Pályázati aktualitások

I. Beruházásokhoz igényelhető támogatási előleg

Az év vége felé közeledve az előzetes információk alapján december-január hónap vonatkozásában nem várható új támogatási lehetőség megnyílása, ezért a korábbiaktól eltérően most nem egy konkrét agrár vagy vidékfejlesztési támogatási lehetőségről számolunk be Önöknek, hanem ezekhez a beruházásai jogcímekhez igénybe vehető támogatási előlegről.

Mire és mekkora mértékben kaphatunk támogatási előleget?

Beruházási jellegű fejlesztés megvalósításához támogatási előleg vehető igénybe:

·  az öntözés, a melioráció és a területi vízgazdálkodás mezőgazdasági üzemi és közösségi létesítményeinek fejlesztéséhez,

·  a kertészet korszerűsítéséhez,

·  gyümölcs és kertészeti ültetvények korszerűsítéséhez, létesítéséhez 2011. évtől,

·  mezőgazdasági utak fejlesztéséhez a 2012. évtől,

·  a mezőgazdasági termékek értéknöveléséhez a 2012. évben,

·  az állattartó telepek korszerűsítéséhez 2012. évtől,

·  a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához 2011-től

o  közösségi célú fejlesztésre,

o  vállalkozási alapú fejlesztésre,

·  a mikrovállalkozások létrehozására és fejlesztésére,

·  a mikrovállalkozások létrehozására és fejlesztésére 2011-től,

·  a mikrovállalkozások létrehozására és fejlesztésére LEADER Helyi Akciócsoportok közreműködésével 2012-től,

·  a turisztikai tevékenységek ösztönzéséhez,

·  a turisztikai tevékenységek ösztönzéséhez 2011-től,

·  a turisztikai tevékenységek ösztönzéséhez LEADER Helyi Akciócsoportok közreműködésével 2012-től,

·  a LEADER Európai Unión belüli és harmadik országbeli területekkel való nemzetközi együttműködés végrehajtáshoz 2012-től,

·  a falumegújításra és –fejlesztésre,

·  a falumegújításra és –fejlesztésre LEADER Helyi Akciócsoportok közreműködésével 2012-től,

·  a vidéki örökség megőrzéséhez,

·  a vidéki örökség megőrzéséhez LEADER Helyi Akciócsoportok közreműködésével 2012-től,

·  nem mezőgazdasági tevékenységgé történő diverzifikálásra,

·  területek közötti együttműködésre,

·  a vidéki gazdaság és lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások körében az integrált közösségi szolgáltató tér kialakítására és működtetésére.

Támogatási előleg egy támogatási kérelem vonatkozásában egyszeri alkalommal vehető igénybe.

Legkésőbb az utolsó kifizetési kérelem benyújtásával egyidejűleg el kell számolni az előleggel.

Az igényelt támogatási előleg mértéke a támogatási határozattal jóváhagyott támogatási összeg legfeljebb 30%-a lehet.

A támogatási előleg igénybevételének feltételei

A támogatási előleg kifizetése iránti kérelmet az első kifizetési kérelem benyújtását megelőzően lehet benyújtani az MVH-hoz.

Támogatási előlegre jogosult, aki

·  jogerős helyt adó vagy részben helyt adó támogatási döntéssel rendelkezik, amely ellen bírósági felülvizsgálat nincs folyamatban,

·  akinek nincs köztartozása, nem áll csődeljárás, felszámolási, végelszámolási, adósságrendezési, gazdálkodási tevékenységével összefüggő végrehajtási eljárás alatt,

·  bankgarancia esetén legkésőbb az előlegkérelemmel egyidejűleg benyújtja az MVH-hoz a biztosítékról szóló okiratot, vagy készpénzletét biztosíték nyújtása esetén biztosítja a készpénzletét MVH bankszámlájára történő megérkezését legkésőbb az előlegkérelem benyújtásának napjáig.

Előlegkérelmet nyújthat be az igénylő, amennyiben

·  már rendelkezik helyt adó vagy részben helyt adó jogerős támogatási döntéssel, akkor a rendelet hatálybalépését követő 60 napon belül,

·  ha még nem rendelkezik helyt adó vagy részben helyt adó jogerős támogatási döntéssel a rendelet hatálybalépésekor, akkor a támogatási határozat jogerőre emelkedésétől számított 60 napon belül.

