A hónap végéig adható be a támogatási kérelem

Írta: Barna Ferenc - 2022 március 20.

A tenyészkoca állatjóléti támogatása már igényelhető 2022/2023-as időszakra vonatkozóan. A kérelmeket 2022. március 31-ig, elektronikusan fogadja a Magyar Államkincstár (MÁK).

sertés
Vissza nem térítendő állami támogatás vehető igénybe, március végéig be kell adni a kérelmet (Fotó: Unspalsh)

Vonatkozó jogszabály

A tenyészkoca állatjóléti támogatása igénybevételének feltételeiről szóló 7/2015. (III. 11.) FM rendelet alapján a tenyészkoca tartása során az állattartók az előírásokon túlmutató állatjóléti kötelezettségvállalás ellentételezésére – az előírtnál nagyobb férőhely; előírtnál jobb mikroklíma paraméter értékek; kártevő- és légyirtás; megnövelt fényerő; továbbá takarmányozáshoz ivóvíz minőségű víz biztosítására – vissza nem térítendő állami támogatást vehetnek igénybe, amennyiben vállalják a támogatott tevékenység öt éven át történő folytatását.

A támogatási kérelmet, valamint dokumentumot elektronikusan, a Magyar Államkincstár honlapján keresztül – ügyfélkapus azonosítást követően – kell benyújtani.

A támogatási kérelem benyújtására vonatkozóan a Kincstár digitális űrlapot rendszeresít. A jelenleg már nem hatályos, papír alapú nyomtatványokon, a nem elektronikus úton benyújtott kérelmeket a Kincstár visszautasítja.

A benyújtás ideje: 2022. március 16. és március 31.

A támogatási kérelem módosítására legkésőbb a támogatási kérelem benyújtási határidő végéig, vagyis 2022. március 31. 23:59:59-ig van lehetőség.

Egy igénylő kizárólag egy támogatási kérelmet nyújthat be.

Csatolandó dokumentumok:

a) az állattartó telep fekvése szerint illetékes megyei kormányhivatal élelmiszerláncbiztonsági és állat-egészségügyi hatáskörében eljáró járási hivatal igazolása az ügyfél által – a támogatási kérelem benyújtásának időpontjáig – az adott tartási hely a TIR-be bejelentett tenyészkoca férőhely kapacitása alapján megállapított maximálisan tartható tenyészkoca létszámról darabszámban kifejezve;

b) a támogatási kérelem benyújtásakor érvényes, az érintett termékpályán működő olyan államilag elismert termelői csoport, tenyésztő szervezet, terméktanács, szakmaközi szervezet vagy szakmai szervezet tagsági igazolása, amely nyitott tagsággal rendelkezik;

c) a járási hivatal álláspontját arról, hogy az igénylő részvétele a támogatási programban indokolt (csak nagyvállalkozásnak minősülő ügyfél esetén).

A csatolandó dokumentumokat olvasható minőségben (szkennelve) kell csatolni.

A sertéságazatban alkalmazható innovatív megoldásokra korábban felhívtuk a figyelmet, melyek támogathatják az állatjóléti előírások teljesítését.

Forrás: Balázsik Zsófia, AGRÁR-SZAKTANÁCSADÓ

Balázsik Zsófia