fbpx

Az ENAR határidejének elmulasztása szankcióval fenyegethet

Írta: Barna Ferenc - 2022 február 21.

Szankcionálhatják, ha az Egységes Nyilvántartási és Azonosítási Rendszer (ENAR) kapcsán előírt bejelentési határidőket a mezőgazdasági termelők nem tartják be.

szarvasmarha
A nyilvántartásokra vonatkozó szabályok betartását szigorúan kell ellenőrizni (Fotó: Horizont Média/Barna Ferenc)

Az állatlétszám alapú támogatások alapját biztosító nyilvántartások kiemelt jelentőséggel bírnak

A  termeléshez kötött támogatásra (VCS) vonatkozó uniós szabályok előírják a támogatással érintett állatfajok nyomon követését az ENAR. Az Európai Bizottság 2018-ban célzott vizsgálatot kezdett a magyar termeléstől függő önkéntes támogatási rendszer állatalapú jogcímeit érintően.

Az EB tájékoztatásában felhívta a figyelmet arra, hogy az állatlétszám alapú támogatások kifizetésének alapját biztosító nyilvántartások kiemelt jelentőséggel bírnak a támogatások odaítélésében, ezért a nyilvántartásokra vonatkozó szabályok betartását szigorúan kell ellenőrizni.

Az uniós előírások alapján kötelező, de ez mellett a jogcímekre vonatkozó hazai jogszabály is 2015 óta támogatási feltételként írja elő, a tenyészetben lévő állatállománynak a szarvasmarha/juh ENAR rendelet szerinti jelölését, nyilvántartását és az adatok határidőre történő bejelentését.

A MÁK eddig nem vizsgálta

A Magyar Államkincstár ugyanakkor eddig nem vizsgálta az ENAR előírásokra vonatkozó bejelentési határidők betartását – magát a bejelentés tényét igen, de annak késedelmes jellegét nem –, ezért az EB auditorai az eddigi gyakorlat megváltoztatását írták elő.

Ennek értelmében a MÁK most már az ENAR előírásokra vonatkozó bejelentési határidők betartását is kénytelen lesz ellenőrizni.

A késedelmes ENAR adatmegadás

A késés miatti szankcionálási kötelezettség azokra az esetekre vonatkozik, amelyek a támogatási jogosultság feltételét alátámasztó bejelentéseket érintik. Ezek lehetnek a birtokon tartási időszak során megvalósuló bejelentések, vagy olyanok, melyek nem a birtokon tartási időszakra vonatkoznak, de hatással vannak a jogosultsági feltételek megállapítására.

Mivel az ENAR adatrendszere jelenleg még nem teszi lehetővé a támogathatóságot alátámasztó adatok előzetes lekérdezhetőségét, a Magyar Államkincstár nem tudja az idei év kérelem beadási folyamatában a szükséges ENAR adatszolgáltatási előírásoknak megfelelő egyedeket és az ügyfeleket összekapcsolni.

Ezért megnő a termelők és a kérelembeadásban közreműködők felelőssége, mivel nekik lesz lehetőségük a határidőre történő ENAR adatszolgáltatás tekintetében nem megfelelő egyedeket kivenni a kérelmezett egyedek köréből.

A szankcionálásnál figyelembe vett jogszabály

Az 1306/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelete (az integrált igazgatási és ellenőrzési rendszer, a kifizetések elutasítására és visszavonására vonatkozó feltételek, valamint a közvetlen kifizetésekre, a vidékfejlesztési támogatásokra és a kölcsönös megfeleltetésre alkalmazandó közigazgatási szankciók) az irányadó a témában.

Ez alapján százalékos arányban csökkenthetik a kifizetés mértékét, de szélsőséges esetben meg is tagadható.

Fentiekre figyelemmel kéri a kamara az érintett állattartókat, hogy a fokozottan tartsák be a bejelentési határidőket!

Forrás: NAK

Összeállította: Barna Ferenc