fbpx

Elektronikusan kell rögzíteni a növényvédőszeres-kezelést

Írta: Barna Ferenc - 2022 február 07.

Nyáron már elektronikus formában kell vezetni a permetezési naplót; a terület növényvédelmi szakirányításáért felelős növényorvos szerződését pedig nem kell feltölteni, elég nyilatkozni – tájékoztatja az aktuális előírásokról a gazdákat a Nébih weboldalán.

Permetezés
A mezőgazdasági termelőknek nyártól elektronikusan kell vezetni a permetezési naplót (Fotó: Horizont Média/Barna Ferenc)

December közepén hatályba lépett a jogszabálymódosítás

2021. december elsején megjelent az agrárminiszter 45/2021. (XII. 1.) AM rendelete, amely az agrárdigitalizációt, illetve a környezet védelmét hivatott erősíteni. Módosította a növényvédelmi tevékenységről szóló 43/2010. (IV. 23.) FVM rendelet több pontját.

Ennek értelmében számos olyan változás történt, amely a növényvédelemre is hatással van. Kötelezővé vált többek között az integrált növényvédelem elveinek alkalmazása, az elektronikus permetezési napló vezetése, valamint a termelővel szerződésben álló, a terület növényvédelmi szakirányításáért felelős növényorvosról/orvosokról is nyilatkozni kell.

A lehető leghatékonyabban és környezetkímélő módon

A növényvédelmi tevékenységről szóló rendelet szerint a földhasználóknak és a növényvédelemmel foglalkozóknak tevékenységüket a jövőben az integrált növényvédelem általános elveinek megfelelően kell végezniük.

Az EU még 2009-ben elfogadta a peszticidek fenntartható használatáról szóló irányelvet, amelynek előírásai 2011-től fokozatosan kerültek bevezetésre.

A mostani jogszabály-módosítás révén pedig az integrált növényvédelem alkalmazása már nem csak lehetőség, hanem előírás. A jövőben a hatóság már a növényvédelmi technológiai ellenőrzés során vizsgálni fogja, hogy a termelő az integrált növényvédelem nyolc alapelvét betartva, a lehető leghatékonyabb és egyben leginkább környezetkímélő módon folytatja-e a növénytermesztést.

Permetezési naplót Nébih elektronikus felületén kell vezetni

Lényeges változás az is, hogy az értékesítési célra szánt növényi termék előállítása, raktározása és feldolgozása során végzett növényvédő szeres kezelésekről vezetett nyilvántartást (permetezési naplót) 2022. július 1-től a Nébih elektronikus felületén kell vezetni. A jogszabály hangsúlyozza, hogy a nyilvántartásban a csávázott vetőmag vetését is meg kell jelentetni, hiszen ez a tevékenység szintén növényvédő szer környezetbe történő kijuttatását jelenti. Emellett a csávázott vetőmag vásárlásáról kiállított – a csávázás tényét, az alkalmazott készítmény megnevezését tartalmazó – számlát 3 évig meg kell őrizni.

Továbbra is minden növényvédőszeres-kezelést a munkavégzést megelőzően vagy azzal egyidejűleg kell rögzíteni a naplóban! Ez az elvárás a papír alapú permetezési napló esetében is fennállt, és az elektronikus változatnál sincs másképp.

Permetezés
A feladat maradt: permetezés előtt vagy közben a kezelést dokumentálni kell, de most már digitálisan (Fotó: Horizont Média/Barna Ferenc)

Egyszerűsödik a jelentési folyamat az átmeneti év után

Az elektronikus permetezési napló vezetési kötelezettség azokra is vonatkozik, akik gazdálkodási naplót (GN) vezetnek. Esetükben az adatokat az év első felében még papír alapon (a GN10-es betétlapon), 2022. július 01. után viszont már kizárólag az elektronikus permetezési naplóban kell rögzíteni.

Szintén fontos változás, hogy a 2022-es gazdálkodási évre vonatkozó GN benyújtási időszakban csak a papír alapú nyilvántartást kell majd beküldeni, a 2022. második félévére vonatkozó az elektronikus permetezési naplóba rögzített kezelések esetében erre nem lesz szükség. Így tehát – az idei, átmeneti év után – egyszerűsödik a jelentési folyamat.

A növényvédelmi szakirányítási tevékenység írásbeli szerződés alapján végezhető

Egy kis könnyítés a mezőgazdasági termelőknek: az ezzel kapcsolatos szerződéseket már nem kell a Nébih rendszerébe feltölteni. A termelők a jövőben az egységes kérelem benyújtására szolgáló elektronikus felületen nyilatkoznak a növényvédelmi munkavégzéssel érintett mezőgazdasági területeik tekintetében a velük szerződésben álló, a terület növényvédelmi szakirányításáért felelős növényorvosról/orvosokról.

Forrás: Nébih
Összeállította: Barna Ferenc