fbpx

Újra támogatható a szőlőültetvények szerkezetátalakítása

Írta: Barna Ferenc - 2023 szeptember 01.

A borszőlő-termelők novemberben ismét egyéni tervet nyújthatnak be a támogatással elvégezni kívánt szerkezetátalakítási tevékenységeikre – módosult a szőlőültetvények szerkezetátalakításához és átállításához igényelhető támogatásról szóló 57/2020. (XI. 13.) AM rendelet.

Gépi munka a szőlőben
Módosult a szőlőültetvények szerkezetátalakításához igényelhető támogatás (fotó: Horizont Média/Barna Ferenc)

A szőlőültetvények megújításának lehetősége

A szőlőültetvények szerkezetátalakítási támogatása az egyik legfontosabb borpiacszervezési intézkedés, amelynek segítségével az EU csatlakozás óta a hazai borszőlőültetvények több, mint fele újult meg és ezzel hozzájárult a magyar szőlőtermesztés minőségének javulásához.

A rendelet értelmében 2023. november 2. és 30. között lehet benyújtani az egyéni terveket, kizárólag elektronikus úton. A benyújtás feltételeiről a Magyar Államkincstár (MÁK) külön közleményt tesz közzé. A határidőben benyújtott egyéni terveket a MÁK a benyújtást követő év március 31. napjáig bírálja el.

Az egyéni terv szerint befejezett tevékenységre vonatkozó kifizetési kérelem az elektronikus űrlapkitöltő felületen nyújtható be április 1. és július 1. között a MÁK honlapján közzétett külön közleményben foglaltaknak megfelelően.

Támogatható tevékenységek:

  • a fajtaváltás;
  • az ültetvény áttelepítése;
  • a szőlőültetvény termesztéstechnológiai módszereinek javítása.

A támogatás összege és intenzitása

A MÁK az egyéni terveket 50 millió EUR összeg erejéig hagyja jóvá. A szőlőültetvény termesztés-technológiai módszereinek javítása tevékenységre a jóváhagyható összeg legfeljebb 10%-a fordítható.

A támogatás a végrehajtott tevékenység költségeihez való hozzájárulásból, valamint fajtaváltás és ültetvény-áttelepítés esetén a bevételkiesést ellentételező pénzbeli kompenzációból áll.

2023/2024 borpiaci évben a támogatás mértéke lehet:

  • 75%, ha a szerkezetátalakítással érintett terület világörökségi területen fekszik;
  • 60%, ha az intézkedéssel érintett terület nem világörökségi területen fekszik, azonban az intézkedéssel érintett terület fekvése szerinti földrajzi árujelző (OEM vagy OFJ) szerkezetátalakítási tervének megfelel;
  • 50%, ha az egyéni terv egyetlen szerkezetátalakítási tervnek sem felel meg.

A támogatási összegeket intézkedésenként és elvégzett műveletenként részletesen a vonatkozó rendelet 4-6. melléklete tartalmazza. A támogatott hektáronkénti költségátalány mértéke a végrehajtott műveletektől, a tőszámtól, a felhasznált szaporítóanyag típusától, az ültetvény lejtésétől, termesztéstechnológiától függően kb. 5000-16 000 EUR/ha támogatási összeg között alakul.

Szőlőültetvény az Alföldön
Új elem, hogy a kifizetési kérelemhez a számlák másolatát is be kell nyújtani (fotó: Horizont Média/Barna Ferenc)

A módosítás fő elemei

A jelenlegi rendeletmódosítás rendezi az őstermelők családi gazdaságának tagja által benyújtott egyéni tervek esetét. A jogosultsági és elsőbbségi kritériumok teljesítését az őstermelők családi gazdaságának egyéni tervben megjelölt bármely tagja teljesítheti.

Módosultak továbbá a jóváhagyott egyéni terv módosításának feltételei. Akkor szükséges bejelenteni a módosítást, ha a jóváhagyott egyéni tervhez képest változik:

  • a műveletek végrehajtásának borpiaci éve;
  • a telepítéshez felhasználni kívánt szaporítóanyag fajtája vagy típusa;
  • a kialakítani kívánt művelésmód;
  • az alkalmazott sor- és tőtávolság olyan módon, hogy a változtatásból eredő hektáronkénti tőszám az egyéni tervben jóváhagyott és a fenti rendelet 2. mellékletében meghatározott minimális hektáronkénti tőszámokhoz tartozó pontértékek változását eredményezi.

A támogatás igénylése, illetve a kifizetési kérelem benyújtása a 2025. október 15-ig teljes mértékben végrehajtott tevékenységek esetében lehetséges. Új elem, hogy a kifizetési kérelemhez a tevékenységek számláinak és azok kifizetését igazoló bizonylatok másolatát is be kell nyújtani.

Vonatkozó szabályzók:

Csemegeszőlővel kapcsolatos cikkünket is elérheti portálunkon, illetve a borszőlő felvásárlási árával ebben az írásukban foglalkoztunk.

Forrás: AM rendelet