Széleskörűen alkalmazható szárzúzó, mulcsozó gépek

Írta: Szerkesztőség - 2013 október 22.
A gépek alapvető feladata a különböző növényi részek felaprítása, összezúzása és a területen való szétterítése vagy begyűjtése, amely a felaprított anyagrészek – szármaradvány v. mulcs – további kezelésétől is függ.
Konstrukciós kialakításukat tekintve valamennyi gép rotációs vágószerkezettel készül, amely vágószerkezet vízszintes vagy függőleges tengelyű lehet.
A szárzúzó gépek – nagy többségükben – egy forgórészes, vízszintes tengelyű kivitelben készülnek, míg a mulcsozó gépekre – munkaszélességüktől függően – az egy- és több (2-7) forgórészes, függőleges tengelyű kivitel az általánosabb.
A szárzúzó, illetve a mulcsozó gépek közötti különbséget mutatja az is, hogy a szárzúzókra az erősebb váz-, keret- és függesztőszerkezet, a zártszelvényű gerendelyek mellett – 4-8 mm-es lemezburkolatok, a hátsó- v. homlokoldali szimmetrikus felfüggesztés a jellemzőbb.
Ezzel szemben a mulcsozó gépek vékonyabb váz- és függesztőszerkezettel, 3-5 mm-es lemezburkolatokkal, alacsony építéssel, sokszor aszimmetrikus felfüggesztésekkel és oldalirányban (hidraulikusan v. mechanikusan) eltolható kivitelekben készülnek.
Hátsó- és homlokoldali üzemeltetésre is alkalmas szárzúzó gép

Hátsó- és homlokoldali üzemeltetésre is alkalmas szárzúzó gép

A száraprítás műveletének elvi vázlata
A száraprítás műveletének elvi vázlata

A vízszintes tengelyű szárzúzók, mulcsozók általános felépítése

A vízszintes tengelyű szárzúzók, mulcsozók – a traktor-munkagép kapcsolat oldaláról – függesztett, félig függesztett és vontatott kivitelűek lehetnek.
A függesztett kiviteleken belül hátsó- és homlokfüggesztésű megoldások is ismertek.
A munkavégző szervek – rotációs vágószerkezetének – működtetése, meghajtása szabadonfutós kardántengely közbeiktatásával a traktor TLT-jéről biztonsági tengelykapcsolón, kúpfogaskerekes hajtóművön keresztül többféle is lehet.
Az egytengelyes, kisebb munkaszélességű gépeknél egyoldali többsoros bordás ékszíjhajtással, a középen osztott tengelyű (nagyobb munkaszélességű) zúzóknál kétoldali 4-6 soros ékszíjhajtással, illetve a hajtóműtől közvetlen lehajtással készült kivitek is vannak.
A csőből kialakított vízszintes forgórész hegesztett furatos tartóira csapos (gumiágyazású) felfüggesztéssel csatlakoznak a különböző kialakítású lengőkések.
A késsorok egymással 45 vagy 90°-os szöget zárnak be, de azok többségükben spirálvonal mentén vannak felfüggesztve.
A haladási iránnyal ellentétesen, nagy kerületi sebességgel forgó (aprító-zúzó) lengőkések a szár- és egyéb növényi maradványokat a talajról megemelik, a szabad ütközés elve révén felaprítják – vagy ellenkés sor esetén a zúzandó anyagot az álló ellenkés sorra szállítva, ott törő hatást kifejtve összezúzzák –, és a tarlón elterítik.
A forgórész feletti teljesen zárt, merev lemezborítás egy erős szívóhatás létrehozását – ezáltal a zúzandó anyag felemelését – szolgálja a megfelelő munkaminőség biztosítása érdekében.
A vízszintes tengely kivitele, a forgórész dupla csapágyazása, valamint az elektronikus statikus és dinamikus kiegyensúlyozás nyugodt, egyenletes munkavégzést biztosít.
A rotor nagy fordulatszáma – ezáltal a lengőkések nagy kerületi sebessége – a felaprított anyag talajon való szétterítését, illetve az anyagterelő lemez és az oszlató lemezek segítségével a zúzalék hátul történő „kifújását”segíti elő.
A lengőkéses szárzúzó gépek többségének talajkövetését a hátul elhelyezett, 2-4-6 db fúvott gumiabroncsozású kerekek, az ún. támkerekek biztosítják, de ismeretesek az acélgörgős hengeres vagy a csúszótalpas talajfelszín-követési megoldások is.

