fbpx

Pályázati aktualitások

Írta: Agrárágazat-2024/5.lapszám cikke - 2024 május 02. -Hirdetés

2023. november 1-jén került közzétételre a Közös Agrárpolitika Stratégiai Tervének 2024. évre szóló pályázati ütemterve. A várható időpontokhoz képest néhány hetes csúszással ugyan, de már több beruházási célú felhívás tervezete is hivatalosan véleményezhető. A társadalmasítás fázisát követi majd egy hónap múlva a végleges felhívások megjelenése.

A nagy érdeklődéssel várt élelmiszeripari pályázat volt a KAP keretében az „első fecske”; rögtön két felhívás támogatja a feldolgozóüzemek fejlesztését. Felhívjuk az olvasók figyelmét, hogy a közölt tájékoztató információk a pályázat tervezete alapján kerültek összeállításra, a beküldött észrevételek beépítését követően módosíthatnak rajtuk, ezért mindenképpen a végleges felhívásban leírtakat tekintsék mértékadónak.

Támogatásra jogosultak

Támogatásra jogosult az a vállalkozás, vállalkozásmérettől függetlenül, aki vagy amely:

• Magyarországon székhellyel vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel és
• a támogatási kérelem benyújtását megelőző teljes lezárt üzleti évvel rendelkezik.

Egyénileg hajthat végre beruházást mezőgazdasági őstermelő, őstermelők családi gazdasága, egyéni vállalkozó, gazdasági társaság, vadásztársaság.

Kollektív projektként valósíthat meg fejlesztést a termelői csoport, termelői szervezet, termelői integrációs szervezet, mezőgazdasági termelők tagságával működő szövetkezet, valamint a szociális szövetkezet.

Támogatható tevékenységek

Önállóan támogatható fejlesztések1. célterület

– Mezőgazdasági termékek értéknövelése, a piacra jutást elősegítő technológiai fejlesztést célzó beruházások.

A) TEÁOR 10 és 11 besorolású élelmiszer-feldolgozó, borászati és takarmány-előállító üzemek fejlesztése.

1. Élelmiszer-feldolgozó üzemek

• Termeléshez és/vagy élelmiszeripari termékek előállításához új eszközök, gépek beszerzése, technológiai rendszerek kialakítása.
• Termelési tevékenység során a minőség és biztonság szavatolásához, az alapanyagok, gyártásközi és végtermékek minőségét szolgáló új eszközök, laboreszközök beszerzése, technológiai rendszerek kialakítása.
• Termeléshez és/vagy élelmiszeripari termékek előállításához üzemen belüli anyagmozgatáshoz, raktározáshoz, csomagoláshoz új eszközök beszerzése.
• Élelmiszeripari tevékenységhez áruszállításra használható szállítójárművek (N járműkategória: teherautók és furgonok) beszerzése.
• Az élelmiszeripari tevékenységhez épületek építése, kialakítása, bővítése.
• Az élelmiszeripari tevékenységhez energetikai hatékonyságnövelést nem célzó korszerűsítések, felújítások (pl. üzemek műgyantázása, víz- és szennyvízkezelési fejlesztések).

2. Borászati üzemek

• Szőlőfeldolgozáshoz, mustkezeléshez, bor, pezsgő, illetve habzó bor készítéséhez, bor, pezsgő, illetve habzó bor kezeléséhez, tárolásához, érleléséhez és kiszereléséhez kapcsolódó új eszközök, gépek beszerzése, technológiai rendszerek kialakítása.
• Borászati tevékenység során a minőség és biztonság szavatolásához kapcsolódó, az alapanyagok, gyár-tásközi és végtermékek minőségét szolgáló új eszközök, laboreszközök beszerzése, technológiai rendszerek kialakítása.
• Termeléshez és/vagy borászati termékek előállításához az üzemen belüli anyagmozgatáshoz, raktározáshoz, csomagoláshoz új eszközök beszerzése.
• Borászati tevékenységhez áruszállításra használható szállítójárművek (N járműkategória: teherautók és furgonok) beszerzése.
• Borászati tevékenységhez épületek építése, kialakítása, bővítése.
• Borászati tevékenységhez energetikai hatékonyságnövelést nem célzó korszerűsítések, felújítások (pl. borászati tartályok bevonatolása, víz- és szennyvízkezelési fejlesztések).

