A tritikálé öregedési modellje

A tritikálé figyelmet érdemlő takarmány- és élelmiszernövényünk, de keveset tudunk róla. Ezért két egyetem és két cég összefogásával modellkísérletet állítottunk be Iregszemcsén és Szarvason, amely során a hozamok és a táplálóanyag-tartalom változását vizsgáltuk 6 héten keresztül. Íme, az eredmények.

Kényelmesebb

A tritikálé lassabban öregszik, mint a rozs. Kényelmesebb, kevésbé kockázatos a betakarítás szempontjából, fiatalon betakarítva szintén kiváló rostemészthetőségű alapanyagot szolgáltat a tejelő tehénnek (kétmenetes betakarítás), de tejesérésben is betakarítható üszőknek (klasszikus egymenetes betakarítás). Míg szemes terményként eladható, vagy a tejelő tehén adagjába beépíthető gabonaféle. Az a kérdés, hogy ez a gabonaféle a korai betakarítás során versenyképesek lehet-e hozamban és önköltségben a rozzsal. Kicsit ’kényelmesebb’ növényről van szó, mert, mint írtuk, lassabban öregszik, mint a rozs. A korai rozs után betakarítva pedig csökkenthetjük az időjárásból adódó kockázatot, valamint melegebb időjárási körülmények között lehet fonnyasztani. A betakarítási ablak tehát nagyobbra nyitható.

Bemutatjuk a 2016-ban, Iregszemcsén és Szarvason elvetett kisparcellás kísérlet eredményeit. A kétféle kezelést a kalászhányás előtti állapottól kísértük végig a tejesérésig két termőhelyen. Hetente vizsgáltuk a hozamokat. A kritikus időszakokban (kalászhányás környékén és tejesérésben) mértük a táplálóanyag-tartalmat, valamint az emészthetőséget.

Majd 8 tonna szárazanyag- és bő 21-24 tonna szilázshozam

A tritikálé (Hungaro és KV 119 fajtajelölt – Dimenzió) kiváló eredményeket adott 2017 tavaszán. Elértük kalászhányás elején a 7,0-7,7 tonna sza./ha (Iregszemcsén) és a 7,5-7,8 tonna sza./ha (Szarvason) hozamot Az eredmények az 1. és a 2. ábrán láthatóak. A 7-8 tonna sza./ha hozam megközelítően 21-24 tonna szilázs/ha hozameredményt jelent 30%-os szárazanyag-tartalom elérése mellett. A Ryefood rozshoz képest tehát hasonló hozamot ért el a tritikálé egy héttel később betakarítva (2017. május 2-3., késői tavaszon). Ekkor némileg kisebb az időjárási kockázat, a fonnyasztás időtartama rövidebb lehet, a 35% szárazanyag-tartalom megközelítése pedig könnyebb (ütőujjas szársértőt és rendterítést alkalmazva). Számítani kell azonban arra a nehézségre, hogy összeérhet a lucerna betakarításával, és rövidebb tenyészidejű kukoricát kell utána vetni.

Iregszemcsén a tritikálé kalászhányása előtt még 73 és 74% volt a rost bendőbeli lebonthatósága (NDFd) és 404-405 g/kg sza. a bendőben lebontható rosttartalom (dNDF48). Szarvason ugyanekkor szintén 73-74% volt a rost bendőbeli lebonthatósága (NDFd48), de több, 424-431 g/kg sza. a bendőben lebontható rosttartalom (dNDF48). Az eredmények a 3-6. ábrán láthatóak. Ebben a fázisban a kalász még nem látszott, de a szálka már igen. Tehát az optimális fenológiai fázis idősebbnek ítélhető, mint a rozs esetében ajánlott (rozs: kalászka 6-10 cm a hasban, forrás: Iván Ferenc). Tehát igaz, hogy lassabban öregszik, mint a rozs, mivel egy későbbi fenológiai fázisban (már látszott a szálka) is jó emészthetőséggel bizonyított.

