Szabadföldi vöröshagyma-termelés gépi- és logisztikai költségei

Nemzetközi viszonylatban, Európában Hollandia vezeti a mezőnyt mintegy 23,5 ezer hektáros termőterülettel és 50-55 t/ha-os termésátlaggal. Németországban nyolcezer hektáros termőterületen 45 t/ha-os hozammal takarítják be ezen növényt, míg Ausztriában, megközelítően 4 ezer hektáron, szintén 45 t/ha-os hozamot tudnak elérni. Jelentős vöröshagyma-termelőnek minősül még Lengyelország is, a több mint 10 ezer hektáros termőterületével és a 6-7.00 ezer tonnás éves hozamával.
A hazai hozamérték 20-25 t/ha körül mozog, az összes megtermelt mennyiség az utóbbi években megközelítőleg 50-60 ezer tonnára csökkent.
A hagyományos dughagymás termelési módot egyre inkább a magról termesztett étkezési hagyma technológiája váltja fel. A termőterületek öntözhetőek, így ez a termelési mód is biztonságosan alkalmazható. Ennek ellenére a Csongrád megyei hagymatermesztő körzetben – elsősorban szárítási célra – öntözetlen körülmények között ma is piacképes, jó minőségben termelnek dughagymáról étkezési hagymát.
A cikkben a magról termesztett hagyma szántóföldi, síkrendszerű, termesztéstechnológiájának gépesítés-ökonómiai vizsgálatát ismertetjük.
Szabadföldi vöröshagyma-termelés gépi- és logisztikai költségei

A termelés-technológia bemutatása

A termelés gépi technológiájának bemutatása az 1. táblázat alapján történik. A táblázat tartalmazza a munkaművelet megnevezését, az adott művelet során alkalmazott munkagépet és az ahhoz kapcsolt erőgép típusát, a gépkapcsolat műszakteljesítményét. Ökonómiai adatok közül a munkagép és az erőgép 2011. évre vonatkozó átlagos beszerzési árát, műszakórára jutó használati költségét, valamit a gépkapcsolat használati költségét ismertetjük.
 
Az elővetemény szármaradványainak bedolgozása, és a gyomosodás megelőzése céljából elengedhetetlen a tarlóhántás, tárcsás borona segítségével. Ezt követi a közép mélylazítás, valamint a szántás. A szántás-elmunkálás simítózás formájában valósul meg. Tápanyag-utánpótlás a szuszpenzió szállítás és szórás műveleteit öleli fel. A kiszórt szuszpenzió magágykészítővel kell a talajba dolgozni, majd a megfelelő magágy-kialakítás céljából többszöri hengerezés következik. Ezt követi a finommagágy-készítés. A vetés ikersoros formában történik. A növény vegetációs szakaszában többszöri, legalább 3 alkalommal a sorköz-kultivátorozás és emellett a tápanyag-utánpótlás elengedhetetlen. A megfelelő növényvédelem céljából legkevesebb hét alkalommal ajánlott permetezni. A termesztett kultúra vegetációs szakaszában, a minőségi végtermék és a jobb hozamok miatt szükséges az öntözés. E művelethez lineáris öntözőberendezést alkalmaznak.
A betakarítás a technológia vezérgépének tekinthető az ASA-LIFT hagymabetakarító gépsorral történik, amely a szártalanítás, kiszedés és rendfelszedés műveletét végzi el három munkamenetben. A gépek optimális működtetését biztosítja a jól bevált termelési eljárás és technológia, amellyel akár kiválónak minősülő export minőség is előállítható.
 
1 táblázat: A hagymatermelés munkaműveleteinek gazdaságossági alapadatai

A munkaművelet megnevezése

A technológiában alkalmazott

Műszak-

teljesítmény

A gép ára

Gépüzemeltetési közvetlen költség

munkagép

erőgép

munkagép

erőgép

munkagép

erőgép

összesen

típusa

(ha/óra)

(E Ft)

(Ft/óra)

Tarlóhántás

7,2 m-es középnehéz tárcsa

190 LE-s traktor

3,5

5.749

32.700

3.849

10.509

14.358

Középmélylazítás

3 késes középmély lazató

190 LE-s traktor

0,8

1.637

32.700

1.648

10.509

12.157

Szántás

5 vasú mélyszántó eke

190 LE-s traktor

1

5.918

32.700

2.682

10.509

13.191

Szántás elmunkálás

8,4 m-es vont. simító

190 LE-s traktor

4,8

2.236

32.700

2.809

10.509

13.318

Szuszpenzió szállítás

Tartályos pótkocsi

  90 LE-s traktor

6

2.040

16.800

1.705

5.735

7.440

Szuszpenzió szórás

18 m-es vont. permetezőgép

100 LE-s traktor

6

10.010

17.500

13.787

6.278

20.065

Szuszpenzió bekeverés

6,6 m-es magágykészítő

190 LE-s traktor

4,1

2.566

32.700

3.753

10.509

14.262

Felszínegyengetés 2 irányban

4,3 m-es vont. simahenger

  90 LE-s traktor

3

473

16.800

539

5.735

6.274

Magágykészítés

5 m-es finommagágykészítő

190 LE-s traktor

4,1

7.991

32.700

5.433

10.509

15.942

Vetés-ikersorba

12 ikersor pneum. szemenkénti vetőgép

100 LE-s traktor

2,8

14.400

17.500

14.880

6.278

21.158

Kultivátorozás

12 soros függ. sorközművelő

  90 LE-s traktor

2,4

1.194

16.800

1.973

5.735

7.708

Szilárd műtrágya szállítás

6,5 t-s mgi. pótkocsi

100 LE-s traktor

4

1.805

17.500

804

6.278

7.082

Szilárd műtrágya szórás

Vontatott műtrágyaszóró

  90 LE-s traktor

4

2.448

16.800

2.342

5.735

8.077

Permetlé szállítás

Tartályos pótkocsi

100 LE-s traktor

4,8

2.040

17.500

1.705

6.278

7.983

Permetezés

16 m-es vont. permetezőgép

  90 LE-s traktor

4,8

4.871

16.800

3.536

5.735

9.271

Öntözés

Lineáris rendszerű öntözőberendezés

 