3. Takarmány-előállító üzemek (TEÁOR 109)

• Takarmány-előállításhoz új eszközök, gépek beszerzése, technológiai rendszerek kialakítása.
• A takarmány-előállítás során a minőség és biztonság szavatolásához, az alapanyagok, gyártásközi és végtermékek minőségét szolgáló új eszközök, laboreszközök beszerzése, technológiai rendszerek kialakítása.
• Takarmány-előállításhoz üzemen belüli anyagmozgatáshoz, raktározáshoz, csomagoláshoz új eszközök beszerzése.
• Takarmány-előállításhoz épületek építése, kialakítása, bővítése.
• Takarmány-előállításhoz energetikai hatékonyságnövelést nem célzó korszerűsítések, felújítások (pl. üzemek műgyantázása, víz- és szennyvízkezelési fejlesztések).
• Takarmány-előállításhoz áruszállításra használható szállítójárművek (N járműkategória: teherautók és furgonok) beszerzése.

B) Mezőgazdasági termékek egyéb típusú értéknövelését végző üzemek fejlesztése: mézkiszerelést, gyapjúfeldolgozást, kenderfeldolgozást, trágyafeldolgozást folytató üzemek fejlesztése, illetve TEÁOR 10 vagy 11 besorolás szerinti tevékenységekhez kapcsolódó egyéb melléktermék-feldolgozás.

• Mezőgazdasági termék értéknöveléséhez kapcsolódóan annak készítéséhez, kezeléséhez, tárolásához, érleléséhez és kiszereléséhez kapcsolódó új eszközök, gépek beszerzése, új technológiai rendszerek kialakítása.
• Mezőgazdasági termék értéknöveléséhez az üzemen belüli anyagmozgatáshoz, raktározáshoz, csomagoláshoz új eszközök beszerzése.
• Mezőgazdasági termék értéknöveléséhez áruszállításra használható szállítójárművek (N járműkategória szerint: teherautók és furgonok) beszerzése.
• A támogatási kérelemmel érintett mezőgazdasági termék értéknövelését szolgáló épületek építése, kialakítása, bővítése.

2. célterület – Mezőgazdasági termékek értéknöveléséhez kapcsolódó zöldberuházások támogatása.

Energiafelhasználás csökkentésére vonatkozó tevékenységek (elvárás legalább 10% fajlagos energiahatékonyság-javulás teljesítése):

o Utólagos külső hőszigetelés, külső nyílászárócsere, hővisszanyerő szellőzés korszerűsítése, létesítése stb.
o Fűtési, hűtési és használatimelegvíz-rendszerek korszerűsítése, hőtermelők cseréje korszerű, nagy hatásfokú berendezésekre, hűtési rendszerek energiatakarékos korszerűsítése, hulladékhő-hasznosítási lehetőségek kiaknázása stb.
o Fényforrások, világítótestek cseréje. Kül- és beltéri világítási rendszerek korszerűsítése stb.
o Épületgépészeti fejlesztések, új, energiatakarékos technológiák kiépítése, energiatakarékos berendezések beszerzése.

Megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazása: Fűtési/hűtési energiaigény, használatimelegvíz-igény, villamosenergia-igény részbeni vagy teljes kielégítése megújuló energiaforrásból:

o napkollektorok,
o biomassza-alapú és hőszivattyús rendszerek,
o geotermikus energia,
o biogáz,
o napelemes rendszer (kapcsolódó energiatároló berendezéssel),
o szélenergia.

Önállóan nem támogatható fejlesztések

• Telepi infrastruktúra fejlesztése – utak, kerítés, tűzivíztározó kialakítása, szociális és kiszolgáló helyiségek építése, közműcsatlakozások kiépítése telekhatáron belül.
• A feldolgozó tevékenységek végzéséhez, a termeléshez, a vállalatirányításhoz, a belső nyilvántartási és a vállalati infokommunikációs rendszerekhez informatikai eszközök és szoftverek beszerzése.