Ezekkel a szerkezeti egységekkel – a talaj követése mellett – a vágási sík magasságának beállítására is lehetőség nyílik.

A különböző lengőkéses szárzúzó gépeknél a vágási magasság – általában 3-30 cm közötti – beállítása mechanikus úton (csap-furat illesztéssel vagy csavarorsós mechanizmussal), a nagyobb (>6,0 m) munkaszélességű gépek esetében kihelyezett hidraulikus munkahengerek segítségével több fokozatban is lehetséges.
A kisebb (~3 m alatti) munkaszélességű gépek függesztve szállíthatók, míg a nagyobb munkaszélességű zúzógépek szállításkor – hossztengelyük irányában – vontathatók.
A mulcsozó gépek működési elve
A mulcsozó gépek működési elve

A függőleges tengelyű szárzúzó-mulcsozók konstrukciós kivitelei

A függőleges tengelyű gépek – munkaszélességüktől függően – 1-7 függőleges tengelyű rotációs forgórésszel készülhetnek.
A kisebb munkaszélességű függesztett munkagépek a 3-pontos függesztő szerkezeteikkel kapcsolódnak az üzemeltető erőgéphez, míg a félig függesztett és függesztett gépek a traktor hidraulikus alsó emelőszerkezetének bekötési pontjaihoz vagy vonószeméhez csatlakoztathatók. A gépek zártszelvényű vázát felülről és oldalról lemezburkolat fedi le.
Az üzemeltető traktor teljesítmény leadó tengelyéről szabadonfutós kardántengellyel, kúpkerekes hajtóművön keresztül hajtják meg a függőleges tengelyű forgórészt – a rotort –, amelyre csuklósan rögzített, vízszintesen forgó zúzó-aprító kések vannak felerősítve.
A gép vázát – annak hátsó részén – függőlegesen állítható önbeálló támkerék(ek) támasztjá(k) alá, amelyek biztosítják a talajkövetést, és egyidejűleg lehetővé teszik a vágási sík magasságának beállítását.
A forgórészt megcsúszó tengelykapcsoló védi a túlterheléstől, a zúzott anyag kirepülését lemez- vagy láncfüggöny, esetleg szárfogó rács akadályozza meg.
A gép által felaprított szárak a tarlón szétterítve v. rendre rakva maradhatnak vissza.
A függőleges tengelyű rotációs szárzúzók felépítésére az alacsony gépmagasság a jellemző.
Különösen igaz ez a több (3-7) forgórészes félig függesztett és vontatott gépek esetében, amikor is a gépek lemezburkolattal fedett lapos és széles vázszekrényéből csak a hajtásátvivő berendezések (kúpkerekes hajtóművek, hajtásközvetítő kardántengelyek), és az egyes hidraulikus munkahengerek emelkednek ki.
Az ilyen szárzúzók-mulcsozók egyes forgórészeinek átmérője általában ~1,1-1,5 m, de néhány gépnél 1,8-2,1 m átmérőjű vízszintes forgórészek is megtalálhatók.
A nagyobb munkaszélességű gépek szélső rotorjai szállításkor hidraulikusan felhajthatók, és így szállítási szélességük 3 méter alatti.
Ellenkés változatok vízszintes tengelyű szárzúzó gépekhez
Ellenkés változatok vízszintes tengelyű szárzúzó gépekhez
Késváltozatok függőleges tengelyű mulcsozókhoz
Késváltozatok függőleges tengelyű mulcsozókhoz

A rotációs vágószerkezetek zúzó-aprító kései

A vízszintes tengelyű szárzúzók csőtengelyének forgórészére a különböző kialakítású lengőkések csapos felfüggesztéssel vannak felszerelve.
A csőtengelyen a lengőkések egymástól különböző osztásra, 45/90°-ban eltolva vagy spirálvonal mellett helyezkedhetnek el.
A gyártók az egyes növényi szármaradványok zúzásához különböző alakú és formájú (eltérő tömegű) lengőkéseket ajánlanak, amelyek kiválasztását a felhasználóra bízzák.
A különböző növényi maradványok zúzásához a következő lengőkések használhatók:
 • univerzális (vagy „Y”) kés: kukorica; napraforgó; dohány; kalászos gabonák tarlói; szőlővenyige; fanyesedékek zúzása;
 • egyenes kés és univerzális kések kombinációja: szalma, búzatarló finom aprítás;
 • hajlított kés: burgonyaszár zúzása, gyepművelés, gyepápolás;
 • hajlított sarokkés: fű, gyepművelés; cukorrépalevél-zúzás;
 • lapát alakú kés: répalevél eltávolítás; rizsszalma aprítás;
 • különböző hosszúságú kalapács kések: szőlővenyige, fanyesedék zúzása; bozótirtás; füves területek vagy gyepek tisztítása, nagyobb vastagságú szárrészek, fatörzsek zúzására.
Késpárok és ellenkések a Debreceni Mechanikai Művek SZV-5000-es függőleges tengelyű szárzúzóján

