatermelés munkaműveleteinek gazdaságossági alapadatai

A munkaművelet megnevezése A technológiában alkalmazott Műszak-

teljesítmény

A gép ára Gépüzemeltetési közvetlen költség
munkagép erőgép munkagép erőgép munkagép erőgép összesen
típusa (ha/óra) (E Ft) (Ft/óra)
Tarlóhántás 7,2 m-es középnehéz tárcsa 190 LE-s traktor 3,5 5.749 32.700 3.849 10.509 14.358
Középmély lazítás 3 késes középmély lazító 190 LE-s traktor 0,8 1.637 32.700 1.648 10.509 12.157
Szántás 5 vasú mély szántó eke 190 LE-s traktor 1 5.918 32.700 2.682 10.509 13.191
Szántás elmunkálás 8,4 m-es vont. simító 190 LE-s traktor 4,8 2.236 32.700 2.809 10.509 13.318
Szuszpenzió szállítás Tartályos pótkocsi   90 LE-s traktor 6 2.040 16.800 1.705 5.735 7.440
Szuszpenzió szórás 18 m-es vont. permetezőgép 100 LE-s traktor 6 10.010 17.500 13.787 6.278 20.065
Szuszpenzió bekeverés 6,6 m-es magágykészítő 190 LE-s traktor 4,1 2.566 32.700 3.753 10.509 14.262

Felszínegyengetés 2 irányban

4,3 m-es vont. sima henger   90 LE-s traktor 3 473 16.800 539 5.735 6.274
Magágykészítés 5 m-es finom magágykészítő 190 LE-s traktor 4,1 7.991 32.700 5.433 10.509 15.942
Vetés-ikersorba 12 ikersor pneum. szemenkénti vetőgép 100 LE-s traktor 2,8 14.400 17.500 14.880 6.278 21.158
Kultivátorozás 12 soros függ. sorközművelő   90 LE-s traktor 2,4 1.194 16.800 1.973 5.735 7.708
Szilárd műtrágya szállítás 6,5 t-s mgi. pótkocsi 100 LE-s traktor 4 1.805 17.500 804 6.278 7.082
Szilárd műtrágya szórás Vontatott műtrágyaszóró   90 LE-s traktor 4 2.448 16.800 2.342 5.735 8.077
Permetlé szállítás Tartályos pótkocsi 100 LE-s traktor 4,8 2.040 17.500 1.705 6.278 7.983
Permetezés 16 m-es vont. permetezőgép   90 LE-s traktor 4,8 4.871 16.800 3.536 5.735 9.271
Öntözés Lineáris rendszerű öntözőberendezés 1 29.400 6.510 6.510
Cebekózás (szárlevágás) ASA LIFT szárzúzó   90 LE-s traktor 0,8 4.320 16.800 5.735 5.735 11.470
Kiszedés, rendrakás ASA LIFT hagymakiemelő-rendrakó   90 LE-s traktor 0,6 3.840 16.800 5.425 5.735 11.160
Rendfelszedés-kocsira rakás ASA LIFT rendfelszedő 100 LE-s traktor 0,6 14.400 17.500 10.540 6.278 16.818
Terményszállítás 2 db 6,5 t-s mgi. pótkocsi 190 LE-s traktor 3.610 32.700 1.609 10.509 12.118

 

 

