Új analitikai labor létesült az MTA ATK Mezőgazdasági Intézetében

A GINOP-2.3.3-15-2016-00018 sz. projekt keretében egy új, elsősorban metabolomikai vizsgálatok végzésére szolgáló analitikai labor került kialakításra a martonvásári MTA ATK Mezőgazdasági Intézetében. A labor működését az intézet Növényélettani Osztályához tartozó kutatók végzik, vezetője Janda Tibor, az MTA Doktora. Miért volt fontos a labor létrejötte?

A növényi metabolomikai kutatások során a növényekben a különböző hatásokra bekövetkező biokémiai változásokat vizsgálják, amihez a megfelelő előkészítő berendezésekkel kiegészített, koncentráltan elhelyezett analitikai műszeregyüttes az optimális megoldás. Ezáltal számos alkalmazási terület igényeit ki lehet szolgálni, mint pl. növényi stressztűrés, gabonaminőséget befolyásoló tényezők, szerves mikroszennyezők vizsgálata, növényvédő szerek növényi és állati szervezeteken belüli, valamint talajban történő lebomlásának tanulmányozása, stb. Mivel a növényi metabolitok száma kiemelkedően nagy (>200 000), ezekhez a vizsgálatokhoz nagy hatékonyságú analitikai eszközök, jelen esetben gáz- és folyadék-kromatográfok szükségesek.

A metabolitok kimutatásához olyan „time-of-flight” (TOF) típusú tömegspektrométer készülékek kerültek beszerzésre, melyekkel a vizsgált minta metabolitjai bizonyos esetekben közvetlenül azonosíthatók, más esetekben olyan ujjlenyomat („fingerprint”, „metabolomic snapshot”) rögzíthető, amellyel kezelések, fajták, különféle stresszhatások vethetők össze, ill. mutathatók ki. A metabolitok mennyiségében bekövetkező változások kvantitatív nyomon követéséhez hármas kvadrupol (TQ) tömegspektrométerek állnak rendelkezésre, amelyek nagyszámú minta gyors, nagy érzékenységű és precíz mennyiségi meghatározását teszik lehetővé.

Tartalom közti banner a cikk végére
no