Késpárok és ellenkések a Debreceni Mechanikai Művek SZV-5000-es függőleges tengelyű szárzúzóján

Ezeken a lengőkéseken kívül használatos még a hajlított – univerzális – lengőkés és lapátkés kombináció a különböző (napraforgó, kukorica, dohány, stb.) szármaradványok zúzására, aprítására; a parlagon hagyott földterületek tisztítására, valamint a zúzótengelyre felszerelhető az aszimmetrikus – különböző hosszúságú – késsorozat is a burgonyaszár zúzására.
A szárzúzó gépek egy része ellen késekkel (ellen kés-sorral) is fel van szerelve, amelyek növelik a zúzás hatékonyságát, és azok beépítése 1- vagy 2-sorban elhelyezett is lehet.
Az ellen kés sorok a lemezburkolat belső oldalára szerelhetők, ill. hegeszthetők.
A függőleges tengelyű szárzúzó-mulcsozó gépek forgórészeik végén lévő vízszintes tárcsákra (vagy laposvasból kialakított tartóra) a vízszintesen forgó – csuklósan rögzített – zúzókések szerelhetők fel.
A forgórészen a zúzókések egymáshoz képest 90, 120 vagy 180°-kal vannak eltolva a statikus és dinamikus kiegyensúlyozás biztosítása céljából. A zúzókések egyes vagy kettős felerősítéssel nyernek kialakítást.
Megtört, szög alatt hajlított, lapát szerű (egy- v. kétsíkú) kialakításuk kedvező szívó hatást – növényzet megemelést – is biztosít, és fokozza az aprítás hatékonyságát.
A függőleges tengelyű rotációs szárzúzók talajkövetését a hátul elhelyezett fúvott gumiabroncsú támkerekekkel biztosítják.
A gépek – munkaszélességüktől függően – 1-2-4-6-, vagy 8 darab tám kerékkel rendelkezhetnek.

A támkerekekkel – a talajkövetésen kívül – a vágási sík magasságállítása is biztosítható.

Ez egyszerűbb gépeknél csap-furat átállítással vagy csavarorsós mechanizmussal van megoldva, a korszerűbb (több forgórészes) gépeknél a vágási magasság beállítását már hidraulikus munkahengerek végzik el, amelyek állítása a vezetőfülkéből végezhető el.
A függőleges tengelyű gépek forgórészeihez – egymástól eltoltan – vannak felszerelve a csuklósan rögzített vágókések, amelyek vízszintes mozgást végeznek.
Egy-egy forgórész végén lévő vízszintes tárcsához, esetleg laposvasból kialakított tartóhoz 1-3 egyenes vagy 2-3 db egyenes és 2-3 db hajlított vágókés kerül felszerelésre.
A szárak elvágására szolgáló kések általában egyenesek, de néhány konstrukciónál ívelt kialakítású késeket alkalmaznak a levágott anyag könnyebb továbbítása, jobb szétterítése érdekében.
A kések anyaga jó minőségű, melegen hengerelt rúgós acél, vagy (akár 42-46 HRC keménységű) nemesíthető acél, és a kések vágóélei keményfémmel is felrakottak.

Dupla késes felszereltség esetén a legtöbb esetben rövid álló ellenkések is elhelyezést nyernek, amelyek elsősorban tisztítási célokat szolgálnak.

