fbpx

Agrotax: leváltható a 150 éves aranykorona-rendszer

Írta: Kohout Zoltán - 2018 március 14.

Minden korábbinál komplexebb érték-megállapításra képes rendszert dolgozott ki az Agrotax Kft., amely egyedi fejlesztésű adatfeldolgozó programja révén 24 órán belül képes termőföld-ármeghatározást adni a földértékesítésben érdekelt feleknek. Mivel a módszertanba beépítették a ma elérhető legkorszerűbb értékelési technikákat és korrekciós tényezőket, többek között a D-e-Meter rendszert is, ezért lehet alkalmas, hogy kiváltsa az elavult aranykorona-katasztert.

Miközben folyamatosan nő a hazai termőföldek ára, régóta váratott magára egy olyan, a különféle érték-meghatározó adatokat átfogóan összegző földértékelő rendszer, amely gyorsan és a korábbi aranykorona-érték alapú szisztémától pontosabb ármeghatározást képes adni a tranzakciókban érdekelt feleknek. A hagyományos módszerek hátránya, hogy időigényesek, pontatlanok, nem tükrözik egy-egy tábla inhomogenitásának jellemzőit, gyengék az ármeghatározó képességei.

 Az Agrotax Kft. az elmúlt bő 2 évben olyan rendszert fejlesztett ki, amely egyrészt kiküszöböli e hibákat, másrészt integrált, teljességre törekvő adatmerítési módszert alkalmaz. A cég feldolgozza a települési jegyzői kifüggesztéseket, a kormányhivatalok és földhivatalok, valamint az MTA Talajtani és Agrokémiai Intézet anyagait, amelyek összessége tette lehetővé a végeredményt, a hatékony és pontos új érték-meghatározást. A fejlesztés fő elemei a digitális szemle, a különféle forrásokból nyert adatok újszerű statisztikai modellezése, az online térinformatikai, műholdas és talajtermékenység-becslő adatok igénybevétele. Az Agrotax érték-meghatározás emellett rendkívül gyors is: a speciális algoritmusok révén a hazánkban hozzáférhető országos adatok felhasználásával 24 órán belül az aktuális állapotot tükröző ármeghatározás válik hozzáférhetővé. Az értékelési folyamat során többek között összehasonlítják a piaci adatokat, elemzik a termőföld műszaki adatait, alkalmazzák az érintett termőföld tulajdonságait, termőképességét kimutató D-e-Meter rendszert, sőt, még a termőföld-terület hozamindexét is figyelembe veszik. Mindezek révén az Agrotax módszertana elősegítheti, hogy a közeljövőben, megfelelő politikai és szakmai támogatással, kiváltható legyen a korszerűtlen, elavult aranykorona-rendszer. Az elsősorban szántók, gyep-rét- és legelőterületek érték-megállapítására létrehozott szisztémát február közepén sajtótájékoztató keretében mutatta be a vállalkozás, amely az idei év első, Agrotax Iránytű elnevezésű termőföldpiaci körképét is közreadta. Ennek legfőbb megállapítása például az, hogy 2017-ben további 16%-kal drágultak átlagosan a hazai termőföldek. Az árak továbbra is az ország észak-keleti felében a legalacsonyabbak (átlagosan 1,1 millió forint egy ha), míg a legdrágábbak a Dél-Alföldön, ahol az átlag csaknem eléri az 1,7 milliót. A legtöbb földeladást természetesen a szántók adták: a 2017-ben értékesített 280 ezer hektárból 131 tartozott e művelési ágba, míg vegyes művelési földből 98 ezer, erdőből 27 ezer, gyep-rét-legelő-területből 8, gyümölcsösből pedig alig kevesebb mint 3 ezer hektár cserélt tulajdonost. Az Agrotax Iránytű arra is rámutatott, hogy a haszonbérleti díjak – vélhetően a 2020 utáni időszakra EU-támogatásait övező bizonytalanságok miatt – egyelőre nem követik az áremelkedést, így a jövedelmezőséget tükröző hozamindex némi csökkenés után most nem éri el a 4%-ot.

Az Agrotax földérték-meghatározási rendszere iránti érdeklődést jól mutatja, hogy annak év eleji indítása óta máris több mint 920 értékelést rendeltek meg a cégtől több mint 13 ezer hektárt érintően.

További információ: http://www.agrotax.hu

Kohout Zoltán