Újra kell gondolni a kalászosok őszi növényvédelmét

Írta: Agrárágazat.hu - Hirdetés - 2020 szeptember 18.

Éghajlat-változás, hatóanyag-kivonások, fajtaváltás, egyszikű gyomok terjedése, őszi rovarkártétel és gabonavírusok… A sort még természetesen lehetne folytatni. Az eredője mindezen tényezőknek az, hogy ha jövedelmezően szeretnénk a jövőben is kalászos gabonát termelni, át kell gondolnunk az eddig alkalmazott technológiai elemek hatékonyságát, és ha indokolt, változtatnunk/fejlesztenünk kell. Mindezen tényezők eredője az, hogy ha a jövőben is szeretnénk jövedelmezően kalászos gabonát termelni, át kell gondolnunk az eddig alkalmazott technológiai elemek hatékonyságát, és ha indokolt, változtatnunk/fejlesztenünk kell.

 

Vetőmag-csávázás, vetésidő, kelésbiztonság, rovarok elleni védelem

Kalászostermesztésünk fenntarthatósága és gazdaságossága érdekében a növényvédelmet integrált szemlélettel kell végeznünk. A kémiai védekezés mechanikus alkalmazása helyett a technológia egyes elemeinek összehangolásával, az összes lehetséges védekezési mód kihasználásával kell a kártevőket a kárküszöbszint alatt tartanunk. Helyes vetésváltással, agrotechnikai eljárásokkal, az árvakelések megszüntetésével megelőzhetjük a kártevők felszaporodását, csökkenthetjük a fuzáriumfertőzés veszélyét. Ellenálló fajták választásával csökkenthetjük a betegségek károsítását. A vetőmag minősége, a vetésidő helyes megválasztása, a megfelelő vetésmélység, az alkalmazott vetőmagnorma meghatározza a kialakuló állomány minőségét és ez által a növények egészségét a teljes vegetációban. A túlzott N-táplálás elkerülésével az állomány ellenállóbb lesz a betegségekkel szemben.

A csávázás az integrált növényvédelmi technológia első, nélkülözhetetlen eleme. Csak kifogástalanul tisztított, jó csírázási eréllyel rendelkező, magas vigorú vetőmagot szabad csávázni. A csávázógép állapota és beállítása nagyban befolyásolja a csávázás minőségét. Mindig az ajánlott csávázószer-dózist kell alkalmazni. Egyetlen csávázószer sem nyújt 100%-os hatékonyságot ezért, ha a fentiek csak részben teljesülnek, a csávázószer hatékonysága tovább csökken, nem várható el az optimális biológiai hatás.

 

2020-ban megújul a Lamardor csávázószercsomag. Az új összetételű Lamardor Active Csomag továbbra is 10 tonna kalászos vetőmag csávázására szolgál, amelyben 2 liter Lamardor 400 FS folyékony csávázószer és 10 liter Peridiam Active 109 csávázási adalékanyag található. Az új Peridiam Active 109 funkcióját tekintve ugyanazt a szerepet tölti be, mint elődje: a hatóanyagok jobb tapadását, a leporlás minimalizálását, a színintenzitás növelését és a kezelt vetőmag felületének egyenletesebbé tételével – a magok boltozódásának megelőzésével – a vetés egyöntetűségét segíti. Ezen felül mikroelem- (mangán-, cink- és molibdén-) tartalmának köszönhetően hozzájárul a gyors, erőteljes és egyenletes keléshez. A koncentrált, két hatóanyagot tartalmazó csávázószer minden kalászosvetőmag kezelésére felhasználható, minden, csávázással leküzdendő betegség ellen.

