A nemesítés legújabb eredményei és további kihívásai repcében

Hazánk vetésszerkezetében az olajosnövények, azon belül is a repce (melynek 2018-ban a magyarországi vetésterülete 342.824 hektár volt) kiemelt jelentőséggel bír. Nyereséges termesztése azonban csakúgy, mint más növényeknél, nagyban függ a környezeti adottságoktól (pl. talaj, éghajlat), és a negatív ráhatások (kórokozók, gyomnövények, rovarkártevők) megjelenésének mértékétől.

Szerencsére, ezen tényezők pozitív irányba való ellensúlyozásában jelentős előrelépést hozott a növénynemesítés és a technológiai háttér robbanásszerű fejlődése. A korábban sikeresnek számított 2 tonnás terméshez képest napjainkban már 4-5 tonnás terméseredményekről beszélünk. Köszönhetően a széles portfóliónak (1. kép), a RAGT Vetőmag Kft. számos kiváló genetikai tulajdonsággal felruházott hibriddel kínál megoldást az ország különböző területein gazdálkodó repcetermesztők számára. Ennek alapját az a komoly nemesítői munka képezi, amely az olajrepce minden fontos tenyésztési céljára összpontosít. A hibridekkel szemben támasztott követelmények – a termesztési régiótól, és technológiától függően – változhatnak. Csapadékosabb éghajlati viszonyok között elsősorban a gombabetegségek (mint például a fóma, verticillium és szklerotínia) csökkenthetik a hozamokat. Ezekkel szemben kitűnő toleranciával rendelkezik az intenzív techolgiába illeszthető, közép-korai érésű RGT JAKUZZI és a közép-kései érésű RGT GAZZETTA.

Ezzel szemben a szárazabb éghajlati viszonyok között az abiotikus (aszálytűrés, téállóság stb.) tényezőkkel szembeni adabtálódási készség kerül előtérbe. Ezen szegmensbe tartozik a kiemelkedő aszálytűrési toleranciával rendelkező korai CUZZCO és a kiváló télállóságú BONANZA is, melyek a gyengébb termőképességű repceterületek alternatívájaként állnak a termesztők szolgálatára. Továbbá régóta a portfólió oszlopos tagját képezik az extenzív és intenzív technológiában egyaránt stabilan termeszthető magas termőképességű, és olajtartalmú korai TREZZOR és MANZZANA hibridek.

A centenáriumi 2019-es évben 2 új típusú hibrid szélesíti az RAGT portfólióját. A NIZZA CL (HRE095 CL), egy a korai éréscsoportba tartozó imidazolinon toleráns hibrid (2. kép).


1. kép. RAGT repce portfóliója


2. kép. NIZZA CL

Társa az AZURITE (HRC723) – amellett, hogy 2018-ban az országos 5,54 t/ha átlagtermése magasan a sztenderd fajták felett volt (1. ábra) – a hazánkban is egyre nagyobb figyelmet érdemlő Tarlórépa sárgaság vírussal (TuYV) szembeni rezisztenciával is rendelkezik.

Ezek a hibridek hozzáadott értékükkel előnyt jelentenek az éghajlati változásból eredő nehézségek csökkentésében, és lehetőséget nyújtanak a biztonságosabb és hatékonyabb termesztési feltételek megteremtésében. Napjainkban az RAGT forgalmának több mint 15%-át fordítja a fajták fejlesztésére. Ennek érdekében Európa szerte 17 állomáson folyik kutatómunka, és mintegy 28 ezer kísérleti parcellán tesztelés. A jövőbeni célok közé tartozik az aszálytűrés fokozása, és a betegségekkel szembeni teljes rezisztencia megtalálása. Olyan hibridek piacra vezetése, amelyek modern tulajdonságokkal felruházva, a lehető legbiztonságosabb és legjövedelmezőbb termesztést biztosítják a gazdálkodók számára.

éghajlat fejlesztés hibrid nemesítés RAGT repce termőképesség