Tanácsok a repcebetakarításhoz

A repce betakarításához a vágószerkezet felszereltsége és beállítása még fokozottabb figyelmet kíván, hiszen ez a növény sokkal érzékenyebb a helytelen adapterbeállításra, és sokkal hamarabb – és jelentősebb – veszteségek adódhatnak ebből.

Mielőtt ezekre rátérnénk, néhány mondatban foglalkozzunk a vágószerkezet repcebetakarításhoz való minél ideálisabb felszerelésével. Aki repcetermesztéssel foglalkozik, az az új betakarítógép kiválasztásánál ma már nem hagyhatja figyelmen kívül a variálható kaszatávolságú adaptereket. Jó néhány komolyabb kombájngyártó kínál már betakarítógépéhez ilyen kitolható kaszaszerkezettel szerelt vágóasztalokat, amelyek fokozatmentesen állítható, integrált repcelemezekkel rendelkeznek. Ma már sok gyártó olyan vágószerkezeteket kínál, amelyeknél a rendválasztók szerszám nélkül, könnyen cserélhetők, gyárilag kínált repceoldalkaszákra. Ha ezekre a lehetőségekre odafigyel az új gép megrendelésénél a gazda, és nem a spóroláson töri a fejét, akkor mindenféle utólagos felszerelés helyett már alapból a legideálisabb képességekkel lesz felvértezve a repcearatásra betakarítógépe.

Természetesen a használt kombájnok vágóasztalai is jól felszerelhetők erre a feladatra. Ma már itthon is hatalmas a választék a mechanikusan, illetve hidraulikusan meghajtott oldalkaszákból és a különféle méretű repcetoldatokból, így régebbi és újabb konstrukciójú vágószerkezet is jól felszerelhető a repce betakarítására, ennek már maximum csak anyagi határai lehetnek. A repcetoldatok alkalmazásával jelentősen csökkenthető az elhullási szemveszteség a vágóasztalon. Sokan feltehetik a kérdést, miért is van szükség az adapterkiegészítők alkalmazására repcebetakarítás során. Ha kiegészítők nélkül felszerelt, hagyományos gabona-vágószerkezettel végezzük a repcebetakarítást, akkor a veszteségek közel 100%-a csak a vágóasztal mellső, kaszaszerkezet felőli részénél történik. A kaszaszerkezet, a motolla és a középrehordó csiga együttes ütő-rázó mozgása miatt a becők jelentős mértékben felnyílhatnak, a kipergő repcemagvak a talajra hullva komoly betakarítási veszteséget okoznak. Ugyancsak jelentős rizikót hordoz magában a gabonabetakarításnál alkalmazott rendválasztók használata repcében. Az elválasztócsúcsok az összekuszálódott repceállományt előrehaladáskor téphetik, szakíthatják, komoly magelhullást előidézve ezzel. Ezért van kiemelten szükség az oldalkaszák alkalmazására. Ne csak a jobb oldalra szereljünk kaszát, hanem az adapter mindkét végére, így a fogások kezdésekor is csökkentjük a rendválasztás veszteségeit. A repcetoldat a magas fordulatszámon forgó, középrehordó csiga és a motolla ütései által a becőből kivert szemeket fogja fel, megakadályozva a korai becőkinyílásból adódó magkihullást, csökkentve a repcemag idő előtti kiválását.

Ha kiegészítők nélküli gabona-vágószerkezettel végezzük a betakarítást, akkor a veszteségek közel 100%-át itt szenvedjük el

A repce betakarításához a vágószerkezet felszereltsége és beállítása még fokozottabb figyelmet kíván (fotó: Simon Péter)

