fbpx

Vágóasztalok és adapterek az olajnövények betakarításához

Írta: - 2018 február 23.

A legfontosabb hazai termesztésű olajnövények betakarítása a nyáreleji és az ősz eleji „kombájnozási” kampányidőszakokat öleli fel. Az olajnövények betakarítása többféle konstrukciós kialakítású berendezéssel (vágóasztallal vagy adapterrel) is lehetséges, a betakarítás alapgépei azonban minden esetben az arató-cséplőgépek, amelyekre – azok ferde felhordójára – a betakarítandó növénynek megfelelő gabonavágó asztalt vagy adaptert, illetve kiegészítőket kell felszerelni, felkapcsolni.


Ziegler RTT repceadapter

A legfontosabb hazai olajnövények közül kiemelkedik a napraforgó és a repce, amelyeket évenként már több mint 800 ezer hektáron termelnek. Az évente 55-60 ezer hektáron termelt szójabab a hazai szemes fehérjetakarmány-termelés fontos alapanyaga. A szója a növényfaj szempontjából a hüvelyesek családjába tartozik, de az olajosmagvak közé sorolják, mert ez a legfontosabb olajnövény a világon.

 

Az olajnövények magtermései betakarításának kulcsgépei az arató-cséplőgépek (a köznyelvben: gabonakombájnok), illetve a ferde felhordójukra felkapcsolható különböző konstrukciós kialakítású, eltérő munkaszélességű gabonavágó asztalok vagy a különböző növények eltérő morfológiájához kialakított betakarító adapterek. Ezeken belül: az ún. hagyományos felépítésű; az előre megnyújtható (megváltoztatható asztalhosszúságú); a hátrafelé-/középre szállító (előtét)szalagos, valamint a speciális (szója-/borsó-/lencse- vagy rizsbetakarító) flexibilis vágószerkezetű gabonavágó-asztalok ismertek. A gabonavágó-asztalokon kívül, az arató-cséplőgépek ferde felhordójára még a kukoricacső-törő, a soros- és sorfüggetlen napraforgó- vagy az aprómag-betakarító adapterek; a gabonavágó-asztalok rendfelszedő és direktvágó adapterei, valamint a szója-, repce- és napraforgó-betakarító vágóasztal kiegészítő-szerelékek kapcsolhatók, illetve szerelhetők fel.

A betakarítási veszteség mértéke a jövedelmezőség meghatározója

Az olajnövények az egyéni és a társas gazdaságokban – az éves árbevételen belül – jelentős bevételi forrást jelentenek. Ezért nagyon fontos, hogy betakarításukra jó minőségben, valamint minimális veszteséggel kerüljön sor, amihez gondos munkavégzés és korszerű gépek szükségesek. A veszteségmentes gépi betakarítás feltételeit megteremteni ugyan nem lehetséges, de a betakarítási veszteségek mérséklését számtalan technológiai-műszaki jellegű megoldással (pl. optimális betakarítási időpont, megfelelő munkasebesség- és gépbeállítások megválasztásával) meg lehet valósítani. A gabonakombájnok és vágóasztalaik/adaptereik folyamatos korszerűsítéséről a gyártóik gondoskodnak, hiszen nekik ez elemi követelmény a piaci versenyben maradáshoz, a gondos munkavégzés pedig a gazdálkodók anyagi érdeke. Egy gyors, „elnagyolt” számítást végezve látható, hogy valamennyi olajnövény (repce, szója és napraforgó) esetében egy jó közepes 2,5 t/ha termésével és 100 E Ft/t terményátvételi árral számolva: már 1 százalék veszteségszint csökkentés hektáronként 2500 Ft többlet-árbevételt jelent, ami a betakarított terület nagyságának növekedésével egyenes arányban növekszik!

Repcebetakarító megnyújtható vágóasztalok, adapterek

A repce kisebb veszteséggel történő betakarításához a megváltoztatható asztalhosszúság-állító rendszerrel rendelkező (előre megnyújtható) vagy a speciális (hátrafelé/középre szállító) előtétszalagos gabonavágó-asztalok, rendválasztó, repcevágó oldalkaszák, repce-előtét lemeztoldatok, vágóasztal-kiegészítő szerelékek, adapterek széles választéka áll rendelkezésre. A repce minimális veszteséggel történő betakarítására a 3,5-9,5 m munkaszélességű – az arató-cséplő gépek gabonavágó asztalaihoz optimálisan illeszkedő, azokra gyorsan felkapcsolható – repcebetakarító adapterek a legalkalmasabbak. Konstrukcióik a betakarítható hozam növelésére irányuló részletmegoldásokat a gépüzemeltetés üzembiztosságának egyidejű javításával kapcsolják össze. A rendválasztó oldalkaszákkal is ellátott repcebetakarító adapterekkel felszerelt gabonavágó asztalok jelentősen kisebb aratórész veszteséget okoznak, így a hagyományos gabonavágó-asztal esetén keletkező 6-10%-os betakarítási veszteség a repcebetakarító adapterekkel 2-3%-osra csökkenthető.

