fbpx

Vasakat a vízre!

Írta: Szerkesztőség - 2015 március 30.
Hazánk éghajlati időjárási jellemzői nagyon változatosak, időnként szélsőségesek, aszályos és csapadékban bő évjáratok váltják, vagy követik egymást. Talán már az is kimondható, hogy 4 évenként jelentős belvízi- és folyami áradással, árhullámmal kell(ett) számolni. 
A cikk kéziratának leadása időszakában is sajnos szinte minden belvizes térségben bel- és árvízvédelmi készültség van érvényben. A belvizes mezőgazdasági területek kialakulását – a nagy mennyiségű csapadékon kívül – számos egyéb környezeti tényező is okozhatja, pl. nem megfelelő talajművelési és egyéb termeléstechnológiai eljárások.
A vízháztartás, vagy víztárolás szempontjából kedvező talajszerkezet kialakítása és egyéb más kedvező tulajdonságok miatt a közép- és mélylazítási munkaműveletek elvégzésének fontosságát ki kell hangsúlyozni.

Mélylazítók

A talaj szerkezetének javítása, a levegőztetés és a vízháztartás, vízelvezetés javítására a mezőgazdasági vállalkozásoknak számos mélylazító eszköz áll rendelkezésére. A mélylazítók használata egyéb agrotechnikai okok, pl. forgatásos művelésnél az eketalp elkerülése miatt egyébként is indokolt, ugyanakkor a belvizek kialakulását is mérséklik. A traktor hárompont függesztő berendezéséhez kapcsolt merev, vagy rugózott, vagy rezgő munkaeszközre különböző lazítók egyaránt jól használhatók.
Éppen a belvízelvezetés javítására a lazítókhoz öntöttvas „drénező” kapcsolható. Természetesen a talajszerkezet és a vízfelvétel szempontjából a középmélylazítók, különösen a tárcsás lazítók jó munkát végeznek. A mélylazítás, illetve a középmélylazítás vonóerő igényes munkaművelet, ezért ezt gondosan össze kell hangolni az üzemeltető traktor vonóképességével – érdemes az üzemeltető traktort nagyobb teljesítmény, illetve vonóerő tartalékkal megválasztani.

Az alagcsövezés

A belvízkárok enyhítésének, megelőzésének egyik meliorációs módja az alagcsövezés. Ez előtt a területen – minden esetben – a megfelelő talajrendezési, melioralizálási munkákat kell elvégezni, a talajművelési szint alá megfelelő szintezéssel és lejtéssel perforált műanyagcsöveket helyeznek el a talajba.
Az alagcsövező gépek vontatott vagy függesztett változatban készülnek. A függesztett változatok a traktor hidraulikus hárompont függesztő berendezéséhez csatlakoztatható robusztus konstrukciók, melyek a csatlakozókeretből, emelőkarból ároknyitó munkaeszközből, csővezető keretből, és a munkahelyzetet beállító hidraulikus munkahengerből állnak. A csővezető kereten befűzött műanyagcsövet a gép a nyitószerszám által nyitott árokba húzza. A műanyag alagcsövek a tábla szélén levő nyitott- vagy zárt gyűjtőcsatornába vezetik a vizet. Az alagcsövezésnél („drénezésnél”) nagyon nagy szerepe van a szintezés, valamint a lefektetett csővezetékosztás pontos betartásának. A modern GPS-alkalmazások segítségével, az ISOBUS-os adatátvitel kompatibilitása révén a csőfektető eszközök munkája az automatakormányzású traktorokkal, RTK jel segítségével – 20 mm pontosságú.

