Itt találhatja a megváltozott földforgalmi törvény leggyakoribb kérdéseire a választ

Írta: Csomor Zsolt - 2019 február 28.

A 2019. január 11-én hatályba lépett földforgalmi törvény változásával számos kérdés merült fel a földtulajdonosok körében. A leggyakoribb kérdésekre adott válaszokat a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara az alábbiakban összegyűjtötte az egyszerűbb eligazodás érdekében.

földforgalmi törvény

Változott a termőföld adásvétel kontrolljának a folyamata?

2019. január 11-től a helyi földbizottság a köztudomású tények, a legjobb ismeretei alapján és az érintettekről beszerzett információk együttes mérlegelésével értékeli a szerződést.
A szerződés vizsgálatának folyamatából kikerülnek az önkormányzatok. A hozott döntést a pedig a bíróság már nem változtathatja meg, csak új eljárásra utasíthat.

Földcserék esetén szükséges a földbizottsági vizsgálat?

Igen, most már földcserék esetén is szükséges a helyi földbizottság jóváhagyása. Az értékelés során vizsgálni kell többek között azt is, hogy az ügylet elősegíti-e a birtokösszevonást.

Változott az elővásárlási jogosultak köre?

Az állattartók, a kertészek és a vetőmag-előállítók kiemelt helyen állnak.

Módosult az előhaszonbérleti jogosultak és ranghelyeik sorrendje?

Az állattartókkal és az ökológiai gazdálkodást folytatókkal egy helyen élhetnek előhaszonbérleti jogukkal a kertészek és vetőmag-előállítók, mostantól velük egy helyre kerülnek a volt földhasználók is.

Jogtalan szerzés esetén lehet élni vételi joggal?

Aki visszaéléssel szerzi meg a földjét, attól azok a gazdák, akik az elővásárlási sorban hátrébb szorultak, eredeti áron megvásárolhatják a termőföldet. Ha egyikük sem él vételi jogával, akkor az állam vásárolja meg a birtokot.

Kedvezőbb a helyben lakó szomszédok helyzete?

Mostantól azok is helyben lakó szomszédnak minősülnek, akiknek a földje ugyan szomszédos, de azt a településhatár elválasztja. Így mostantól erre hivatkozva ők is élhetnek elővásárlási és előhaszonbérleti joggal.

Megszűnnek a feles bérleti és részesművelési szerződések?

2019. január 11-től nem lehet feles bérleti és részesművelési szerződést kötni. A már meglévők a szerződés lejártakor, de legkésőbb 10 év múlva, 2028. december 31-én megszűnnek, olvasható a NAK honlapján.