Bezárás

Így lesz okosabb a gazda – mondja az EU

Írta: Szerkesztőség - 2021 február 20.

Bizottsági ajánlásokkal élt az EU Agrártudás- és Innovációs rendszer (AKIS) stratégiai munkacsoportja a Közös Agrárpolitikához kapcsolódóan: a tagállamoknak a tudásátadási rendszerük kialakítása és működtetése témakörben.

A javaslatokat rögzítő dokumentum a tagországok 74 fő delegáltja (köztük a NAK szakértője is) által, 2021. január 20-án tartott bizottsági ülésen került összeállításra.

 

állattartó telep
Baromfi telep (Fotó: Barna Bence)

 

A bizottság célja:

 • segítse a tagállamok a Közös Agrárpolitika összefüggésében a tervezési és végrehajtási folyamatait;
 • ösztönözze a kreativitást és innovációt a tudásáramlás és együttműködés szervezésével.

 

A munkacsoportot 1974-ben alapították

Tagjai között állami szféra szereplőit, kutatókat, egyetemi tanárokat, digitalizációs- és tudásátadási szakértőket és szaktanácsadókat találunk. A 37 ország képviselőiből álló munkacsoportnak Magyarország is tagja. A SCAR mára az európai mezőgazdasági- és egy szélesebb körű biogazdasági kutatással is foglalkozó elismert tanácsadó szervezetté nőtte ki magát.

 

Az aktuális téma

Az AKIS részeként értelmezett képzés és oktatás, továbbá a H2020 projektek bemutatása volt. Ehhez kapcsolódóan a szaktanácsadásra és az innovációra vonatkozó ajánlások kerültek ismertetésre.

A tagállamoknak javaslatok, ajánlások kerültek megfogalmazásra: az új Közös Agrárpolitika stratégiai tervezéséhez a tagállamok szármára a tudásátadás és tudáscsere rendszer kialakítására, és működtetésére, továbbá a szaktanácsadási szolgáltatásra vonatkozóan.

 

állattartó telep
Nagylétszámú állattartó telep (Fotó: Barna Bence)

 

A KAP tudáscserét és tudásátadást a tanácsadási, szaktanácsadási szolgáltatásokat illetően legfontosabb ajánlások:

 • kiemelt feladat az információáramlás elősegítése a gazdálkodók és tanácsadók, illetve a kutatók és a kutatási eredmények között;
 • olyan ösztönzők kidolgozása a tanácsadók számára, amelyek elősegítik, hogy a gazdák igényeit át tudják adni az AKIS egyéb szereplői számára;
 • a tanácsadók, szaktanácsadók képzésének és továbbképzésének biztosítása; képzési rendszerek összekapcsolása és ezek finanszírozása;
 • a gazdálkodók igényeire szabott, holisztikus szaktanácsadás támogatása, ideértve a speciális, egyénre szabott és az általános, mindenkit érintő témákat is;
 • a tudásátadási formák népszerűsítése a gazdálkodók körében, hogy igénybe vegyék a tanácsadási szolgáltatásokat;
 • új technológiák- és módszerek megismertetésének és használatának támogatása: a kutatás, fejlesztés, és innovációs tevékenységek eredményeinek átadása a képzéseken- és a tanácsadókon keresztül;
 • az adminisztratív terhek csökkentése, ami az intézkedések hatékonyabbá tételével, a kisebb léptékű projektek közbeszerzési folyamatának egyszerűsítésével, az egyszerűbb irányítással és ellenőrzéssel, valamint a tranzakciós költségek csökkentésével érhető el;
 • a kellő pénzügyi rugalmasság alkalmazása, ahol indokolt ott előfinanszírozással segítség a pályázót.

 

Fentiek realizálása érdekében elengedhetetlen:

 • a kedvezményezettek körének egyértelmű beazonosítása;
 • az oktatási és képzési formák kidolgozása;
 • a tanácsadás típusainak meghatározása;
 • eredményeinek és hatásának mérése.

 

mezőgazdasági telep
Gombatermesztő telep (Fotó: Barna Ferenc)

 

A tanácsadók Agrártudás- és Innovációs rendszerbe történő bevonására tett ajánlások:

 • A tanácsadóknak az AKIS-en belül kiemelt szerepet kell betölteniük. Ez azt jelenti, hogy a tanácsadást az adott gazdaságra szabottan, a helyi sajátosságoknak (környezeti, társadalmi, gazdasági) megfelelően, egyedi innovációs tudás-támogatással kell segíteni, mind a gazdálkodók, mint az egyéb szereplő számára, az új technológiai- és tudományos információk felhasználásával.
 • A tanácsadóknak a tudásátadási technikák alkalmazásával a gazdák ismereteinek naprakész tudását kell segíteni.
 • Ehhez elengedhetetlen a gazdák szemléletformálása, vagyis a gyakorlatban a gazdálkodónak nyitottnak, befogadónak kell lennie a felkínált tudás elfogadására, elsajátítására, a mindennapi munkájában történő hasznosítás érdekében.
 • A tanácsadónak egyedi támogatást kell nyújtania az innovatív ötletek megvalósíthatóságának integrálásához.
 • A tagállamok gondoskodniuk kell a tanácsadók folyamatos képzéséről, így az új megközelítések eljuthatnak a tanácsadókhoz.
 • A tanácsadó, mint partner jelenjen meg a kutatási projektekben, a különböző kommunikációs platformokon, rendezvényeken, külföldi utakon, ahol olyan tudást és ismeretet szerez, amit a környezetében élőkkel megoszt.
 • Különösen fontos a határokon átnyúló együttműködések kiépítése, a tudásáramlás fokozása érdekében.

 

KAP célkitűzései
A KAP kilenc specifikus célkitűzése (Forrás: https://ec.europa.eu/info/)

 

Forrás: NAK/Jakab Ágnes

Összeállította: Barna Ferenc