„Ki vannak éhezve a gazdák a kisüzemek támogatása pályázatra”

2,5 milliárd Ft tervezett keretösszeggel a Széchényi 2020 keretében jelent meg a VP2-6.3.1-20 kódszámú és a „Mezőgazdasági kisüzemek támogatása” című felhívás, november 06-i nyitási dátummal. A keret 476 db kérelem támogatására elegendő.

A pályázat egyik célja a világjárvány okozta gazdasági nehézségek enyhítése a vidéki térségben működő mezőgazdasági kisüzemek tevékenységének fejlesztésével. Erre a célra egy, a beruházási jogcímek között ritkának számító, úgynevezett fejlesztési célú átalány-támogatást (számviteli-adózási szempontoknak megfelelően szabadon felhasználható) bocsátanak a gazdák rendelkezésre.

 

 

(A VP2-6.1.1-16 számú „A fiatal mezőgazdasági termelők számára nyújtott induló támogatás” hasonló konstrukció, de a kis fiatal gazda támogatásnak aposztrofált támogatás esetében jóval könnyebb bemeneti feltételek és vállalások vannak.)

 

Ki pályázzon?

Elsősorban az agrárvállalkozások (őstermelők, egyéni vállalkozók, szociális szövetkezetek) piaci pozícióját akarják megerősíteni, valamint lehetőséget nyújtani a magasabb élőmunka igényű termékszerkezet – és a feldolgozási tevékenység kialakításához, fejlesztéséhez.

Ahogy a jogcím társadalmi egyeztetése során a tervezői válaszokból megtudhattuk: támogatási lehetőséget kívánnak biztosítani azon mezőgazdasági termelők részére is, akik nem főállású tevékenységként foglalkoznak termeléssel.

 

Mikor érdemes?

A kérelmek benyújtására 2020. november 06. és 2021. december 17. között, hét (az eddigiektől eltérően rövid) szakaszban van lehetőség a felhívás szerint. Az első a legfontosabb szakasz, bár elvileg a márciusi újranyitás is elképzelhető, amennyiben további forrást biztosít az irányító hatóság e jogcímem pályázók részére.

  • Első szakasz: 2020. november 06. – 2020. november 20.
  • Második szakasz: 2021. március 01. – 2021. március 16.
  • Harmadik szakasz: 2021. április 06. – 2021. április 20.
  • Negyedik szakasz: 2021. június 03. – 2021. június 17.
  • Ötödik szakasz: 2021. augusztus 03. – 2021. augusztus 17.
  • Hatodik szakasz: 2021. október 04. – 2021. október 18.
  • Hetedik szakasz: 2021. december 03. – 2021. december 17.

 

Az egy szakaszban benyújtott projektek együttesen kerülnek elbírálásra, tehát felesleges november 06-án megrohamozni a MÁK elektronikus kérelembenyújtó felületét, de az utolsó napokra sem tanácsos időzíteni a beadást.

 

Mi számít vidéknek?

  • azon települések, melyek népessége 10 ezer főnél kevesebb;
  • a 10 ezer fő feletti lakossággal rendelkező tanyás települések külterületei.

Területi illetékesség alapján nem jogosult Budapest és a budapesti agglomerációhoz tartozó települések.

 

 

Fontos, hogy a támogatást igénylő életvitelszerű tartózkodási helye, mezőgazdasági szövetkezet esetén pedig annak székhelye, a támogatási kérelem benyújtását megelőző 12 hónapban a meghatározott vidéki térségben legyen, és támogatás esetén, a működtetési időszak végéig köteles ott fenntartani.

Ezzel kapcsolatban Dr. Torgyik Tímea, az A&T Pályázatmenedzsment Kft.jogásza, pályázati szakértője elmondta, hogy korlátozó tényezőként bekerült, hogy nem pályázhat az, akinek azonos az életvitelszerű tartózkodási helye vagy székhelye olyan kedvezményezettel, aki a korábbi VP2-6.3.1-16 kódszámú, „Mezőgazdasági kisüzemek fejlesztése” című felhívás keretében már rendelkezik hatályos támogatói okirattal.

 

Tapasztalatok a témában?

Az A&T Pályázatmenedzsment munkatársai tájékozódási célból a korábban már megjelent, hasonló jogcímeket is rendszeresen figyelemmel kísérik. Elmondták, hogy a hasonló, „Mezőgazdasági kisüzemek fejlesztése” című pályázat két évig volt nyitva (2016.03.31. és 2018.03.30. között) négy értékelési szakasszal, mégsem merült ki az 5 milliárdos keret. A forrás 1070 db kérelem beadását tette lehetővé annak idején, az elbírálás után csak 791 kérelmező részesült támogatásban a két év alatt. Ennek oka elsősorban az volt, hogy a támogatásban részesíthetők körét „főállású mezőgazdászokban” határozták meg.

Az információ a támogatott projektkeresőből bárki számára hozzáférhető.

 

 

Van egy jó üzleti terve?

Egyszerű pályázatnak tűnik, de az üzleti és pénzügyi terv kitöltése, a megfelelő dokumentumok, igazolások megszerzése miatt fontos tapasztalt és felkészült szakemberek szolgáltatásainak igénybevétele, minimum a MÁK és NAK ügyfélszolgálat munkatársainak megkérdezése a bizonytalan részeket illetően. Ezáltal jó eséllyel rendelkező kérelmek juttathatók az értékelési folyamatba, mert nemcsak a beadás ütközhet nehézségbe, hanem a pontozásig történő eljutás, de a fő cél a felállított rangsorban az előre kerülés. A megvalósítás, ellenőrzés időszakában pedig szintén kiemelt jelentőségű lesz, hogy a megfelelő és az adott gazdaság szempontjából optimális lehetőséget, valamint eredményt hozó, biztos válaszokat kapjanak a kedvezményezettek.” – hívta fel a figyelmet Szabó Adrienn pályázatíró, NAK szaktanácsadó, az A&T Pályázatmenedzsment Kft. másik ügyvezetője.

Fotó: Barna Ferenc

2020 agrár felhívás gazda kérelem kisüzemek mezőgazdaság milliárd pályázat pályázatmenedzsment széchenyi támogatás vállalkozó
..