A rovarölőszeres csávázás lehetőségének megszűntével előtérbe került a fiatal gabonák megfelelő őszi állományvédelme a vírusvektor levéltetvek és kabócák ellen. A korán vetett és ezért a kártételnek jobban kitett táblákat érdemes hosszú hatástartamú hatóanyagot is tartalmazó készítménnyel (pl. Proteus) kezelni. A Proteus kontakt és felszívódó hatóanyagainak kombinációjával biztosított a kezelés utáni azonnali hatás, és a később a táblába betelepülő egyedek ellen is védve van az állomány. Ha az őszi időjárás az átlagtól melegebb lesz, szükség lehet egy második rovarölőszeres kezelésre is.

 

Gyomirtás ősszel – egyszerűbb védekezés tavasszal

A gyomirtást a különböző eljárások kombinálásával kell megoldani. Ki kell használni a vetésváltás adta lehetőségek mellett a gyomirtási szempontból optimális időben végzett talajművelési elemeket, a mechanikai gyomirtási eljárásokat is. A megfelelő fajta kiválasztása, az okszerű tápanyagellátás és a rovarkártevők elleni védelem a homogén, sűrű állomány biztosításával járul hozzá a gyomnövények elleni sikeres védekezéshez.

Hazánkban a kalászosok őszi gyomirtása az utóbbi években egyre szélesebb körben alkalmazott technológiai elemmé vált. Erre kényszerítenek bennünket a jelentősen megváltozott gyomviszonyok, illetve az egyre szélesebb körben alkalmazott, alacsony vetőmagnormával és korán vetett búza állományok, amelyek szinte semmilyen gyomelnyomó képességgel nem rendelkeznek.

A nagy széltippan ma már a 3. legfontosabb gabonagyomunk, és új területeken is megjelent, illetve terjed. Az ősszel kelő kétszikűek (pl. veronika-félék, árvacsalán-félék, tyúkhúr) pedig képesek gyepszerűen vastag rétegben beborítani a talajt, és elnyomni a gyenge gabona-állományt. A tavaszi gyomirtás idejére ezek a fajok legtöbbször már túl vannak életciklusuk nagy részén, és sikerrel kifejtették súlyos károsító hatásukat is.

A búzatermesztés esetében is igaz, hogy a megcélzott magas termésszint elképzelhetetlen a gyomkonkurencia minél korábbi kikapcsolása nélkül. Erre kiválóan alkalmas az őszi gyomirtás, amelynek természetesen munkaszervezési előnyei is vannak, hiszen jelentősen csökkenthető/egyszerűsíthető a tavaszi gyomirtás.

 

A Bayer egyik őszikalászos-gyomirtószere, az Expert Met 2020-ban is rendelkezésre áll. Őszi búza, őszi árpa, rozs és tritikále kultúrákban a készítményt korai posztemergensen a kultúrnövény 1 leveles és 3 leveles állapota között (BBCH 11-13) kell kijuttatni. Fontos, hogy kezeléskor a magról kelő kétszikű gyomnövények szik-kétleveles, a nagy széltippan 1-2 leveles fejlettségű legyen. Az Expert Met dózisa minden kalászos esetében egységesen 0,35 kg/ha. Mivel a készítmény a levélen keresztüli hatása mellett a talajon keresztül is hat, a megfelelő hatékonysághoz szükséges a jól megművelt, aprómorzsás, rögmentes talajfelszín.

 

Az Atlantis OD elsősorban az őszi búza egyszikű gyomnövényei ellen hatékony posztemergens készítmény, de hatékonyan pusztítja a magról kelő keresztes virágú gyomokat, valamint a szikfű- és pipitér fajokat is. Nagy széltippan és parlagi ecsetpázsit ellen 1,0-1,25 l/ha dózissal kell a kezelést elvégezni. Gátolt növekedési viszonyok között (szárazság, tápanyaghiány), valamint erős gyomfertőzés esetén a hatékonyság jól fokozható 1 l/ha Mero hozzáadásával. Rozsnok fajok (fedél rozsnok, mezei rozsnok, gabona rozsnok, bókoló rozsnok, meddő rozsnok) ellen 1,5 l/ha dózissal lehet a legjobb gyomelnyomó hatást elérni.

 

Csorba Csaba
Bayer Crop Science