A benyújtott előlegkérelem nem módosítható, az előlegigénylés során indult eljárás során hiánypótlásnak helye nincs.

A támogatási előleg igényléséhez készpénzletét és bankgarancia fogadható el biztosítékként az igényelt előleg 110 %-ára vonatkozóan.

Az előleg folyósítását a kérelem benyújtásától számított 30 napom belül folyósítja az MVH.

Abban az esetben, ha az igénylő több támogatási kérelme esetén igényel előleget, akkor minden érintett támogatási kérelméhez kapcsolódóan rendelkeznie kell a megfelelő mértékű biztosítékkal.

Az MVH a kifizetési kérelem alapján jóváhagyható támogatás összegéből vonja le az előleg elszámolás összegét a kifizetési kérelemben tett előleg elszámolási nyilatkozat alapján. A nyilatkozattól függetlenül a kifizetési kérelmek esetében a támogatási előleg elszámolására kell felhasználni a támogatási döntéssel jóváhagyott támogatási összeg 80%-ának az elszámolatlan előleg összegével csökkentett értéke feletti részt.

A biztosítékot az MVH akkor szabadítja fel, ha az igénylő az előleggel elszámolt vagy az előleg összegét visszafizette. Felszabadítható a biztosíték maradványa a követelés biztosíték terhére történő érvényesítését követően.

A biztosítékkezelés szabályai

A biztosíték teljes vagy részleges feloldását a kötelezett írásban kérelmezheti a biztosítékkezelőtől.

A bankgarancia lejárata legalább a kötelezettségvállalás időtartamának végét követő kilencvenedik nap. A biztosítékkezelő a még nem teljesített kötelezettség biztosítékul szolgáló bankgarancia lejárata előtt harminc nappal írásban felszólítja a kötelezettet újabb, megfelelő mértékű biztosíték nyújtására.

II. Várható támogatási kérelmek

Ebben a rovatban a következő hónapokban várhatóan megjelenő agrár- és vidékfejlesztési támogatási jogcímeket foglaljuk össze. A táblázatban feltüntetve a jogcím státuszát, azaz hogy már megjelent, végleges jogszabályról van-e szó, vagy milyen információra alapozzuk a várható megjelenést. A hónapról hónapra frissülő információk alapján folyamatosan aktualizáljuk a táblázatot.

JogcímBeadási határidőTámogatás

%

Támogatás

Ft – Euro

StátuszEgyéb információ
Borászati gépek, technológiai berendezések beszerzése2012.11.05 – 2012.12.14.20-40 %100.000.000 FtVéglegesFeltételek előző kiírás szerint.
Nem mezőgazdasági tevékenységgé történő diverzifikálás2013. eleje??BizonytalanNincs új kihirdetett rendelet. Várható időpont VM közlemények és tájékoztatók alapján.

III. Pályázati hírek, információk

·  Fazekas Sándor vidékfejlesztési miniszter és Palkovics Péter a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (MVH) elnöke közösen tartott sajtótájékoztatón számolt be a napokban induló jelentős agrártámogatási kifizetésekről és a novemberre-decemberre várható népszerű támogatási kérelmek döntéseiről. A sajtótájékoztatón elhangzott, hogy több kiemelt beruházási jogcím esetében a következő hetekben megszületnek a döntések. Így hamarosan a fiatal gazda támogatás, a mezőgazdasági termékek értéknövelése és az állattartó telepek korszerűsítése jogcímnél is kézhez kapják a gazdálkodók a támogatási határozatokat. Palkovics Péter a november 12-én tartott sajtótájékoztatón elmondta, hogy fiatal gazdák támogatására augusztus közepéig, az igénylési határidőig 3.311 kérelem érkezett az MVH-hoz. Ebből 1.783 kérelmet fogadtak el, ez 22,2 milliárd forintos forrásigényt jelentett. Ám erre a célra – a különböző többletforrások felkutatása után is – csak mintegy 11 milliárd forint áll rendelkezésre. Igaz, eredetileg a forrás 4 milliárd forint volt.

Az élelmiszeripari beruházások támogatására 277 kérelem érkezett, a célra mintegy 5 milliárd forint állt rendelkezésre. A 150 jóváhagyott pályázat forrásigénye 8,1 milliárd forint. A hiányzó 3,1 milliárd forintot az elnök szerint a kérelmezők rendelkezésre tudják bocsátani.

