Bezárás

Változtak a termőföld öröklésére vonatkozó szabályok

Írta: Barna Ferenc - 2023 január 13.

A termőföld törvényes öröklése esetén speciális szabályokat állapít meg a 2021-ben elfogadott törvény, mely 2022 végén módosult – az új szabályozás 2023. január 1-től lépett hatályba.

Termőföld, szőlő
Módosított szabályozás lépett hatályba a termőföld öröklésének tárgyában (fotó: Horizont Média/Barna Ferenc)

A szabályozás kizárólag a törvényes öröklésre vonatkozik

2021-ben elfogadta az Országgyűlés azt a törvényt, mely a termőföld törvényes öröklése esetén speciális szabályokat állapított meg, a mostani 2022. végén megalkotott Az egyes földügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2022. évi LXVII. törvény azonban módosította azt az egységes és következetes gyakorlat, valamint a tulajdoni osztódás elkerülése érdekében.

A módosított szabályozás a termőföld öröklésének tárgyában az újév első napján lépett érvénybe.

A vonatkozó jogszabály kettéválasztja:

  • az örökhagyó kizárólagos tulajdonában álló ingatlanról van szó;
  • a hagyaték tárgya osztatlan közös tulajdonban lévő ingatlanban fennálló tulajdoni hányad.

Eltérő szabályok

Amennyiben az örökhagyó kizárólagos tulajdonában álló ingatlant a törvényes öröklés szabályai szerint több örökös közösen örökölné, akkor a hagyatéki eljárás során az örököstársak az ingatlan megosztásával is megakadályozhatják, hogy osztatlan közös tulajdon keletkezzen.

A mostani módosítás – az öröklés és a hagyatéki eljárás specialitására tekintettel – arra az esetre, ha örököstársak és nem tulajdonostársak osztják meg az ingatlant, a tulajdonostársak közti megosztástól eltérő szabályokat állapít meg.

El kell kerülni a tulajdoni hányad további bontását

A termőföld öröklés másik fajtája, ha a hagyaték tárgya egy osztatlan közös tulajdonban álló ingatlanban fennálló tulajdoni hányad és a törvényes öröklés szabályai szerint több örököstárs közösen örököl, ilyenkor az örököstársak a következő lehetőségek közül választhatnak, annak érdekében, hogy elkerüljék a tulajdoni hányad tovább bontását:

  • osztályos egyezség útján az egyes vagyonelemekről akként rendelkeznek, hogy a földnek minősülő ingatlanban fennálló tulajdoni hányadot egy örökös szerzi meg;
  • az ingatlanban fennálló tulajdoni hányadot egyben értékesítik;
  • az ingatlanban fennálló tulajdoni hányadot egyben ingyenesen felajánlják az állam javára.

Amennyibe ezek közül egyikre sem kerül sor, akkor a tulajdoni hányadot a törvényes öröklés szabályai szerint megöröklik ugyan, de azt öt éven belül értékesíteniük kell, vagy egyikük tulajdonába kell adni; vagy az állam javára ingyenesen fel kell ajánlaniuk; vagy az egész ingatlant érintően gondoskodni kell az osztatlan közös tulajdon megszüntetéséről.

Ha ennek nem tesznek eleget, akkor az örökléssel érintett tulajdoni hányadok esetében kényszer-értékesítésre kerül sor.

Forrás: NAK