Szója-betakarítás flexibilis kaszaszerkezettel ellátott vágóasztalokkal

A flexibilis vágószerkezeteknél az alternáló vágószerkezettel ellátott kaszagerenda – a hagyományos építésű és merev vázú gabonavágó-asztaloktól eltérően – nem a középre hordó terelőcsiga vályújához van rögzítve, hanem rugalmas, több részből álló, előrenyúló csuklós karokon függőleges irányban akár 150-200 mm mértékben is elmozdulhat.


Zürn Raps Profi II repceadapter NH CX840 kombájnon


MacDon FD75-D FlexDraper flexibilis gabonavágó asztal


MF 9895 kombájn MF 9250 DynaFlex vágóasztallal

A kaszagerenda a flotációs felfüggesztés következtében meghajolva, keresztirányban követi a talajfelszín egyenetlenségeit, igen alacsony (akár 20-25 mm) tarlót képezve a betakarítás után. A kaszaszerkezet keresztirányú meghajlása miatt a vágószerkezet és a középre hordó csiga közötti lemezborítás több (keskenyebb) részből készül, így a pengesor ugyan szorosabban mozog, de még nem szorul meg a vezetékében. Alacsony (4-5 km/h) munkasebességgel biztosítható a minimális tarlómagasság, és a pontos talajkövetés révén jelentősen csökkenthetők a talajhoz kisebb magasságokban elhelyezkedő, levágatlan alsó hüvelyekben lévő magvakból vagy a talajra lehullott hüvelyekből eredő veszteségek.

A gabonavágó asztalok újabb fejlesztésű megoldásainál a középre hordó – nehéz – terelőcsigát elhagyva, a flexibilis kaszaszerkezet után jobbról-balról középre hordó, gumialapú, üvegszál-erősítésű, textilbetétes szállítóhevederes bordásszalagokat építenek be. A hidraulikus meghajtású, középre futó bordásszalagok sebessége a terményáram nagyságától függően 0,1-4,5 m/s között változtatható.

A legtöbb kivitelnél a középső szegmensbe egy hátrafelé szállító, hosszirányú behordó szalagot építenek be, amelynek szalagsebessége – a vágóasztal középső részén lévő, már jelentősen nagyobb terménytömeg miatt – akár 6-7 m/s is lehet. Ilyen technikai megoldásokkal a betakarítási veszteségek 3% alá csökkenthetők.

Napraforgó-betakarítás sorfüggetlen és soros adapterekkel

A napraforgó gépi betakarítása többféle konstrukciós kialakítású berendezéssel is lehetséges, amelyek különböző veszteségszinttel jellemezhetők. A sorfüggetlen, gyűjtőtálcás napraforgó-betakarító adapterekkel végzett betakarítás során – az adapterek jó szármegvezetése és tálcáinak nagy maggyűjtő felülete okán – az adapter veszteségek 3-4%-ra csökkenthetők.


Oros Sun – soros napraforgó-betakarító adapter


Ziegler Sonnenblumen Champion sorfüggetlen, gyűjtőtálcás napraforgó-betakarító adapter

A szélesebb gyűjtőtálcák esetén nagyobb a hasznos magfelfogó felület, és kevesebb a kipergő magvak talajra hullását „megengedő” tálcák közötti résméret, így kisebb a magkipergésből eredő szabadszem veszteség is. A keskenyebb gyűjtőtálcákkal felszerelt adapterek esetében ugyan kisebb a magfelfogó felület, ezáltal a gyűjtőtálcák közötti réseken nagyobb arányú magkihullás is előfordulhat, viszont az adapterek sorfüggetlensége teljes mértékben biztosított, és az adapterekkel nemcsak a vetési sorirányban, hanem arra 25-35°-ban is elvégezhető a betakarítás. A keskenyebb kialakítású gyűjtőtálcák jobban alkalmasak a napraforgótányérok megemelésére is, és a részben megdőlt állományok kisebb veszteséggel történő betakarítására kedvezőbben használhatók.

A napraforgó betakarításában a legmagasabb műszaki színvonalat a speciális soros napraforgó-betakarító adapterek képviselik. Biztonságos szármegfogásuk és szárbevezetésük, valamint a maggyűjtő tálcáik révén csak kisebb, 3% alatti aratórész-veszteséget okoznak. További előnyük a nagyobb (8-10 km/h) üzemeltetési sebességüknek köszönhető, jelentősen nagyobb területteljesítmény, a napraforgó optimális időn belüli begyűjtésének lehetősége. A szárzúzóval is ellátott változatokkal még a jó minőségű tarlómaradvány-zúzás is elvégezhető.

Dr. Fűzy József