Az állattartó telepek korszerűsítésének negyedik üteme 40 milliárd forint keretösszeggel került meghirdetésre. Az MVH a mostani 51 milliárd forintnyi rendelkezésre álló forrást az év végére várhatóan további jelentős pénzekkel egészíti ki, mert az elfogadott pályázatok forrásigénye 121 milliárd forint.

·  Az MVH által kiadott hírek szerint lezárult a fiatal mezőgazdasági termelők indulásához nyújtandó támogatások elbírálása, a döntés nyomán az induló gazdálkodóknak újabb 11,6 milliárd forinttámogatásról szóló döntést postáz ki az MVH.

A 2012 augusztusában benyújtott támogatási kérelmek nyomán az Irányító Hatóság (VM) meghatározta azt a ponthatárt, mely felett elnyerhető a fiatal gazdálkodók induló támogatása a Darányi Ignác Vidékfejlesztési Programból. A nagyszámú támogatói kérelemre tekintettel a Vidékfejlesztési Minisztérium a korábban rendelkezésre álló 4 milliárd forint összegű forrást 11,6 milliárd forintra emelte meg. Ennek következtében összesen 931 kérelmező nyerte el a támogatást. A jogszabályban előre meghirdetett értékelési rendszerben a legalább 131 pontot elérő kérelmeket hagyhatja jóvá a Hivatal. Az MVH megkezdte a határozatok kipostázását az ügyfelek részére. A támogatási összeg 90%-ának igénylésére az ügyfeleknek a döntés kézhezvételétől számított 90 napjuk van. A támogatási összeg 90%-ára vonatkozó kifizetési kérelem benyújtásának feltételeit a 167/2012. (XI.16.) számú MVH Közlemény szabályozza.

·  Fazekas Sándor vidékfejlesztési miniszter meghozta döntését a 2012. évi Tanyafejlesztési Program nyertes pályázatairól. Az idén második alkalommal meghirdetett Tanyafejlesztési Program keretén belül összesen 205 pályázó nyert vissza nem térítendő állami támogatást.

·  Felhívja az MVH a támogatási kérelmet benyújtó ügyfelek figyelmét az Állattartó telepek korszerűsítése, és a Mezőgazdasági termékek értéknövelése jogcímek esetében a beruházások megkezdhetőségéről. Ez alapján az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a 49/2012. (V. 22.) VM rendelettel meghirdetett ÉLIP III., illetve a 61/2012.  (VI. 29.)  VM rendelettel meghirdetett ÁTK IV. jogcímekre támogatási kérelmet benyújtó ügyfelek a műveletet (a támogatási kérelemben foglalt tevékenységek összessége) – a felújítást, korszerűsítést tartalmazó műveletek kivételével – saját felelősségre a támogatási kérelem benyújtását követően megkezdhetik. A felújítással, korszerűsítéssel járó beruházások esetében állapotfelmérés céljából előzetes helyszíni szemlére kerül sor. A felújítást, korszerűsítést tartalmazó műveletek esetében ÁTK IV. jogcím tekintetében a jogcímrendelet alapján a beruházás az ügyfél saját felelősségére az előzetes helyszíni szemlét követően, az ÉLIP III. jogcím tekintetében a Vhr. alapján a támogatási kérelem befogadását követően kezdhető meg. A jogszabályban előírt valamennyi formai és tartalmi kellékkel rendelkező kérelem vonatkozásában a befogadás időpontjáról az MVH végzés megküldésével értesíti az ügyfelet. Az ÁTK IV. jogcím tekintetében a művelet megkezdése megvalósítási helyenként értelmezendő.

·  A november 5. és december 14. között benyújtható az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból a borászati gépek, technológiai berendezések beszerzéséhez igényelhető támogatás. A 2011. évtől igényelhető támogatásról szóló 83/2011. (VIII. 31.) VM rendelet alapján kihirdetett 159/2012. (X. 12.) MVH közleményhez november 6-án SEGÉDLET elnevezéssel újabb dokumentumok került fel az MVH honlapjára.

·  Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból finanszírozott egyes agrártárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 56/2012. (VI.22.) VM rendelet alapján az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósuló egyes beruházások esetében 2012. december 17-én lejár a meghosszabbított megvalósítási határidő.

aktuális fejlesztés mezőgazdaság pályázat támogatás