fbpx

Tájékoztató az őszi kalászos vetőmag kínálatról

Írta: Szerkesztőség - 2011 február 17.

Az aratásnak lassan vége, az MgSzH statisztikái szerint a valamivel több mint 1 millió hektárról 3,8 t/ha termésátlaggal került le az őszi búza a földekről. Ha pusztán a termésmennyiséget nézzük, noha alatta marad az átlagos években termett mennyiségeknek, az időjárási nehézségek tükrében nem is lenne túl nagy ok a panaszra.

Természetesen kivételt képeznek azok a termelők, akiknek a termését vagy a víz, vagy a jég nagymértékben károsította. Jóval kedvezőtlenebb a kép, ha a minőségi kilátásokat nézzük. Jelenleg konkrét laborvizsgálatok még csak korlátozottan állnak rendelkezésre, de a hivatal becslése alapján a termés csupán fele malmi minőség. A kedvezőtlenebb terméskilátások hatására végre a terményárak is emelkedni kezdtek, de a megfelelő számú kontraktus és a termett gabona minőségére vonatkozó megbízható adatok hiányában nem látható, hogy milyen szinten fog stabilizálódni. Mivel jelenleg a fenti tényezőkben még sok a bizonytalanság a termelők pénzügyi helyzete és ezzel összefüggésben vetőmag vásárlási szándéka sem ítélhető meg.

A fajtaválasztásról

A hazai gabonapiacnak számos gondja közül is talán az egyik legnagyobb, hogy nem képződik azonos minőségű nagy mennyiségű homogén exportképes árualap. Sok vád éri a vetőmag szakmát, hogy túl sok a fajta és részben ez okozza a problémát. A növénynemesítés a vetőmagipar alapját képezi, melyet folyamatos innováció jellemez. A változó környezethez alkalmazkodó, illetve a felhasználói igényeknek megfelelő fajta nemesítése pedig nélkülözhetetlen a növénytermesztés sikerességének biztosításához. Való igaz, hogy jelenleg kb. 140 búzafajta található a nemzeti fajtajegyzéken, de ez több évtizedes nemesítői munka eredményeképpen jött létre. A listán lévő fajtáknak csak egy kisebb része van köztermesztésben és mindösszesen 20 fajta adja a vetőmag szaporítások 80%-át. A piacvezető 20 fajtát döntően az elmúlt 7-8 évben nemesítették, tehát egyértelmű az igény az új fajtákra. Ha kizárólag a legálisan értékesített fémzárolt vetőmag forgalmat nézzük, bátran kijelenthető, hogy a használt fajták száma nem képezheti akadályát a homogén árualap kialakításának. A problémát egyértelműen az jelenti, hogy ma Magyarországon az őszi búza területek több, mint 75%-ára ismeretlen eredetű, származási igazolással nem rendelkező rossz minőségű vetőbúza kerül, ami önmagában ellehetetleníti az egységes minőségű tételek kialakítását.

A termelők számára a fajtaválasztást segítik az országos illetve regionális bemutatók, ahol testközelből beszerezhetők a részletes információk. Ezt kiegészítendő immáron a harmadik éve a Vetőmag Szövetség a Gabonatermesztők Országos Szövetségével karöltve megszervezi az őszi búza fajták posztregisztrációs kísérletét. A legpiacosabb fajták független szervezetek által lebonyolított vizsgálata lehetőséget biztosít a termelők számára, hogy objektív eredmények alapján megfelelő mennyiség és minőség elérésére képes fajták közül válasszanak. Az idei év eredményei előre láthatóan a hónap elején a Szövetség honlapjáról (www.vszt.hu) lesznek elérhetők.

Várható vetőmag kínálat

A Vetőmag Szövetség Kalászos Szekció Bizottsága július végi ülésén megvitatta az őszi kalászos vetőmag helyzetet. Az MgSzH illetékes Igazgatóságának tájékoztatása, valamint a beérkezett tagi adatgyűjtés alapján a Bizottság az alábbi megállapításokat tette.

  • A kalászos vetőmag-szaporítás mértéke történelmi mélypontra esett vissza. Ennek következtében valamennyi őszi kalászos faj esetén a felújítási lehetőség kritikusan alacsony, mely akár vetőmag hiányt is eredményezhet.

Őszi kalászos vetőmaghelyzet (MgSzH Központ)

2010. évi szántóföldi ellenőrzésben részesült vetőmag előállító területek

Faj Szemlélt

terület

ha

Alkalmas

terület

ha

Tényleges termésátlag

kg/ha

Tényleges termés

tonna

2008 2009 2010 2008 2009 2010 2008 2009 2010* 2008 2009 2010*
Őszi búza 36.861 33.958 24.307 35.474 33.286 23.201 5.771 4.815 5.182 204.738 160.260 120.230
Őszi durum búza 771 1.026 1.222 681 1.022 1.103 5.548 4.192 4.033 3.777 4.287 4.449
Őszi rozs 626 652 527 626 652 527 3.156 2.925 3.100 1.976 1.907 1.634
Őszi árpa 8.058 4.700 3.493 7.958 4.660 3.436 5.861 4.603 4.981 46.647 21.452 17.116
Hibridrozs 13 294 111 13 294 111 2.835 4.904 4.500