Sok múlhat rajta, és már nincs sok idő beadni a kérelmet!

Fagy, aszály, belvíz, felhőszakadás, vihar… – nem elég tudni, mekkora területen szenvedett kárt a növénytermesztés, tisztában kell lenni a referenciaárakkal és átlaghozam-adatokkal.

viharkár

 

E hónapban benyújtható

Az idei kárenyhítési évben bekövetkezett mezőgazdasági károk után a kárenyhítő juttatás iránti kérelmet november 30-áig azok a károsultak nyújthatják be, akik a 2020. évi kárenyhítési időszakban bejelentették kárukat. A kérelmek idén is a megszokott elektronikus úton nyújthatók be november elejétől a Magyar Államkincstár erre szolgáló internetes felületén. A kérelem a határidőn belül aktualizálva többször is benyújtható, a Kincstár és az agrárkár-megállapító szerv a 2020. november 30-án, 24:00 óráig utolsóként benyújtott kérelmet veszi figyelembe. A kárenyhítési kérelemről legkésőbb 2021. március végéig születik döntés, az igazoltan károsult gazdák eddig kapják meg a kárenyhítő juttatást. A kérelemhez szükséges alkalmazandó referenciaárak és átlaghozam-adatok pedig itt tekinthetők meg.

 

Segítenek a falugazdászok

A kárenyhítési kérelemben a növénykultúra tárgyévi és referencia-hozamértéke a megadott referenciaárak felhasználásával állapítható meg. Azon növénykultúrák esetén, amelyeknél a referenciaár mellett az ársávot is megadták, a számításhoz a referenciaártól eltérő, az ársávba eső és számlával, illetve termeltetési szerződéssel igazolt ár is használható – bővebb infó a falugazdászoktól és a kincstár honlapján is.

 

fagykár

 

Referencia, ár, hozam, adat

Ha egy termelőnek nincs adata a növénykultúráról a referencia-időszak valamelyik évére, akkor a referenciahozam meghatározásához a most közzétett 2015-2019. évi átlaghozam-adatok használhatóak fel. Ezek mellett a 2020. évi átlaghozam-adatok is elérhetőek. Ez utóbbiakat kizárólag akkor kell alkalmazni a kárenyhítő juttatás iránti kérelemben, ha a termelőnek azért nem áll rendelkezésre az idei évi saját hozamadata, mert a növénykultúra betakarítási szintje nem haladja még meg az 50%-ot. A referencia-időszak közzétett referenciaárait és átlaghozam-adatait az Agrárminisztérium adott esetben felülvizsgálhatja (pl. a végleges KSH adatok alapján). A felülvizsgált és ennek keretében módosult referenciaadatok csak a tárgyévi kárenyhítő juttatás szempontjából relevánsak és nem jogosítja fel a termelőt a korábbi kárenyhítő juttatás iránti kérelmének utólagos módosítására.

 

Legfeljebb 80%

A kárenyhítő juttatás alapját a tárgyévi hozamérték és a referencia hozamérték különbsége, azaz a hozamérték-csökkenés (termelésiérték-kiesés) jelenti. A kárenyhítő juttatás összege legfeljebb a hozamérték-csökkenés 80%-ig terjedhet, ha a károsult gazda rendelkezik megfelelő mezőgazdasági biztosítással. A mezőgazdasági termelő ugyanakkor a neki járó kárenyhítő juttatás felére jogosult, ha az üzemi szintű referencia hozamértékének legalább felére kiterjedően – az adott kárenyhítési évre vonatkozóan – nem kötött az adott növénykultúrára jellemző aszály, belvíz, felhőszakadás, jégeső, mezőgazdasági árvíz, tavaszi/őszi/téli fagy vagy vihar káreseményre kiterjedő hatályú mezőgazdasági biztosítást.

agrár hozamadat juttatás kár kárenyhítés kincstár mezőgazdaság referenciaár
.
.