Ezek a teendőink jégkár esetén

Az agrárkár-enyhítési rendszer a termelők megalapozott káraira nyújt részbeni ellentételezést. A termelő akkor jogosult kárenyhítő juttatásra, ha a növénykultúrában üzemi szinten mezőgazdasági kár következett be, a hozamcsökkenés meghaladta a 30 százalékot, továbbá a hozamérték-csökkenés a károsodott kultúrák vonatkozásában meghaladta a 15 százalékot.

Az agrárkár-enyhítési rendszernek kötelezően tagja az a termelő, aki Egységes Kérelmet nyújt be a Magyar Államkincstárhoz, és az abban feltüntetett, mint használt termőföldterület nagysága eléri, vagy meghaladja ültetvényeknél az 1 hektárt, szántóföldi zöldségtermelésnél az 5 hektárt, egyéb szántóföldi növény termesztése esetén a 10 hektárt, szántóföldi zöldség termelésénél és -ültetvénynél az 5 hektárt vagy együttesen (ültetvénynél, szántóföldi zöldségnél, egyéb szántóföldi művelésnél) a 10 hektárt.

A fent felsorolt területméretnél kisebb földterületen gazdálkodó termelő önkéntesen, az Egységes Kérelemben megtett külön nyilatkozattal – 3 év folyamatos tagságot vállalva – csatlakozhat az agrárkár-enyhítési rendszerhez.

A mezőgazdasági termelő a mezőgazdasági káreseményt, valamint a mezőgazdasági káresemény által okozott várható hozamcsökkenés mértékét az erre a célra kialakított elektronikus káresemény-bejelentő felületen a bekövetkezésétől számított 15 napon belül jelentheti be.

Amennyiben a mezőgazdasági káresemény tárgyév április elseje után következik be, és a kárbejelentésre nyitva álló, előző bekezdés szerinti határidő az egységes kérelem szankciómentes benyújtására nyitva álló időszakban telik le, akkor a kárbejelentés az egységes kérelem szankciómentes benyújtására előírt határidő utolsó napjáig tehető meg.

Hozamcsökkenést okozó aszály, belvíz, téli fagy vagy mezőgazdasági árvíz esetén a mezőgazdasági káresemény bekövetkezésének azt az időpontot kell tekinteni, amikor a károsodással érintett területen termesztett növénykultúrán a károsodás első alkalommal észlelhető. A hozamcsökkenést okozó felhőszakadás, jégeső, tavaszi fagy, őszi fagy vagy vihar esetén a mezőgazdasági káresemény bekövetkezésének azt az időpontot kell tekinteni, amikor az időjárási jelenség és természeti esemény a károsodással érintett területen bekövetkezik. A használatban lévő termőföldön a kárbejelentést legkésőbb a tervezett betakarítás vagy a károsodással érintett terület más növénykultúrával való hasznosítását megelőző talajelőkészítés előtt 10 nappal kell megtenni.

Téli fagy esetén a kárbejelentést legkésőbb tárgyév április 15-éig, aszály esetén legkésőbb tárgyév szeptember 30-ig kell megtenni. A kárbejelentés a növénykultúra teljes vagy részterületére is megtehető.

Forrás: Balázsik Zsófia, agrár-szaktanácsadó

aszálykár fagykár jégkár kárbejelentés kárenyhítés mezőgazdaság