Csatornák, árkok

A belvizek, belvizes területek kialakulását, a belvizek szabad elfolyását nagyon gyakran a vízelvezető csatornák, árkok, de nem utolsó sorban a természetes vízfolyások elhanyagolt állapota, sok esetben eltűnése, beszántása okozza. A csatornák, elvezető árkok rendszeres tisztításával hatékonyan csökkenthetők a belvizek okozta mezőgazdasági károk. Természetesen az elvezető árkok, csatornák műtárgyainak, átereszeinek, zsilipjeinek is tökéletes működő képességűnek kellene lennie. A műtárgyak működő részei a legtöbb esetben hiányosak, különösen a fémalkatrészek vonatkozásában.
A csatornatisztítási munkákat a mezőgazdasági üzemek, vállalkozások – a profiljukba egyébként is illeszkedő ?, illetve a meglévő gépparkjuk traktoraihoz illeszthető speciális csatornatisztító gépek, vagy traktorra szerelt forgórakodók, teleszkópos magajáró homlokrakodók kotrókanállal szerelt változataival végezhetik el.
A rézsűkanállal szerelt speciális csatornatisztító gépek vázkerete az üzemeltető traktor hárompont függesztő berendezéséhez csatlakoztatható. A vázkerethez csuklósan csatlakozó, a rotációs munkaeszközt, szerszámot tartó gém a traktor hidraulikus hálózatáról működtethető. A tisztítást végző rotációs munkaeszközt tartó, durvalemezből kialakított fej helyzete szintén kettős működésű munkahengerrel állítható be.
Az elöntött területen a belvizek elvezetésére alkalmas árkok, csatornák készítésére, megnyitására speciális eszközök (pl. árokásó adapterek, csatornanyitó ekék) használhatók, melyek a mezőgazdasági üzem gépparkjában meglévő traktorokkal, elsősorban az univerzális, és középnehéz univerzális traktorokkal üzemeltethetők. Az árokásó adapterek többnyire függesztett, egy- vagy kétrotoros kivitelben, különböző geometriai mérettel készülnek. E berendezések munkavégző szervei a rotoros marótárcsák, melyek a vázkeretbe vannak csapágyazva, és hajtásukat az üzemeltető traktor TLT csonkjáról kapják. E berendezések a trapéz keresztmetszetű marófejben elhelyezett marószerszámok munkája eredményeként, a marófej geometriai méretének megfelelő árkot, vagy csatornát készítenek. Egyes típusok a traktor szimmetriatengelyében vannak felfüggesztve, és az árok, vagy csatorna nyitását a haladási irányra merőlegesen elhelyezett hajtóműházban csapágyazott TLT-ről hajtott marószerszám végzi. Az ilyen berendezések munkája után az elkészült árok, vagy csatorna függőleges fala alul félkör keresztmetszetű.
A belvizek elvezetésére alkalmas csatornák készítésének, nyitásának hatékony eszközei az univerzális traktorokhoz kapcsolható függesztett csatornanyitó ekék, melyek szimpla és dupla nyitó elemmel és kormánylemezzel készülnek. A csatornanyitó ekék függesztő berendezéséhez és robusztus vázkeretéhez hegesztéssel kapcsolódik az ekefej, illetve az eke fejének szára. Az ekefej szárára van szerelve az egy- vagy kétoldalt nyitó, lazító orral ellátott kormánylemez. A kormánylemezre pedig a kifordított talaj mederből történő biztonságos kijuttatására dobólemezt szereltek. A csatornanyitó ekék egy nyitóelemmel, illetve kormánylemezzel szerelt változatai különböző geometriai mérettel rendelkeznek. Az egész kis teljesítményigényű és kis csatorna-keresztmetszettel dolgozó típusokon túl, a nagyobb gépek a belvízmentesítésen túl, akár üzemi méretű, nagy keresztmetszetű öntözőcsatornák készítésére is alkalmasak. Természetesen ezen tevékenység csak megfelelő szakhatósági engedélyek alapján végezhető. (Vízjogi létesítési engedély.)
A műtárgyak, átereszek korlátozott átbocsátó képessége miatt megtelt csatornák mentesítésében a különböző konstrukciójú áttelepíthető átemelő szivattyúk nyújthatnak segítséget. Az átemelő szivattyúk tartóvázára vannak szerelve a nagy átmérőjű nyomó csővezetékek, melynek a csatornába nyúló végére vannak építve a mechanikus hajtású, általában radiál lapátozású, TLT meghajtású szivattyúk. A telepíthető traktoros átemelő szivattyúk is különböző nagyságrendben, vagyis szállítóképességgel, nyomócsőátmérővel és teljesítményigénnyel rendelkeznek az eltérő felhasználói igények mellett.
A belvízveszély és kárelhárítás mindenképp többletfeladatot, többletköltséget jelent a termelőknek. Az ismertetett és a belvízveszély megelőzésében, elhárításában, mentesítésében szereplő gépek, mint a mezőgazdasági gépvásárlás támogatásban részesülő gépek az MVH honlapján megtalálhatók.
Dr. Kelemen Zsolt
műszaki szakértő – Gödöllő