Bezárás

Apáról fiúra: gazdaságátadás egyben!

Írta: Kristóf Imre - 2023 január 04.

Újévkor hatályba lépett a gazdaságok egészben történő átadását biztosító törvény, amely lehetőséget biztosít a gazdasághoz kapcsolódó összes elem (a föld, egyéb ingatlanok, ingóságok, vagyon értékű jogok, társasági részesedések stb.) egyszerre, egyben történő átadására.

Mindent egyben

A 2023-as év első napján hatályba lépett az agrárgazdaságok átadásáról szóló 2021. évi CXLIII. törvény, ami a mezőgazdaság jövője szempontjából kiemelt jelentőségű nemzedékváltást hivatott előmozdítani, annak a folyamatát egyszerűsíteni. A törvény lényegi eleme, hogy lehetőséget biztosít a gazdaság egységben történő átadására, azaz a gazdasághoz kapcsolódó összes elem (a föld, egyéb ingatlanok, ingó dolgok, vagyon értékű jogok, társasági részesedések stb.) egyszerre, egyben történő átadására. Fontos tudnivaló, hogy ez csupán egy lehetőség, senkire nézve nem állapít meg kötelezettséget, illetve természetesen, aki az átadást e törvény rendelkezéseit megelőző jogi eszközökkel kívánja megvalósítani, arra ugyanúgy van lehetősége.

Közös munka és utódlás a Cséry-gazdaságban (Fotó: Horizont Média/Kohout Zoltán

Gazdaságátadás szerződéssel

A gazdaság átadása egy úgynevezett gazdaságátadási szerződés révén mehet végbe, ami a gazdaságot átadó és a gazdaságot átvevő között jön létre. A törvény szerint a gazdaságátadási szerződés a mezőgazdasági őstermelő és a mező-, erdőgazdasági tevékenységet és kiegészítő tevékenységet folytató egyéni vállalkozó gazdaságának átadása kapcsán köthető.

Gazdaságátadó lehet:

  • az öregségi nyugdíj korhatárt elért vagy a szerződés megkötésétől számítva legfeljebb 5 éven belül elérő mezőgazdasági őstermelő vagy mező-, erdőgazdasági tevékenységet folytató egyéni vállalkozó, aki legalább 10 éve saját nevében és saját kockázatára folytat mező-, erdőgazdasági tevékenységet, illetve kiegészítő tevékenységet, és ebből igazoltan árbevétele származott, vagy
  • a gazdaságátadási szerződésben meghatározott mező-, erdőgazdasági hasznosítású földterülete több mint háromnegyedének a földhasználati nyilvántartásba legalább 3 éve bejegyzett földhasználója, erdőgazdálkodói nyilvántartásba legalább 3 éve bejegyzett erdőgazdálkodója, vagy az akként bejegyzett gazdasági társaság tulajdonosa.

Gazdaságátvevő lehet:

az a gazdaságátadónál legalább tíz évvel fiatalabb, a 60. életévét el nem érő mezőgazdasági őstermelő vagy mező-, erdőgazdasági tevékenységet folytató egyéni vállalkozó, aki az átvenni kívánt gazdaság működtetésére a jogszabályban előírt feltételeknek megfelel, és aki

  • a gazdaságátadóval a családi gazdaságokról szóló törvényben meghatározott hozzátartozói láncolatban áll, vagy
  • a gazdaságátadóval legalább 7 éve munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll.

A gazdaságátadási szerződés megvalósulhat a gazdaság tulajdonjogának átruházásával (gazdaságátadási adásvételi szerződés), a gazdaság tulajdonjogának ingyenes átruházásával (gazdaságátadási ajándékozási szerződés), tartási kötelezettséget megalapozó formában (gazdaságátadási tartási szerződés), vagy életjáradék fizetését megalapozó formában (gazdaságátadási életjáradéki szerződés).

A törvény teljes szövege itt olvasható.

Forrás: NAK