Bezárás

Éves jelentést kell küldeniük a magánlaboroknak

Írta: Kristóf Imre - 2022 december 23.

Tavaly márciusban lépett hatályba az Agrárminisztérium azon rendelete, amely szerint a nem állami laboratóriumok kötelesek összefoglaló jelentést készíteni az adott naptári év során elvégzett összes – Nébih által engedélyezett – vizsgálatukról. A jelentést a hivatal részére (a tárgyévet követően) január 31-ig kell a laboratóriumoknak benyújtaniuk.

Excel táblák kitöltése

A nem állami laboratóriumok engedélyezéséről, nyilvántartásba vételéről és működési feltételeinek részletes szabályozásáról szóló 8/2021. (III. 10.) AM rendelet 11. § (4) szerint: A nem állami laboratórium évente jelentést készít az elvégzett vizsgálatok számáról és eredményéről, amelyről a tárgyévet követő év január 31-éig jelentést küld a Nébih részére. Ez alapján a nem állami, élelmiszerláncban résztvevő vizsgálólaboratóriumoknak különböző adattartalommal, eseti és éves bejelentési kötelezettsége van. Az adatszolgáltatást a Nébih oldaláról is letölthető „2. sz. melléklet az éves jelentés adattartalmáról (2023)” elnevezésű Excel dokumentum segítségével kell megtenni: https://portal.nebih.gov.hu/-/a-nem-allami-laboratoriumok-bejelentesi-kotelezettsegenek-teljesiteserol.

Határidő: 2023. január vége

A 2022. évi tevékenységről szóló bevallást 2023. január 31-ig kell beküldenie minden, az élelmiszerláncban résztvevő nem állami – élelmiszer-, takarmány-, állategészségügyi, növény-egészségügyi, növényvédőszer-maradék és talajvédelmi vizsgálatokat végző – laboratóriumnak. Az éves jelentésnek többek között tartalmaznia kell az elvégzett vizsgálatok számát és eredményét is.

Az állategészségügyi vizsgálatokat végző laboratóriumok esetében kivételt képeznek a mentesítési programok alá vont kórokozók. Az ezekre vonatkozó negatív vizsgálati eredményeket ugyanis az érintettek havi bontásban, minden hónap 15-éig megküldik a Nébih részére.

A jelentést tartalmazó táblázatot az [email protected] e-mail címre kell megküldeni.
A tárgymezőben a „labor neve” éves jelentés címnek kell szerepelnie – áll a NÉBIH közleményében.