A repcetoldatok hátrafelé, a középrehordó csigavályú felé lejtenek, így továbbítódik az általuk felfogott mag. Lássuk, hogyan állítsuk be a jól felszerelt vágószerkezetünket a repcebetakarításkor. A repce aratása a vágószerkezetnél teljesen más beállításokat kíván meg a kombájnostól, mint az őszi kalászosok betakarításánál. A repce aratását a deszikkálást követően egy hét múlva vagy a természetes érés után a magok 10–12%os nedvességtartalmánál szabad megkezdeni. Bár a rövidebb repcetarló könnyebben elmunkálható lenne, ennek ellenére a repcét magas tarlóra kell vágni, mivel a szár alsó részei általában vastagabbak, mint a cséplődob és a dobkosár közötti cséplőrés. Így ha alacsonyan járatjuk a vágóasztalt, akkor a kelleténél több szármennyiség kerül be a cséplőrendszerbe, és a kis cséplőrésben megroppanva plusznedvességet adnak a terménynek. A megroppantot szárdarabokhoz a magok hozzátapadnak, megnehezítve a tisztítás folyamatát és rontva annak minőségét. Mindig ügyeljünk arra, hogy az alsó becők magassága alatt történjen a levágás, a lehető legkevesebb szármennyiséggel, és ezt változó magasságú állomány esetén folyamatosan figyeljük, illetve ha szükséges korrigáljuk. Amennyire kiemelt funkciója van a vágószerkezet motollájának gabonabetakarításnál, annál kevésbé fontos az alkalmazásának szerepe a repcebetakarítás során. Lényegében csak azért van szükség a munkájára, hogy megakadályozzuk a levágott termény középrehordó terelőcsiga előtti feltorlódását. A motollának nem szabad a repcét „behúznia”, mert ilyenkor az érintés helyén, a növény felső egyharmadában levő becők felhasadnak, és a magok kiperegnek, lehullnak. A motollát minél inkább hátra, a vezetőfülke irányába kell húzni, ebben a pozícióban ugyanis a repceszárakat lenyomja a terelőcsigához. A motollafordulattal optimálisan összehangolt haladási sebességgel elérjük, hogy a következő szár az előzőre rádől, és plusznyomást fejt ki. Így egyenletes behúzást érhetünk el, valamint minimalizáljuk a kipergésből adódó veszteségeket is. A motolla kerületi sebessége a munkasebesség 1,1-1,3-szerese lehet, így a motolla terménytovábbító munkája a minimálisra korlátozódik, inkább csak „fésüli” a repceállományt. Az ajánlott munkasebesség (kiegészítők nélkül alkalmazott hagyományos gabonavágószerkezet esetén) maximum 5 km/h, de optimális beállításokkal még így is az aratórésznél 8-12%os szemkipergési veszteséggel kell számolni. Ezen az értéken a repcebetakarításhoz ajánlott adapterkiegészítők – mint a repcetoldat és az oldalkaszák – jelentősen csökkentenek. Ha adapterünk fel van szerelve ezekkel a szerelvényekkel, akkor is csak abban az esetben végezzük az aratást nagyobb menetsebességgel, ha ezt az állomány megengedi, és az elhullási veszteség nem emelkedik.

A használt kombájnok vágóasztalai utólag is jól felszerelhetők a repcebetakarításra

Az utólag felszerelhető repcetoldat és oldalkasza sokat csökkenthet a betakarítási veszteségeken

A művelőutas vetéssel vetett repce az elvirágzást követően a művelőút szélességében gyakran megdől. Ilyenkor kb. 2-2,5 m szélességben eldőlt a növényállomány, míg a vágószerkezet fennmaradó szélességében álló növényzet található. A megdőlt növények felszedésében sokat tudna segíteni a motolla alkalmazása, de a motollaujjsorok verő, ütő mozgásával felsérthetjük a becők jelentős részét, így ettől el kell tekinteni. A motolla használatát úgy tudjuk ilyen esetben elkerülni, hogy a művelőút szélességében található repceállományt csak abból az irányból aratjuk le, hogy az állomány megdőlése a vágóasztallal, vagyis a menetiránnyal szemben legyen meg, így ugyanis motolla nélkül betakarítható. Ellenkező esetben a művelőutat is magában foglaló vágószélességet hagyjuk ki, és visszafelé jövet arassuk le, amikor a növény dőlése a vágószerkezettel szemben lesz. A jelentős mértékben talajra dőlt, szinte elfeküdt növényállomány betakarításában a dőlt gabona aratásához használt kalászemelők itt is segítséget nyújthatnak.

A repce a könnyen csépelhető növények közé tartozik. Ha a cséplő-tisztító szerkezet megfelelően van beállítva, a cséplési veszteség elhanyagolhatóan kicsi, 0,1-0,2%os értékű. A repce csépléséhez nagyobb dob-kosár hézag beállítása és a dob fordulatszámának csökkentése indokolt lehet. Az ennek beállításához szükséges értékek az egyes kombájntípusok kezelési útmutatójában megtalálhatók, de a mai korszerű betakarítógépek elektronikus dobkosárhézag- és dobfordulat-beállításánál a betakarítógép számítógépes rendszere már előre eltárolt beállítási értékeket kínál fel a különböző növényfajtákhoz – például a repcéhez is –, melyet egy gombnyomásra aktiválhatunk.

Itt egy példa a helyes vágószerkezet-beállításra (fotó: Agco Corp.)


A jelentősen dőlt állományhoz itt is alkalmazhatjuk a kalászemelőket

A kombájn tisztítórendszerénél a rosták nyitására, de leginkább a szelelő légmennyiségére, légáramának erősségére kell odafigyelni. A túlzottan erős tisztító légáram a könnyű repcemagokat kifújhatja a pelyva-törek keverékkel együtt.

Ha a fentebb felsorolt legalapvetőbb beállítási szempontokra odafigyelünk, és az állomány változásnak megfelelően ezt mindig utánállítjuk, illetve szinten tartjuk, akkor a veszteségek nagy részét elkerülhetjük.

 

Farkas Imre

adapter aratás kombájn oldalkasza repce repcearatás repcetoldat vágóasztal vágószerkezet
..