fbpx

Az európai traktorforgalmazók márkaelégedettsége 2017-ben

Írta: - 2018 február 05.

Az Európai Mezőgazdasági Gépkereskedők Szövetsége (CLIMMAR), mely szervezetnek hazánkból a Mezőgazdasági Eszköz- és Gépforgalmazók Országos Szövetsége (MEGFOSZ) is tagja, 2011 óta több országra kiterjedően felmérést készít a gépkereskedők körében annak megállapítása céljából, hogy milyen mértékben elégedettek traktorgyártó beszállítóik tevékenységével és szolgáltatásaikkal. A 2017-es felmérés alapján megállapítható, hogy a vezető mezőgépmárkák elégedettségi mutatójának értéke a korábbi évhez viszonyítva stagnál, azonban az ez évi rangsorban némi átrendeződés megfigyelhető az egyes márkákat érintően.

A 2017. évben a DSI (Dealer Satisfaction  Index)  meghatározása 8 országra, 1158 kereskedőre (1. ábra), valamint 10 európai vezető mezőgépmárkára terjedt ki (1. táblázat).

1. táblázat A vizsgált (domináns) márkákra érkezett szavazatok országonként (Forrás CLIMMAR)

Ez évben is a legtöbb (139 db) minősítés a New Holland márkával kapcsolatban, legkevesebb (56 db) a Same-val kapcsolatban érkezett. A válaszadók száma determinálja az értékelés eredményességét, valamint a felmérés hitelességét, illetve tükrözi a dealerek számát is. Megjegyzendő. hogy ez évtől a felmérés online rendszeren keresztül történik. Április 18. és június 20. között időszakban lehet a minősítést beküldeni. Az új rendszer bevezetése megkönnyítette az adatok feldolgozását, azonban némileg hátráltatta a válaszadókat, hiszen még az elmúlt évben a nyolc országból összesen 1205 válaszadó vett részt a felmérésben, addig ez évben ez a szám 47-el, az az 4%-kal csökkent.


1. ábra Az egyes országokból érkezett válaszok száma, illetve az ez évben bevezetett online kérdőív által  a válaszadók számát illető megtorpanás

Az értékelés több területre terjedt ki:

 1. márkaimázs, illetve ismertség,
 2. márkához kapcsolódó marketing,
 3.  alkatrészek terén kifejtett marketing, azaz márkavédelem az utángyártott alkatrészekkel szemben,
 4. a garanciával, ill. az értékesítés utáni szerviztevékenységgel kapcsolatos gyártói magatartás,
 5. informatikai szolgáltatások színvonala,
 6. reklám- és terméktámogatás, azaz a gyártó hozzájárulásának mértéke a forgalmazók reklámköltségeihez,
 7. a különböző elszámolási konstrukciók, és a szállítások pontossága,
 8. a gyártó által szervezett tréningprogramok színvonala, azok ár/érték aránya,
 9. menedzsment, illetve a gyártó stratégiájának realitása és annak kommunikációja,
 10. gyártói-, vevői kapcsolattartás minősége,
 11. jövedelmezőséghez való hozzájárulás,
 12. a szállítók szolgálatkészsége a gyenge pontok kijavításában,
 13. pénzügyi finanszírozásban nyújtott segítség, illetve a bérelt eszközökhöz kapcsolódó támogatás,
 14. lopásvédelmi megoldások.

A CLIMMAR a válaszok kiértékelését követően a kereskedők összesített elégedettségi indexe alapján rangsorolja az egyes márkákat (2. ábra).


2. ábra A gépkereskedők egyes márkákra vonatkozó elégedettségi indexe (Forrás: CLIMMAR)

Az összesített kereskedői elégedettségi mutatóban, immár a tízes listában, a Kubota 2015 után ismét visszavette vezető helyét, így a Fendt második helyre szorult vissza. A harmadik helyet illetően nem történt változás az elmúlt évekhez viszonyítva; ezt jó ideje a hazánkban is jól ismert márka a CLAAS tudhatja magáénak. Azonban a dobogóra bejelentkezett a Valtra is, amely holtversenyben szintén harmadiknak minősíthető, elhúzva a John Deere-től, amellyel az elmúlt évben még osztoznia kellett a negyedik helyen. Ötödik a John Deere, egy-egy tized ponttal maga mögé szorítva a hatodik Massey Fergusont és a hetedik New Hollandot. Rontott pozícióján a CASE IH, aki nyolcadik a rangsorban, s őt követi a szintén pozíciót vesztett Deutz. A sort ez elmúlt évhez hasonlóan a Same zárja.