Az ökonómiai vizsgálat eredményei

A 2. táblázatban a 100 ha-on végzett hagymatermelés ökonómiai vizsgálatának eredményei olvashatók.
Látható, hogy az egyes munkaműveletekhez kapcsolódóan meghatározásra került a gépkapcsolatok esetében a 100 ha termőterület műveléséhez szükséges gépi munkaidő.
Eredményül kaptuk az egyes műveletek 100 ha-os volumenéhez kapcsolódó költségeit, amelyek összegzésével megkapjuk a 100 ha hagymatermesztés összköltségét, s a hektáronkénti fajlagos költséget is.
Az eredmények alapján megállapítható, hogy a munkagépek használati költsége (10.190 eFt) kevesebb, mint a felét teszi ki az erőgépek használati költségének (18.941 eFt), az össz géphasználati költség pedig 29.131 eFt.
Egy hektárra vetített értéke 291 eFt.
Megemlítendő, hogy a hagyma-betakarítás során a terményszállítás mintegy 600 munkaórányi kapacitást köt le.
Számításaink során a szállítás a gazdaság terménytárolójába történt, nem pedig a feldolgozó üzembe, amely esetenként 50-100 km távolságra is lehet.
Ez esetben már a költségesebb közúti szállítójármű alkalmazása lenne indokolt.
Mindennek ellenére a műveleti költség-arányok ismeretében megállapítható, hogy az összköltség mintegy 30%-át a szállítás teszi ki.
Ezt követi a rendfelszedés művelete 13%-kal, s a technológia többi munkaműveleteinek költségaránya gyakran a 10%-ot sem éri el, esetenként 1% körüli arányt képvisel.
Vizsgálataink során a hatékony munkavégzés céljából megbízható, hatékony, nagy teljesítményű, ez által jelentős bekerülési költségű erőgépekkel számoltunk.
Ebből kifolyólag az erőgépek használati költsége is jelentős.

A termelés technológiában alkalmazott gépek beruházási költsége 184.196 eFt.

Ezen belül a munkagépek beszerzési értéke 117.102 eFt-ot tesz ki (~ 64%), amíg az erőgépek beszerzési értéke 67.094 eFt (~ 36%).
Az erőgépek esetében megfigyelhető, hogy a talajmunkák végzéséhez 1 db 190 LE motorteljesítményű erőgép szükséges, míg a tápanyag-utánpótlás, a növény-védelem, -ápolás, a vetés, betakarítás feladatai 2 db 90-100 LE teljesítményű erőgép látja el.
Ez által alacsonyabb beszerzési költség, valamint jobb erőgép-kihasználtság valósult meg. 100 ha-on a hagymatermesztés gépi munka igénye 2.064 műszakóra, amelyből a legnagyobb teljesítmény-kategóriába tartozó traktor a betakarítás és a talajművelés kapcsán jelentős mennyiséget képvisel, de kiemelkedő a kisebb teljesítményű erőgépek műszakóra-teljesítése is a növényvédelem és a betakarítás során.
Mindezzel összefügg a különböző műveletcsoportok gépi költségének aránya is, hiszen a betakarítás költségaránya a legjelentősebb (57%), ezt követi a talajmunkák aránya (19%), majd a növényvédelmi munkák (10%), a sort a tápanyag-utánpótlás, a vetés, a növényápolás és az öntözés (3-4%) zárja.

2. táblázat: 100 ha hagymatermelés munkaműveleteinek gazdaságossági mutatói

A munkaművelet

megnevezése

Gépi

munka

Műveleti költség
(E Ft) 483 1.827 1.591 322 143 389 404 499 467 977 1.146 213 246 1.341 1.644 861 1.747 2.315 3.865 8.642 29.131
1ha-ra vetítve (E Ft/ha) 291

Következtetések

Vizsgálataink bizonyítják, hogy a szabadföldi zöldségtermelés gépi munka költségei magasak.
Mindezt nehezíti, hogy a speciális betakarítógépek éves kihasználtsága alacsony, és csupán kis mértékben növelhető, hiszen e növényi kultúrák vetésterülete szerényebb, bérmunka kiajánlás pedig csekély volumenben realizálható.
A költségek szempontjából előnyös, ha például a betakarítás traktorvontatású munkagépekkel valósul meg, drága, magas használati költségű magajáró betakarítógépek helyett, hiszen a kapcsolt munkagépek beszerzési költsége kedvezőbb, és traktoros munkavégzés által az erőgépek kihasználtsága, fajlagos használati költsége is mérséklődik.
A betakarítás, a talajmunkák és a növényvédelmi munkák a legjelentősebb költségviselők, az össz gépi munka költség mintegy 87%-át teszik ki.
A terményszállítás költsége annak függvényében változhat, hogy a beszállítást a gazdaság raktáraiba vagy a távoli feldolgozóhoz kell megvalósítani.
Mindez a termelési költségeket jelentősen növelheti, a szállítási költségeket, pedig megduplázhatja, illetve megháromszorozhatja.