A feldolgozott takarmányok előállításának sajátosságai az ökológiai gazdálkodásban

Az ökológiai állattartásba kerülő feldolgozott takarmányok előállítása több ponton eltér a szokványos takarmányoktól, a szigorú előírások azonban biztosítják az állatok egészséges, szermaradványoktól, GM-forrásoktól, hozamfokozóktól, és egyéb káros anyagoktól mentes takarmányozását. Az ökológiai takarmányok előállítására, tárolására és jelölésére vonatkozó előírásokat a Tanács 834/2007 és a Bizottság 889/2008 rendeletei tartalmazzák.

 

Az ökológiai takarmányok készítése során összetevőként nem használható olyan ökológiai és/vagy átállási alapanyag, amelyet szokványos formában is alkalmaznak.

Tilos a géntechnológiával módosított szervezeteknek (GMO-k), és azok származékainak takarmány-alapanyagként, segédanyagként, mikroorganizmusként, vagy bármely más formában való felhasználása.

Abban az esetben, ha GM-kockázatos alapanyagot használnak fel, a takarmány előállítója köteles GMO-mentességi igazolást kérni.

A takarmányok és a nyersanyagok kezelésére ugyancsak tilos az ionizáló sugárzás alkalmazása.

Az ökológiai takarmányok készítéséhez nem használható fel olyan takarmány-alapanyag, melyet szintetikus, kémiai oldószerekkel kezeltek.

A feldolgozás során használt adalékoknak, technológiai segédanyagoknak és egyéb összetevőknek, valamint az eljárásoknak meg kell felelniük a jó gyártási gyakorlat alapelveinek.

A takarmányok kitűnő minőségének garanciája továbbá az is, hogy nem alkalmazhatók olyan anyagok és technológiák, melyeket azért használnak, hogy helyreállítsák vele a takarmány feldolgozás során elveszített tulajdonságait, vagy kijavítsák a gondatlan eljárások következményeit, és ezzel félrevezetnének a takarmány eredeti jellegét illetően.

 

Alapvetően fontos, hogy a takarmány előállító egységben térben, vagy időben el kell különíteni az ökológiai és a szokványos takarmány előállítását, ezzel is elkerülve a keveredés, szennyeződés lehetőségét.

A gazdasági szereplőknek meg kell határozniuk, és rendszeresen aktualizálniuk kell a kritikus ellenőrzési pontok vizsgálatára vonatkozó eljárásokat, melyek többek között a szennyezés veszélyének elkerülésére, a takarításra, tisztításra vonatkoznak, és szintén garanciát nyújtanak arra, hogy szokványos eredetű termék ökológiai előállításra utaló jelöléssel nem kerülhet forgalomba.

Amennyiben az adott takarmánykészítő üzemben ökológiai és szokványos takarmány előállításával is foglalkoznak, a feldolgozónak számos kötelezettsége van:

  • A teljes gyártósoron el kell különítenie az ökológiai és a szokványos takarmány előállítását térben, vagy időben;
  • Az öko és szokványos termékeket feldolgozás előtt és után is el kell különítenie térben, vagy időben;
  • A feldolgozás műveleteiről és a mennyiségekről naprakész nyilvántartást kell vezetnie, és értesítenie kell ezekről az ellenőrző szervezetet;
  • Biztosítania kell a tételek megfelelő azonosítását, a keveredés elkerülése érdekében;
  • Minden esetben gondoskodnia kell a berendezések megfelelő tisztításáról az ökológiai termékek feldolgozása előtt.

 

A takarmányok más egységekbe, vagy raktárba történő szállítása során szintén gondoskodni kell az ökológiai, átállási, és az átállás első évéből származó, és/vagy a szokványos takarmány egyértelmű fizikai elkülönítéséről.

A véletlen szennyeződés elkerülését szolgálja az a követelmény is, hogy a szokványos termékek szállítására is használt járműveket ökológiai takarmányok szállítására csak alapos takarítás után szabad használni, melynek hatékonyságát ellenőriznie és dokumentálnia is kell a gazdasági szereplőnek.

A szállítás műveleteiről szintén pontos nyilvántartást kell vezetni, és a szállítás megkezdésekor a termékek mennyiségét, és fordulónként valamennyi szállított mennyiséget fel kell jegyezni.

A termékeket lezárva kell szállítani, amely biztosítja, hogy a szállítmány tartalmát ne lehessen kicserélni, vagy megváltoztatni a lezárás megváltoztatása, sérülése nélkül.

A terméket címkével, vagy árukísérő bizonylattal kell ellátni, mely tartalmazza a gazdasági szereplő nevét, címét, tulajdonosának, vagy eladójának nevét, címét, a termék nevét, a takarmánykeverék leírását, ökológiai jelöléssel, az ellenőrző szervezet nevét és/vagy kódszámát, és nem kötelezően tételszámot, gyártási számot stb., amelyek megkönnyíthetik az azonosítást.

A csomagok, járművek és konténerek lezárása nem kötelező, ha pl. a szállítás ökológiai ellenőrzésben lévő két gazdasági szereplő között történik.

 

A feldolgozott ökológiai takarmány jelőlése

A feldolgozott ökológiai takarmány jelölése során ügyelni kell arra, hogy a kereskedelmi megnevezésben csak akkor alkalmazható ökológiai gazdálkodásra való utalás, ha a feldolgozott takarmány teljes mértékben megfelel az előírásoknak és szárazanyag-tartalmának legalább 95%-a ökológiai eredetű.

Amennyiben a feldolgozott takarmány megfelel az előírásoknak, de 95%-nál kevesebb ökológiai gazdálkodásból származó szárazanyagot tartalmaz, a jelölése során a következő szöveget lehet felhasználni: „ökológiai termelésben használható a 834/2007/EK Rendeletnek és a 889/2008/EK Rendeletnek megfelelően”.

A címkén fel kell tüntetni az ökológiai, az átállási és az egyéb összetevők, és az összes mezőgazdasági eredetű anyag %-os arányát, valamint név szerint fel kell sorolni az ökológiai és az átállási anyagokat.

Amennyiben kérdése van a témával kapcsolatban, keresse a Biokontroll munkatársait!