fbpx

A támogatás mértéke 3200 forint nyulanként

Írta: Barna Ferenc - 2022 január 08.

Vissza nem térítendő, átmeneti támogatásra kérelem nyújtható be január hónapban nyúl tenyésztésbe állításához. A támogatás értéke állatonként 3200 forint, melyet a tenyésztésbe állítást követő első benyújtási időszakban, egy alkalommal lehet igénybe venni.

Tenyésznyúl
Január a kérelem beadásának időszaka, támogatás a nyúltartóknak (Fotó: Horizont Média/Archívum)

Jogszabályi háttér

A támogatás gyakorlatilag 2014 óta, különböző módosításokkal működik, segíti az állattartókat.

Az egyes agrártárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 50/2021. (XII. 29.) AM rendelettel módosított, a tenyésznyúl tenyésztésbe állításának mezőgazdasági csekély összegű (de minimis) támogatásáról szóló 54/2014. (IV. 29.) VM rendelet.

A jelenleg futó benyújtási időszak: 2022. január 1. és január 31.

Tenyésznyulanként 3200 forint a támogatás mértéke, de összességében nem haladhatja meg a kérelmező és a vele kapcsolt vállalkozásnak minősülő vállalkozás részére rendelkezésre álló szabad átmeneti támogatási keretet.

A tárgyévben rendelkezésre álló forrás legfeljebb 100 millió forint.

A kérelem benyújtásának módja, határideje

Az átmeneti támogatás iránti kérelmet a Kincstár által rendszeresített és a honlapján közzétett, a jelen közlemény 1. számú melléklete szerinti,

A MÁK által rendszeresített, honlapján közzétett N02201 (főlap) és N02202 (betétlap) számú nyomtatványon lehet a kérelmet benyújtani, postai úton. Elutasítási indok, ha a borítékon a postai feladás dátuma korábbi, mint 2022. január1. vagy későbbi, mint 2022. január 31.

Az alábbi címzést kell alkalmazni:
Magyar Államkincstár
Piaci és Nemzeti Támogatások Főosztálya
1892 Budapest

Melléklet

Az N02201 számú „Átmeneti támogatás iránti kérelem Főlap” elnevezésű nyomtatványhoz mellékelni kell a felelős tenyésztőszervezet által kiállított és a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal, mint tenyésztési hatóság által hitelesített igazolást.

Az igazolás tartalma: az állattartó adatai; a tenyésztésbe állítás időpontja; a tenyésznyulak száma; a törzskönyvi vagy tenyésztési főkönyvi szám.

Az óriásnyúl (Videó: Horizont Média)

A kérelmezőnek nyilatkoznia kell:

  • korábban már igénybe vett-e egyéb átmeneti támogatást;
  • ha igen, annak összegéről euróban;
  • kapcsolt vállalkozásnak minősül-e a vállalkozása;
  • ha igen, a kapcsolt vállalkozások adatairól (név, adószám vagy adóazonosító jel, ügyfél-azonosító).

Amennyiben a kapcsolt vállalkozások bármelyike támogatási kérelmet nyújt be, a fentiekben megjelölt nyilatkozatoknak egyezőnek kell lennie, azokban eltérés nem lehet!

Forrás: MÁK
Összeállította: Barna Ferenc