A vágókések (forgórészek) kerületi sebessége – a hajtástól, ill. a kialakítástól függően – 70-90 m/sec közötti, ami a gyakorlatban akár ~300 km/h körüli kerületi sebességet is jelenthet.
Spearhead Starcut 1210 mulcsozó gabonatarló finom aprításában
Spearhead Starcut 1210 mulcsozó gabonatarló finom aprításában
Hármas kapcsolású szárzúzó gépkombináció (INO Triplex Euro 800)
Hármas kapcsolású szárzúzó gépkombináció (INO Triplex Euro 800)

A gépek felhasználási, alkalmazási területei

Alkalmazások a szántóföldi növénytermesztésben

A szárzúzó-mulcsozó gépek a szántóföldi növénytermesztésben a gabonafélék, a hüvelyesek, a gumós és gyöknövények, az olaj- és ipari növények betakarítás utáni (a burgonya és a cukorrépa esetében a betakarítás előtti) szárzúzási-száraprítási munkáiban használhatók, valamint a zöldtrágya céljára termesztett (másodvetésű) növények lezúzására és szétterítésére is alkalmazhatók. A gépek közül a szárzúzók az erősebb (vastagabb) szárú szántóföldi szármaradványok (pl. kukorica, napraforgó, burgonya, stb.) zúzására alkalmasabbak, míg a vékonyabb szárú szántóföldi tarlómaradványok, az árvakelésű magvak növényi részeinek zúzására (pl. kalászosok tarlója, borsó- v. repcetarló, másodvetésűek, stb.), és finom aprítására a mulcsozó gépek használatosak.
A kalászos gabonák, a repce, a borsó vagy a szója termesztésében ma már olyan korszerű arató-cséplőgépek végezhetik, illetve végzik a betakarítást, amelyek elől talajfelszín-kopírozós gabonavágó asztallal (a szója esetében flexibilis vágóasztallal), hátul szalmaszecskázó-terítő berendezéssel is el vannak látva.
Ezek a kiegészítő szerkezeti egységek a növények betakarítása során alacsony tarlót készítenek, és felszecskázott szalmát hagynak a területen szétterítve, ami a külön menetben végzett szárzúzást nem mindig indokolja.
Az arató-cséplőgépekre kapcsolható kukoricacső-törő és napraforgó-betakarító adapterek egy része már függőleges tengelyű szárzúzó berendezéssel, vagy vízszintes tengelyű lengőkéses zúzó-aprító szerkezettel is fel van szerelve, és így a napraforgó, illetve a kukorica betakarítása után a terület külön szárzúzást nem mindig igényel.
A szárzúzóval külön menetben végzett kukoricaszár-maradványok megfelelő minőségű mechanikus aprítása ellenben, kiirtja a kukoricabogár lárváinak nagy részét, megakadályozva a kártevők áttelelését, mellette – a jól összeaprított szárrészek hatására – a szárlebomlás a talajban gyorsabban végbemegy, és az utónövényben lényegesen kisebb fuzáriumos gombafertőzés keletkezik. Ez egyrészt csökkenti a jövőbeni növényvédelmi költségeket, másrészt termésnövelő hatása is van.
Grimme KS 3000 burgonyaszárzúzó

Grimme KS 3000 burgonyaszárzúzó

A gyűjtőtálcás sorfüggetlen napraforgó-betakarító adapterekkel végzett betakarítás során az adapterek a napraforgó tányérokat rövid szárrésszel vágják le, hogy minél kisebb anyagmennyiség (melléktermék) kerüljön az arató-cséplőgépek cséplő-tisztító szerkezetébe.
Ilyenkor a hosszú napraforgó-szárrészek a tarlón maradnak, jobban „elfekszenek”, és hiába van a (néhány) betakarító adapter szárzúzó szerkezettel is ellátva, a száraprítás mértéke nem éri el az agrotechnikailag megkívántakat, illetve a szárrészek talajba dolgozása gondot jelenthet a későbbi talajmunkák során.
Ezekben az esetekben mindenképpen szükséges a betakarítás után – külön menetben – szárzúzógép alkalmazása, amely vízszintes/függőleges tengelyű rotációs zúzó is lehet, de az erre a célra kifejlesztett szártörő-száraprító hengeres gépkapcsolások még hatékonyabb munkát végeznek, és nagy területteljesítményt biztosítanak.
A különböző sortávolságokra kialakított vízszintes tengelyű burgonyaszár-zúzó gépek, amelyek zúzó-aprító kései – a bakhátas burgonyatermesztés (75 v. 90 cm-es) sortávolságának és a bakhát-felszín kontúrjának megfelelően – különböző hosszúságban (általában több spirálvonal mentén) vannak felszerelve a forgórészre, jó szárzúzási munkát tudnak elvégezni a burgonyaszárak betakarítás előtti lezúzásakor.
Ezek a szárzúzó gépek 2-4-6 és 8-soros kivitelben készülnek, alkalmazkodva a burgonyatermesztésben alkalmazott ültetőgépekkel megvalósítható technológiákhoz.
A burgonyaszár-zúzó gépek esetében megjegyzendő, hogy az üzemeltető erőgép TLT-éről 540 vagy 1000 min-1 fordulatszámmal meghajtott forgórészek – ez az áttételek következtében a rotoroknál percenként ~1200-2800 fordulatot (30-40 m/s kerületi sebességet) jelentő – nagy fordulatszáma, valamint a forgórész és a lengőkések szívóhatása, az elfekvő burgonyaszárakat is felemeli, így azok aprítása is megtörténik.
A zúzókések kerületi sebessége a támasztás nélküli ún. „szabad vágás” sebesség-feltételét vékony szárú szálas növényekre vonatkozóan – ide sorolható a burgonyaszár is – lényegesen meghaladja és a vastag szárú növényekét pedig kielégíti.
Volverini MLC 170 mulcsozó ágaprításban
Volverini MLC 170 mulcsozó ágaprításban
Szárzúzó-mulcsozó gépek hidraulikus áthelyezhetősége
Szárzúzó-mulcsozó gépek hidraulikus áthelyezhetősége
Rádió távirányítású szárzúzó (McConnel Robocut 1300)
Rádió távirányítású szárzúzó (McConnel Robocut 1300)