Nem támogatható tevékenység

• 1020 TEÁOR kód alá tartozó halfeldolgozást és -tartósítást célzó tevékenység,
• mezőgazdasági erő-, munkagépek és személygépjárművek,
• gönci hordónál (1,36 hektoliternél) kisebb űrtartalmú fahordó vásárlása,
• folyékony bioüzemanyag gyártása,
• használt gépek, eszközök, anyagok, továbbá egyszer használatos eszközök és göngyöleg beszerzése.

Kötelezettség

A fenntartási kötelezettség a művelet fizikai befejezésétől számított 5 éves időtartamra szól.

A fejlesztéssel érintett ingatlanra a pályázat benyújtásától rendezett tulajdoni és/vagy használati viszonyokat kell biztosítani.

Megkezdés, megvalósítás

Támogatás a pályázat benyújtása előtt megkezdett beruházáshoz nem igényelhető. Felújítás vagy bővítés esetében a Nemzeti Kifizető Ügynökség által lefolytatott előzetes helyszíni szemlét követően kezdhető meg. Az előzetes helyszíni szemlét megelőzően megkezdett felújítás/bővítés az érintett – előzetes helyszíni szemle nélkül megkezdett – projektelem elutasítását vonja maga után.

Új építéssel vagy gép-, eszközbeszerzéssel járó projekt megvalósítását a benyújtást követő napon saját felelősségre már meg lehet kezdeni.

Több elszámolási időszak választásakor mindkét felhívás esetében a kedvezményezett a támogatói okirattól számított 1 éven belül köteles kifizetési kérelem benyújtásával a megítélt támogatás legalább 10%-ának felhasználását igazolni. Komplex felhívásnál előírás még 2 éven belül a megítélt támogatás min. 60%-át elszámolni.

A művelet megvalósítására komplex felhívás esetén a támogatói okirat véglegessé válásától 3 év, a kisebb támogatási értékhatárú pályázatnál pedig 2 év áll rendelkezésre.

Támogatás mértéke, összege

Az alaptámogatás mértéke 50%.

Megújuló energia hasznosításánál 70%.

Kizárólag az alaptámogatásnál lehetőség lesz megemelt mérték elérésére +10%-kal:

o ökológiai minősítésű termék előállítójának – aki legalább 1,5 millió Ft értékben adott el terméket,
o kollektív beruházásnál,
o beruházási hitelhez igénybe vett kamattámogatásnál.

Az alaptámogatáshoz képest +5%-kal megemelt intenzitás jár még beruházási hitelhez kapcsolódó intézményi kezességvállalás díj igénybevételénél.

A támogatás maximális mértéke nem haladhatja meg a 65%-ot az 1. és a 2. A) célterületen.

Az igényelhető vissza nem térítendő támogatási összeg komplex felhívás esetén min. 200 millió Ft, max. 5 milliárd Ft. A kisebb projektméretű felhívásnál max. 200 millió Ft támogatás vehető igénybe.

Előleg igénybevételére lesz lehetőség a megítélt támogatási összeg 25%-áig, ez komplex felhívásnál legfeljebb 500, míg kisebb projektigényű felhívásnál max. 50 millió Ft értékhatárig terjedhet.

A pályázat benyújtása

A komplex felhívás esetén az első szakasz 2024. július 30-tól augusztus 12-ig, a második augusztus 13. és 26. között, a rendelkezésre álló forrásoktól függően a harmadik 2025. február 18-tól március 3-ig, a negyedig március 4. és 17. között zárul.

A kisebb támogatási összegű felhívásnál az első etap 2024. június 25-től július 8-ig, a második július 9. és 22. között, a rendelkezésre álló forrásoktól függően, a harmadik 2025. január 7. és 20. között, a negyedik január 21-től február 3-ig válna elérhetővé.

Tavaszi Attila
Som-Tan Kft.