1

29.400

 

6.510

 

6.510

Cebekózás (szárlevágás)

ASA LIFT szárzúzó

  90 LE-s traktor

0,8

4.320

16.800

5.735

5.735

11.470

Kiszedés, rendrakás

ASA LIFT hagymakiemelő-rendrakó

  90 LE-s traktor

0,6

3.840

16.800

5.425

5.735

11.160

Rendfelszedés-kocsira rakás

ASA LIFT rendfelszedő

100 LE-s traktor

0,6

14.400

17.500

10.540

6.278

16.818

Terményszállítás

2 db 6,5 t-s mgi. pótkocsi

190 LE-s traktor

 

3.610

32.700

1.609

10.509

12.118

Az ökonómiai vizsgálat eredményei

A 2. táblázatban a 100 ha-on végzett hagymatermelés ökonómiai vizsgálatának eredményei olvashatók. Látható, hogy az egyes munkaműveletekhez kapcsolódóan meghatározásra került a gépkapcsolatok esetében a 100 ha termőterület műveléséhez szükséges gépi munkaidő. Eredményül kaptuk az egyes műveletek 100 ha-os volumenéhez kapcsolódó költségeit, amelyek összegzésével megkapjuk a 100 ha hagymatermesztés összköltségét, s a hektáronkénti fajlagos költséget is.
Az eredmények alapján megállapítható, hogy a munkagépek használati költsége (10.190 eFt) kevesebb, mint a felét teszi ki az erőgépek használati költségének (18.941 eFt), az össz géphasználati költség pedig 29.131 eFt. Egy hektárra vetített értéke 291 eFt.
Megemlítendő, hogy a hagyma-betakarítás során a terményszállítás mintegy 600 munkaórányi kapacitást köt le. Számításaink során a szállítás a gazdaság terménytárolójába történt, nem pedig a feldolgozó üzembe, amely esetenként 50-100 km távolságra is lehet. Ez esetben már a költségesebb közúti szállítójármű alkalmazása lenne indokolt.
Mindennek ellenére a műveleti költség-arányok ismeretében megállapítható, hogy az összköltség mintegy 30%-át a szállítás teszi ki. Ezt követi a rendfelszedés művelete 13%-kal, s a technológia többi munkaműveleteinek költségaránya gyakran a 10%-ot sem éri el, esetenként 1% körüli arányt képvisel.
Vizsgálataink során a hatékony munkavégzés céljából megbízható, hatékony, nagy teljesítményű, ez által jelentős bekerülési költségű erőgépekkel számoltunk. Ebből kifolyólag az erőgépek használati költsége is jelentős.
A termelés technológiában alkalmazott gépek beruházási költsége 184.196 eFt. Ezen belül a munkagépek beszerzési értéke 117.102 eFt-ot tesz ki (~ 64%), amíg az erőgépek beszerzési értéke 67.094 eFt (~ 36%). Az erőgépek esetében megfigyelhető, hogy a talajmunkák végzéséhez 1 db 190 LE motorteljesítményű erőgép szükséges, míg a tápanyag-utánpótlás, a növény-védelem, -ápolás, a vetés, betakarítás feladatai 2 db 90-100 LE teljesítményű erőgép látja el. Ez által alacsonyabb beszerzési költség, valamint jobb erőgép-kihasználtság valósult meg. 100 ha-on a hagymatermesztés gépi munka igénye 2.064 műszakóra, amelyből a legnagyobb teljesítmény-kategóriába tartozó traktor a betakarítás és a talajművelés kapcsán jelentős mennyiséget képvisel, de kiemelkedő a kisebb teljesítményű erőgépek műszakóra-teljesítése is a növényvédelem és a betakarítás során.
Mindezzel összefügg a különböző műveletcsoportok gépi költségének aránya is, hiszen a betakarítás költségaránya a legjelentősebb (57%), ezt követi a talajmunkák aránya (19%), majd a növényvédelmi munkák (10%), a sort a tápanyag-utánpótlás, a vetés, a növényápolás és az öntözés (3-4%) zárja.
 
2. táblázat: 100 ha hagymatermelés munkaműveleteinek gazdaságossági mutatói

A munkaművelet

megnevezése

Gépi

munka

Műveleti költség

 

(óra)

(E Ft)

Tarlóhántás

28

483

Középmélylazítás

125

1.827

Szántás

100

1.591

Szántás elmunkálás

20

322

Szuszpenzió szállítás

16

143

Szuszpenzió szórás

16

389

Szuszpenzió bekeverés

24

404

Felszínegyengetés 2 irányban

66

499

Magágykészítés

24

467

Vetés-ikersorba

35

977

Kultivátorozás

123

1.146

Szilárd műtrágya szállítás

25

213

Szilárd műtrágya szórás

25

246

Permetlé szállítás

140

1.341

Permetezés

140

1.644

Öntözés

100

861

Cebekózás (szárlevágás)

125

1.747

Kiszedés, rendrakás

166

2.315

Rendfelszedés-kocsira rakás

166

3.865

Terményszállítás

600

8.642

Összesen

2.064

29.131

1ha-ra vetítve (E Ft/ha)

291

logisztika technika zöldség
0