Elengedhetetlen a tudatos és felelős magatartás

Írta: Szerkesztőség - 2018 augusztus 25.

A Talajtani Vándorgyűlésről nyilatkozik a konferencia főszervezője

Mint ismert, idén augusztus 30. – szeptember 1. között Pécsett rendezi meg a Magyar Talajtani Társaság a Talajtani Vándorgyűlést: a legszélesebb körű, talajjal foglalkozó hazai szakmai rendezvényt – mondja a főszervező, László Péter tudományos főmunkatárs, okleveles kertészmérnök és talajtani szakmérnök.

Mik a Talajtani Vándorgyűlés legfőbb célkitűzései?

– Mint minden Vándorgyűlésen, a talajok sokrétű funkcióképességét ezúttal is hangsúlyozni fogjuk, amit a Vándorgyűlés Mottójában is kifejeztünk: Talajhasználat – Funkcióképesség. A tanácskozás fő témája a talajvédelem szerepének hangsúlyozása többek közt abban, hogy a mezőgazdasági terhelések hatására jelentkező talajállapot változás mérséklésében milyen szerepet tud betölteni a helyes talajvédelmi gyakorlat követése.

Továbbá a Vándorgyűlések állandó célkitűzése, hogy a rendezvény helyszínének otthont adó régióban rámutassunk: milyen regionális, speciális talajtani probléma jelent kihívást a szakembereknek. Pécsett kiemelt téma lesz az ültetvények víz- és tápanyag-gazdálkodása és a talajvédelem. A Vándorgyűlés zárónapján, a Villányi borvidéken fogunk talajszelvények meglátogatása közben találkozni a térség talajtani kérdéseivel és a termelőkben felmerülő problémákkal.

Mennyiben szakmai találkozó ez?

– A hagyományoknak megfelelően a Vándorgyűlés egy szakember-találkozó, amit tovább kell erősíteni, ezért a pécsi rendezvényen több olyan programot tervezünk, ahol a szakemberek, köztük a talajvédelmi szakértők és felügyelők, a szaktanácsadók, illetve az oktatók és kutatók meg tudják beszélni és sok esetben vitatni a felmerülő problémákat (mert vannak) és az aktuális kérdéseket, illetve újdonságokat (mert van bőven). Ennek érdekében három esti közös programot biztosítunk, ahol kötetlen, baráti légkörben borkóstolón, állófogadáson és az ültetett svédasztalos vacsorán lesz lehetőségük a résztvevőknek a szakmáról beszélgetni. A szakember-utánpótlás érdekében a fiatalok szereplését tovább szeretnénk növelni a Vándorgyűlésen, ezért a poszter-szekción belül párperces kis előadás keretében lesz lehetőségük a hallgatóknak és a doktoranduszoknak beszámolni a kutatási eredményeikről. Továbbá kedvezményt kapnak a regisztrációs díjból, és poszter versenyt is meghirdettünk számukra.

A vándorgyűlésen a gyártók és felhasználók (ipari, gazdasági szereplők) is találkoznak.

Milyen konkrét gazdasági, technológia-alkalmazási előnyök adódnak ebből?

– A Vándorgyűlést nagy érdeklődéssel fogadták a növényvédőszer-gyártók és a termésnövelő anyagok gyártói, illetve szaktanácsadással, laborvizsgálattal foglalkozó szolgáltató cégek. És itt meg is ragadom az alkalmat, hogy megköszönjem nekik a támogatást. Természetesen a Vándorgyűlés kiváló fórumot biztosít a tudományos, a technikai és technológiai újdonságokkal való találkozásnak. A szaktanácsadók közvetítésével mindezek gyorsan eljutnak a termelőkhöz és így remélhetőleg a tudományosan megalapozott innováció célba ér. Emellett most már hagyományosan a Vándorgyűlés társrendezvénye a talajvédelmi szakértők kötelező továbbképzése is, ahol a szakértők első kézből találkozhatnak a fejlesztésekkel foglalkozó cégek legújabb eredményeivel. Ezúton köszönjük a cégek oktatásban betöltött szerepvállalását.

Az ön egyik kutatási, szerepvállalási területe a felszíni és felszín alatti vizek állapotának, védelmének kutatása és a kapcsolódó ismeretterjesztés. Mik a jelen legfontosabb tapasztalatai e téren Magyarországon?

– Külső szakértőként részt veszek egy nemzetközi vízvédelmi programban, ami a felszíni és felszín alatti vizek növényvédőszer-szennyezésével foglalkozik. Ez a program kezdetben a pontszerű forrásokból származó szennyezésekkel foglalkozott: ezek a permetlétartályok feltöltésekor, belső és külső tisztításakor, a permetezőgépek külső mosásakor és karbantartásakor, illetve a maradékok kezelésekor keletkezhetnek. A jelenleg futó TOPPS Water Protection projekt a pontszerű források mellett már a nem pontszerű, azaz a diffúz forrásokból (permetlé-elsodródás, felszíni lefolyás és talajerózió, illetve bemosódás és vízelvezetés) származó vízszennyezések csökkentésére kidolgozott Helyes Gazdálkodási Gyakorlat eljárásait népszerűsíti, többek közt Magyarországon is. Az Európai és a Magyar Növényvédelmi Szövetség elkötelezett a növényvédő szerek helyes használata mellett a fenntartható mezőgazdaság érdekében. Ennek a munkának három alappillére van: az infrastruktúra, a megfelelő technológia és a legfontosabb, hogy a szakszerű munkával mindezek hatékonyan érvényesüljenek a gyakorlatban. Ezen azt értem, hogy a felhasználók a növényvédő-szereket előírásszerűen alkalmazzák. Nagyon fontos, hogy a növényvédő szerrel dolgozók betartsák az engedélyokiratban leírtakat, és a környezettudatosság vezérelje őket a munkájuk során.

Magyarországon különösen fontos a Helyes Gazdálkodási Gyakorlat követése, amivel hatékonyabb lehet a talaj- és növényvédelem, csökkenthető az inputanyagok bevitele és egyben a veszteség is. Mindezek eredménye, hogy csökken a környezetterhelés! A korszerű gépeket és az új technológiákat nem csak gazdasági, de környezetvédelmi szempontból is érdemes használni. De hangsúlyozom még egyszer az emberi tényező szerepét! A tudatos és felelősségteljes magatartás a növényvédő szerrel dolgozó emberek munkája során elengedhetetlen. Ennek elsajátításában segít a TOPPS program. Bízom benne, hogy a felszíni és felszín alatti vizek védelmét szolgáló TOPPS program hozzájárul a hatékony vízvédelem megvalósításához és növeli a gazdálkodók, a szakirányítók környezettudatosságát, illetve biztosítja a növényvédő szerek fenntartható használatát. Remélem, hogy a TOPPS program módszertana a növény- és talajvédelmi szakemberképzés oktatási rendszerébe beépíthető és a gyakorlatban jól hasznosítható, és hisszük, hogy jó alapot nyújt az Európai Unió tagországaiban, így Magyarországon is a Nemzeti Növényvédelmi Cselekvési Tervben megfogalmazott célok megvalósításához. Továbbá jó alapot nyújt a megjelenésre váró Talajvédelmi Cselekvési Terv elkészítéséhez.