Az adatok azt igazolják, hogy a tritikálé (megfelelő mértékű nitrogénpótlást alkalmazva) 16% szárazanyag-nyersfehérje-tartalmat tud reálisan adni (7. ábra).

Érdekesség és egy fontos tapasztalat

Természetesen meghagyhatjuk a tritikálét a tejesérésig is. Ekkor kapitális hozamot adott (Hungaro: 15,6 tonna sza./ha és KV 119: 20 tonna sza/ha), 16-19 % keményítőtartalom mellett. Mivel a szárazanyag-tartalom 40% körül alakult kísérletünkben, ezért ekkor a növény már egymenetes betakarítással is betakarítható gabona-adapterrel szerelt járvaszecskázóval. Természetesen a rost bendőbeli lebonthatósága ilyen állapotban már gyenge (49% NDFd48-t mértünk mindkét esetben) és a lebontható rost is kevesebb (dNDF: 250-260 g/kg sza.). A szalmaszerű szár megteszi hatását.

Érdekesség, hogy a Hungaro és a KV 119 fajtejelölt tritikálé kalászhányás előtti betakarításkor 153-156 g/kg sza. uNDF48 (a bendőben nem lebontható rost) értéket adott eredményül. Míg tejesérésben az emészthetetlen rost mennyisége 263 – 267 g/kg sza. értékre nőtt. A különbség +40%. Ennyivel több ’lassú rost’ van az öreg tritikáléban, ami lassítja a passzázst, és ezért csökkenti az étvágyat a tejelő tehénben. Ezért javasoljuk inkább az üszőnevelésben a tejesérésű gabonaszilázsokat!

Fontos gyakorlati tapasztalat, hogy az egyik kultúránkat megtámadta a gabonarozsda, ezért nem tudtuk befejezni a kísérletet. Ennek következtében Iregszemcsén május 23-i az utolsó hozameredményünk. A levelek elkezdtek leszáradni, tehát ha tejesérésig akarjuk tartani a növényt, akkor a gabonákra jellemző növényvédelem nem maradhat el. Ugyanakkor fiatalon betakarítva nincs szükség beavatkozásra.

Bevált, jó megoldás a tritikálé!

Tanulságos kísérlet volt, sok adatot szolgáltatva. Pedig nem volt egyszerű sem a tél, sem a tavasz. Emlékezzünk, télen -20 fok is volt több napon keresztül, hótakaró nélkül. Tavasszal pedig jött az ’aszály’, a meleg, később hideggel a hó, ezt pedig követte az aranyat érő májusi eső… Szóval, hosszú tavaszunk volt. A tritikálé ilyen nehezített körülmények között (közepes adottságú talajokon) tudta produkálni a fent bemutatott eredményeket. Szívós növény, akárcsak a rozs.

Kérem, ne feledjük, a tritikálé nem egy új divat, amit követni kell, hanem – értő módon felépítve a saját vetésforgónkat – egy reális megoldás a rozs, a fű és a keverékek mellett, a silókukorica előtt!

Dr. Kruppa József1, Dr Hoffmann Richárd2, Dr. Orosz Szilvia3, Dr. Futó Zoltán4,
Piszkerné Fülöp Éva5, Bencze Gábor6, Karácsonyné Szőcs Edit3

1Kruppa Mag Kft, Kisvárda, 2Kaposvári Egyetem, Kaposvár, 3Állattenyésztési Teljesítményvizsgáló Kft, Gödöllő, 4Szent István Egyetem, Agrár- és Gazdaságtudományi Kar, Tessedik Campus, Szarvas, 5Kaposvári Egyetem Takarmánytermesztési Kutató Intézet, Iregszemcse, 6Szent István Egyetem, Agrár- és Gazdaságtudományi Kar, Tessedik Campus Agrártudományi és Vidékfejlesztési Intézet

növényvédelem takarmány termés tritikálé