Szárzúzók-mulcsozók alkalmazása a kertészeti ágazatokban

A kertészeti szőlő- és gyümölcsös ültetvényekben a vízszintes- vagy a függőleges tengelyű szárzúzók/mulcsozók is egyaránt alkalmazhatók. Alkalmazási köreik a következők lehetnek:
 • a szőlő-gyümölcs ültetvények sor- és tőközeiben található füvek és gyomnövények levágása, felaprítása, elterítése a talajon;
 • az ültetvények venyige- és gyümölcsfa nyesedékeinek aprítása-zúzása, elterítése a talajon vagy a zúzalék begyűjtése;
 • a széles térállású és nagy sortávolságú ültetvényekben (oldalazó rendszerben) hatásos mechanikai gyomirtás;
 • szőlőskertek-gyümölcsösök peremszegélyeinek tisztítása;
 • elöregedett gyümölcsösök, szőlőültetvények felszámolása, lezúzása stb.
A felsoroltakból látható, hogy az egyes ültetvényekben ezek a gépek igen széleskörűen alkalmazhatók. A különböző feladatok elvégzésére igen sokféle gépkonstrukció közül lehet választani: pl. mellső és/vagy hátsó függesztésű, oldalra kitolható gépek kombinációja; mechanikusan v. automatikusan kitérő tőközi vágófejes mulcsozók; hidraulikus kitérésű soralj mulcsozó; venyige szárzúzó; nyesedék begyűjtő (tartályos) zúzó, stb. A különböző térállású és sortávolságú ültetvényekhez – a felhasználók különböző igényeihez igazodóan – igen sokféle konstrukciós kialakítású, és zúzókés felszereltségű szárzúzó-mulcsozó választható meg.
Samasz Rolmex KR 600Z kinyúlógémes külpontos mulcsozó
Samasz Rolmex KR 600Z kinyúlógémes külpontos mulcsozó
Digga MM36 erdészeti zúzófej
Digga MM36 erdészeti zúzófej

Kommunális feladatok ellátása

A szárzúzó-mulcsozó gépek alkalmazási területeit tovább bővíti a széles körű kommunális felhasználás.
Ez többek között lehet: pl. kommunális területek zöld felületeinek ápolása; parlagfűvel fertőzött, elhanyagolt területek felszámolása, a folyó- és tópartok, gátak-gátoldalak, vízelvezető árkok oldalainak karbantartása; nehezen megközelíthető és kezelhető területek gondozása is.
A szárzúzó-mulcsozó gépek többsége a hagyományos vízszintes felületek növényi maradványainak zúzására-aprítására van kialakítva, de sok olyan konstrukciós kialakítású zúzó-mulcsozó is beszerezhető, amely – hidraulikus fordítóműve segítségével – az üzemeltető erőgépre kapcsolva, mellette függőleges irányban +90 fokig, a vízszintestől lefelé -75 fokig is képes a munkavégző szerkezetet (zúzófejet) működtetni, illetve azzal jó minőségű zúzási-aprítási munkát végezni.
Seppi M. Starsoil-5-700 speciális erdészeti zúzógép
Seppi M. Starsoil-5-700 speciális erdészeti zúzógép

