Pályázati aktualitások

Egy szakmai portál előzetes anyaga szerint két rendelet tervezetet követően várhatóan április második felében kihirdetik a nagy érdeklődéssel várt új VM rendeletet, mely több ponton lényegesen eltér majd az előző kiírástól. Az április elején megjelenő rendelet tervezet alapján ezt ismertetjük röviden, természetesen az egyeztetéseket követően a munkaanyag még változhat. A rendelet tervezet szerinti információkat azért közöljük előzetesként, mert a következő lapszám megjelenéséig a speciális (elektronikus űrlapkitöltő szolgáltatással) beadási feltételek miatt akár le is zárhatják a kérelmek benyújtását. Aki számára érdekes lehet a jogcím, kövesse a fejleményeket az MVH honlapján.

Vissza nem térítendő, jövedelempótló támogatás vehető igénybe egy alkalommal költségek fedezetére vagy fejlesztési célra a mezőgazdasági tevékenység megkezdéséhez. A támogatás lehetőséget nyújt a mezőgazdasági tevékenységgel összefüggésben ingatlan és termőföldvásárlásra, épület építésre, felújításra, új, illetve használt gép-technológia beszerzésre, tenyészállat vásárlásra is.

Támogatás igénybevételére jogosult az a személy, aki:

  • a támogatási kérelem benyújtásakor elmúlt 18 éves, de a 40. életévét még nem töltötte be,
  • gazdaság vezetőjeként, első alkalommal új gazdaság létrehozásával vagy meglévő gazdaság átvételével kezd gazdálkodni,
  • rendelkezik mezőgazdasági szakképesítéssel vagy végzettséggel.

Nem vehet igénybe támogatást az, aki a támogatási kérelem benyújtása előtt már nyújtott be agrár, vagy agrár-vidékfejlesztési célú támogatási kérelmet, vagy pályázatot az MVH-hoz.

A támogatás forrása, keretösszege, mértéke

A támogatás összegét a 4. év végére vállalt gazdasági méret nagysága alapján állapítják meg, ennek megfelelően a támogatás:

  • 4-7 EUME nagyságú üzemméretnél 20000 eurónak,
  • 7-10 EUME nagyságú üzemméretnél 30000 eurónak,
  • 10 EUME feletti üzemméretnél 40000 eurónak megfelelő forintösszeg.

A támogatási kérelem főlapja 2012. május 14. napján 0 óra 00 perctől kezdve, ügyfélkapus azonosítással az MVH honlapján található elektronikus űrlapkitöltő szolgáltatás segítségével nyújtható be. A támogatási kérelem főlapjára vonatkozó benyújtási időszak utolsó időpontja a rendelkezésre álló keretösszeg 200 %-ának megfelelő összeghatár elérésének időpontja, de legkésőbb 2012. május 31-e. A támogatási kérelem főlapot alátámasztó mellékleteket 2012. május 15. és 2012. június 15. között lehet benyújtani postai úton az ügyfél lakóhelye szerint illetékes MVH megyei kirendeltségére. Ha a kérelem főlapjának elektronikus úton történő benyújtása alkalmával az ügyfél helyett annak meghatalmazottja jár el, akkor a postai úton, vagy személyesen benyújtott meghatalmazást legkésőbb a meghatalmazásban szereplő eljárási cselekmény elvégzését megelőzően húsz nappal kell benyújtani az ügyfél lakóhelye szerint illetékes megyei MVH kirendeltségre. A támogatási kérelem benyújtási időszakot követően hiánypótlásnak helye nincs. A támogatási kérelmet az MVH a rendelet mellékeltében meghatározott pontrendszer figyelembevételével bírálja el.

Változások a pontozási rendszerben

A működtetési időszak kezdetétől annak teljes időtartama alatt az ügyfél életvitelszerű tartózkodási helyéhez képest a gazdaság legtávolabbi pontja legfeljebb 30 km-es sugarú körön belül található. Korábban ez 60 km volt.

A korábbi évek tapasztalatai alapján az egyik legnépszerűbb támogatási kérelem esetében a rendelkezésre álló keret nagyságát, a várható érdeklődők számát és a benyújtási határidő vége előtti kérelembenyújtás lezárásának lehetőségét szem előtt tartva várhatóan a megszerezhető pontok 80 %-át el kell érni, illetve meg kell haladni a kérelem pozitív bírálata szempontjából. A jogcímmel kapcsolatos híreket, közleményeket ajánlatos folyamatosan figyelemmel kísérni a rendeletet érintő változtatási lehetőségek miatt.

II. Várható támogatási kérelmek

Ebben a rovatban a következő hónapokban várhatóan megjelenő agrár- és vidékfejlesztési támogatási jogcímeket foglaljuk össze. A táblázatban feltüntetve a jogcím státuszát, azaz hogy már megjelent, végleges jogszabályról van-e szó, vagy milyen információra alapozzuk a várható megjelenést. A hónapról hónapra frissülő információk alapján folyamatosan aktualizáljuk a táblázatot.

Jogcím

Beadási határidő

Támogatás

%

Támogatás

Ft – Euro

Státusz

Egyéb információ

2012.05.14 – 2012.05.31.

(nem végleges!)

40.000 Euro

Várható

2012. tavasz

40-60 %

1.600.000 Euro

Várható

2012. tavasz

?

?

Bizonytalan

2012. nyár

60-65 %

35.000.000 Ft

Várható

2012. nyár

60-100 %

35.000.000 Ft

Várható

2012. nyár – ősz

40-60 %

2.757.000 Euro

Bizonytalan

2012. első félév

75-90 %

150.000-30.000.000 Ft

Várható

2012.09.01 – 2012.09.30.

70-100 %

200.000 Euro

Előzetes

2012.09.01 – 2012.09.30.

70-100 %

200.000 Euro

Előzetes

2012.10.16 – 2012.12.17.

20-40%

100.000.000 Ft

Várható

III. Pályázati hírek, információk

  • A 2012/2013. borpiaci évben is igényelhető vissza nem térítendő támogatás a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalnál olyan új borászati gépek és technológiai berendezések vásárlására, amelyek javítják a vállalkozás összteljesítményét. A támogatás feltételeit a 83/2011. (VIII. 31.) VM rendeletszabályozza. A támogatási kérelmeket a 2012. október 16. – december 17. közötti időszakban lehet benyújtani olyan gépekre, amelyeket a gazdálkodó 2012. március 1-jét követően vásárolt meg, és a vételárat a támogatási kérelem benyújtásáig teljes egészében kifizette. A támogatás mértéke mikro-, kis- és középvállalkozásnak minősülő igénylők esetében a vásárolt gépek nettó vételárának 40%-a, míg nagyvállalatoknál annak 20%-a. Az odaítélhető támogatás összegének meg kell haladnia az 1 millió forintot, de nem lehet több mint 100 millió forint. A 2012/2013. borpiaci évben ezen a jogcímen 4 millió euró támogatás fizethető ki.
  • Április 2-án megnyílt az egységes kérelem elektronikus kitöltő felülete, amelyet az MVH honlapján lehet elérni. Az előző évhez képest 5 új jogcímmel bővült az igényelhető támogatások száma. Az egységes kérelem elektronikus kitöltő felületen lesz lehetőség a kertészeti ültetvények korszerűsítése, korszerű ültetvények telepítése támogatási kérelem kifizetési kérelmének benyújtására is.

Somogyi Tibor – Tavaszi Attila

Som-Tan Pályázati Tanácsadó Iroda – Bábolna

pályázat
0