A 2017-es DSI felmérés alapján megállapítható, hogy jelentős átrendeződés nem történt a gépkereskedők márkaelégedettségi mutatójának rangsorában, csupán egy-két rangsorbeli változás figyelhető meg. Az élmezőnyben a Kubota a Fendt-tel cserélt helyet. A középmezőnyben a CASE IH két helyett veszített. Eközben a New Holland kettőt lépett előre a sorban. A sereghajtók közé került a Deutz.

A vezető mezőgépmárkák elégedettségi mutatójának összesített értéke az előző évhez viszonyítva nem változott, így az ez évi átlag szintén 12,6 pont. A kapott pontszámokat illetően, a maximálisan adható 20 pontból a legjobbnak minősített Kubota és Fendt 13,8-14,5 pontot tudhatnak magukénak, amely mintegy 70-72,5%-os minősítést jelent. Őket követik a középmezőny szereplői 12,1-12,8 ponttal (60- 65%-os minősítéssel). A sereghajtók pontszámai (10,7 és 11,6 pont) némileg haladják meg az 50%-os minősítést.

Jól látható, hogy a vezető és a sort záró márka között a különbség 3,8 pont, azaz közel 20%. Ez az érték nőtt az elmúlt évhez viszonyítva. Mindez arra figyelmeztet, hogy mérhető különbségek lehetnek egyes márkák szolgáltatási színvonalai között. A középmezőnyt alkotó márkák közötti eltérés csupán 0,7 pont (3,5%), ami a középmezőnyben kiélezett versenyre és a szolgáltatás színvonalában lévő, olykor alig érezhető eltérésekre utal.

Ha az adott traktor márkák esetében a minősítő pontszámok elmúlt egy évben történt változását tekintjük, megállapítható, hogy legjelentősebb előrelépést az első helyet birtokló Kubota és a New Holland tudhatja magáénak. Őket követi a Valtra. A John Deere és a Massey Ferguson mutatója az elmúlt időszakban nem, míg a CLAAS, a CASE IH és a Same minősítése kismértékben romlott. Leginkább a Fendt és a Deutz megítélése változott negatívan az elmúlt periódusban (3. ábra).


3. ábra A traktormárkák kumulált minősítő pontszámának változása 2016 és 2017 között (Forrás: CLIMMAR)

Amennyiben a felmérés kezdetétől, 2011-től kezdődően tekintjük át az egyes márkák mutatóinak változását, jól látható, hogy legjelentősebb fejlődésen a Same ment keresztül, mintegy 2 ponttal javítva előzetes megítélésén. Javuló tendenciát tudhat magáénak a Deutz és a New Holland is, igaz annak mértéke csupán 0,1-0,3 pont. Ellenben a többi traktormárka veszített minősítéséből, s változó mértékben, de 0,5-1 pontot csökkent megítélésük az elmúlt hat évben. Egyedül a Kubotának, mint új belépőnek a minősítésváltozása nem mutatható ki, hiszen esetében nem rendelkezünk 2011-es adatokkal (4. ábra).


4. ábra A traktormárkák kumulált minősítő pontszámának változása 2011 és 2017 között (Forrás: CLIMMAR)

A felmérés és az azt végző Európai Mezőgazdasági Gépkereskedők Szövetségének célja, hogy javuljanak a gyártók és a kereskedők közötti üzleti-partneri kapcsolatok, szorosabbá váljon az ellátási lánc szereplőinek együttműködése, a gépek forgalmazása, valamint az ezzel kapcsolatos, financiális, képzési, informatikai, logisztikai háttér kifinomultabbá váljon, amelyeknek a végfelhasználó vevők is mindenképpen hasznát látják.

Dr. Magó László

SZIE Gépészmérnöki Kar, Gödöllő