Erdőgazdálkodási, erdészeti célú alkalmazások

A gépek erdőgazdálkodási, erdészeti célú alkalmazása során kizárólag az (erősebb építésű) erdészeti szárzúzó gépek vehetők figyelembe.
Az ilyen konstrukciós kialakítású gépek alkalmazási területei is sokrétűek lehetnek.
Ilyenek például az erdészeti terület-előkészítő gépek (fűnyírók-sövényirtók; lágyszárú irtók; bozótirtók; vágás-betakarítók, aprítók; ágzúzók, stb.), vagy a különböző vágás-előkészítő zúzógépek.
Ezek az erdészeti szárzúzó gépek alkalmasak az erdészeti vágási hulladékok aprítására; vágási nyiladékok tisztítására; az erdők aljtisztítására; erdei aljnövényzet karbantartására; bozót irtására; fatörzsök csonkjainak forgácsolására, apró méretre zúzására is.
Egyes erdészeti munkák elvégzése már speciális felépítésű zúzógépeket (zúzófejeket, lengő vagy fix marókéseket, hidraulikusan állítható hátfalat, döntő keretet, stb.) is igényelhet, amelyekkel azonban akár 400 mm-es átmérőjű fatörzsek zúzására, felaprítására, farönkök szétmarására, stb. is lehetőség nyílik
Az erdészeti szárzúzó gépek – a munkák nehezebb jellegéből adódóan – szinte kivétel nélkül vízszintes tengelyű, rotációs lengő- vagy fix marókésekkel vannak felszerelve.
Felépítésük tekintetében a könnyű, közepes és (szuper) erős felépítésű erdészeti zúzógépek különböztethetők meg.
A zúzógépek vagy speciális berendezéseik nemcsak a hagyományos felépítésű mezőgazdasági erőgépekre, hanem (a folyamatos hátrameneti berendezéssel, megfordítható kezelő üléssel és mászó-sebességgel is ellátott) erdészeti traktorokra, az erdészeti forgórakodókra, csúszó-kormányos rakodógépekre, magajáró kinyúló gémes gépekre, stb. is felszerelhetők, illetve csatlakoztathatók.
A szárzúzó-mulcsozó gépek kiválasztásához az 1. táblázatban összefoglalt gyártmányok és legfontosabb műszaki jellemzőik nyújtanak segítséget.

Szárzúzó-mulcsozó gépek főbb műszaki jellemzői

Gyártó/Márka Gyártó

ország

Vágó (zúzó) szerkezet rendszere* Választható alaptípusok száma Munka-

szélesség

Teljesítmény-

igény

vízszintes

tengelyű

függőleges

tengelyű

(db) (cm) (kW)
Agro-Contakt Kft. H + 4 150-300 37-59
Bagodi Mezőgép + + 5 100-200 15-45
Debreceni Mech. M. + 2 500-600 75-95
Komáromi-Gép + 5 150-460 35-100
Leták Kft. + 5 100-300 20-59
Nyírhidraulik Kft. + 2 200-400 20-45
Berti I + + 120 80-600 20-184
Falc + + 31 80-800 20-180
Maschio-Gaspardo + + 29 100-620 20-190
Nobili + + 36 95-820 20-200
Orsi + + 41 80-600 20-180
Seppi M. + + 64 50-700 15-300
Kirchner & Söhne A + 7 120-300 35-75
Vogel & Noot + 9 100-600 35-160
Müthing D + 31 80-830 15-220
Sauerburger + + 25 90-1200 18-210
John Deere USA + + 11 120-610 15-70
Alloway + 5 390-980 75-185
Samasz PL + 8 110-900 20-120
Unia-Kornik + 4 80-280 18-77
INO Brezice SLO + 22 105-790 20-205
Tehnos + + 6 120-300 20-115
Kuhn F + + 15 95-830 29-185
Schulte CDN + 12 320-1280 40-250
Spearhead GB + + 17 120-1210 15-250
McConnel IRL + + 18 120-820 15-120
Strom-Bednar CZ + 3 250-700 59-160
Dal-Bo** DK + 1 200-1200 50-220
Megjegyzés:
Forrás: Mezőgazdasági gépek katalógusának adatbázisa (2013. év), Internet gyártmányismertetők
* Jelölések: „+” = gyártanak ilyen gépeket; „–” = nem gyártanak ilyen gépeket
** Szártörő-száraprító hengeres kivitel