Bezárás

Foglalkoztatási kötelezettség – enyhítések jönnek

Írta: Barna Ferenc - 2022 augusztus 23.

A termelési körülmények változásának negatív hatásait figyelembe véve enyhítik a foglalkoztatás szinten tartásához kötődő előíráshoz kapcsolódó jogkövetkezményeket egyes Vidékfejlesztési Program esetében.

Takarmányszállítás, pickup
Mezőgazdasági termelők a pályázat kapcsán bevállaltak bizonyos számút munkahelyet, most nem mindenki tudja teljesíteni (fotó: Horizont Média/Barna Ferenc)

A projektmegvalósítás sokszor hatalmas erőfeszítést igényel

Az elmúlt években számos, a mezőgazdasági termelők, a feldolgozók és az erdőgazdálkodók beruházásait támogató pályázati felhívás jelent meg és jelentős összegeket ítéltek oda a fejlesztésekhez, azonban a támogatások segítségével megkezdett projektek megvalósítása a kedvezményezettek részéről hatalmas erőfeszítést igényel. Ennek okai elsősorban a háborús gazdasági környezet és az extrém aszályhelyzet okozta negatív hatásokban keresendők.

A Vidékfejlesztési Program 2015. évi elfogadása óta a beruházási támogatásokat elnyert vállalkozásoknak kötelező a foglalkoztatást legalább szinten tartani és ezen előírás visszamenőleges módosítására az Európai Bizottsággal történt korábbi egyeztetés alapján nincs is mód.

A jelenlegi kedvezőtlen körülmények között az Agrárminisztérium ugyanakkor minden lehetséges módon igyekszik segíteni a beruházókat, ezért született döntés az ezen előíráshoz kapcsolódó jogkövetkezmény mérsékléséről.

A támogatástól történő elállás nem következik be automatikusan

Az eddigi szabályozás szerint, amennyiben a foglalkoztatás fenntartására előírt kötelezettségnek a kedvezményezettek nem tesznek eleget, a támogató automatikusan eláll a támogatói szerződéstől és visszaköveteli a kifizetett támogatást. Mivel a munkaerőpiaci helyzet és a jelenlegi, aszállyal sújtott gazdasági helyzet jelentős kihívást jelent a gazdaságok számára, minden érintett felhívás – saját tagállami hatáskörben megtehető enyhítéssel – módosul.

Ennek értelmében a támogatástól történő elállás nem következik be automatikusan, az Irányító Hatóság az egyedi körülményeket és az elmúlt időszak egyes vállalkozásokat érintő gazdasági hatásait figyelembe véve mérlegel majd.

Az enyhítés érinti az állattartók, a kertészeti vállalkozások, az élelmiszer-feldolgozók és az erdőgazdálkodók beruházásait is, az erre vonatkozó pályázati felhívás módosításai folyamatosan jelennek meg, a Miniszterelnökség kezelésében lévő pályázati portálon jelennek meg.

Forrás: AM Sajtóiroda
Összeállította: Barna Ferenc