Tájékoztatás a veszélyhelyzet alatti engedélykötelezettségről

Az egyes, korábban engedélyköteles tevékenységek, május 18-tól,  a veszélyhelyzet ideje alatt engedélyezési eljárás nélkül is végezhetők lesznek. Az érintettek a Nébih felé e-mail-es bejelentéssel adhatják le kérelmeiket.

 

  1. május 18-tól – a 191/2020. Korm. rendelet alapján – egyes, korábban engedélyköteles tevékenységek a veszélyhelyzet ideje alatt engedélyezési eljárás nélkül is végezhetők. Az érintettek a Nébih felé e-mail-es bejelentés esetén, az ellenorzottbejelentes@nebih.gov.hu e-mail címen adhatják le kérelmeiket.

A hatóság a bejelentéstől számított 8 napon belül értesítést küld a bejelentőnek, aki – pozitív elbírálás esetén – ettől kezdve jogosulttá válik a tevékenység végzésére, az ahhoz kapcsolódó jogszabályban meghatározott időtartam alatt.

Az engedélyköteles tevékenység végzésére irányuló bejelentés (ellenőrzött bejelentés) kizárólag elektronikus úton tehető meg, az alábbi formákban:

  • ügyfélkapun keresztül,
  • elektronikus űrlapon – kizárólag ebben a formában, ha jogszabály a kérelem benyújtására e formátumot írja elő,
  • e-papír-on,
  • e-mail-en – a Nébih esetében kizárólag az ellenorzottbejelentes@nebih.gov.hu e-mail címen.

A bejelentésnek tartalmaznia kell minden olyan adatot, amit az engedélykérelem kapcsán az adott jogszabály előír. Szintén csatolni kell a szükséges mellékleteket is. Ez alól kivételt jelentenek azok a dokumentumok, amelyek beszerzése a veszélyhelyzet miatt aránytalan terhet ró az ügyfélre. Fontos azonban, hogy a hiányzó dokumentumok tartalmáról és a beszerzés nehézségének körülményeiről a bejelentésében nyilatkoznia kell a bejelentőnek.

A bejelentésért az engedélyezés, valamint a kapcsolódó szakhatósági eljárások illetékének vagy igazgatási szolgáltatási díjának 50 százalékát kell megfizetni.

Fontos, hogy a rendelet nem terjed ki:

  • azokra az ügyekre, amelyekben a kérelmezett jog Magyarország nemzetközi jogi kötelezettségei, valamint az Európai Unió kötelező jogi aktusai alapján kizárólag engedéllyel gyakorolható,
  • azokra az ügyekre, amelyekben jogosultság mértékének meghatározása szükséges, oly módon, hogy az ügy érdemében a hatóság mérlegelési jogkörrel rendelkezik,
  • a hatósági bizonyítvánnyal, igazolvánnyal és nyilvántartással összefüggő ügyekre,
  • a Korm. rendelet 1. számú mellékletében meghatározott ügyekre (többek között a fertőző állatbetegség gyanúja vagy annak megállapítása esetén szükséges engedélyezési eljárásokra).
agrár engedélyköteles tevékenység koronavírus mezőgazdaság