növényvédelem | Agrárágazat

növényvédelem

2014. március 14.

- A DuPont 2014. évi ajánlata kalászosokban és napraforgóbanA DuPont legfrissebb növényvédelmi fejlesztéseibe, természetközeli szemléletébe már előző hónapban is bepillantást nyertek Olvasóink, amikor a 20. Növényvédelmi Konferencián elhangzottak közül a kukoricatermesztőket leginkább foglalkoztató témákkal foglalkoztunk. Ebben a hónapban a kalászosok és a napraforgó termesztését járjuk körbe, felidézve a szakmai fórum előadásait.

2014. március 14.

A kukorica termésvédelme 2014A Bayer CropScience 4 napon át 4 helyszínen tartott átfogó konferenciát, ahol valamennyi 2014. évi újdonságukat részletesen ismertették a meghívottakkal.

2014. március 14.

A Bayer CropScience 2014. február 6-án a lajosmizsei Geréby Kúriába invitálta gyümölcstermesztő partnereit egy közös szimpóziumra, ahol Dr. Pénzes Béla, a Budapesti Corvinus Egyetem tanszékvezetőjének vendégelőadása és a Bayer gyümölcsvédelmi ajánlata mellett a jelenlevők megtudhatták azt is, hogyan válhatnak AlmaTudorrá.

2014. március 12.

Tekintse meg aktuális lapszámunkat lapozható formában, vagy töltse le pdf formátumban.

2014. március 12.

Tavaszi lapszámunk egyik fő témája az őszi búza növényvédelme.

2014. február 18.

A növényvédő gépek műszaki színvonala jelentős mértékben meghatározza a védekezések eredményességét és a környezetre gyakorolt hatását, Ezért a permetezőgépek fejlesztését nemcsak a felhasználói igények növekedése, hanem hatósági előírások is szükségessé teszik. A gyártók az utóbbi években sorra új kivitelű permetezőgépekkel, korszerű műszaki újdonságokkal jelennek meg a piacon. A konstruktőrök keresték azokat a megoldásokat, amelyekkel növelni lehet a teljesítményt, javítani lehet a munkaminőséget, és a vegyszerek kijuttatásánál bekövetkező veszteségek, veszélyek mérsékelhetők, vagy kiküszöbölhetők.  Az új technika kialakítását nagymértékben elősegítette az általános műszaki fejlődés, elsősorban a számítógépes technika elterjedése, az elektronika alkalmazása, vagy a műholdas helyzet-meghatározás kínálta lehetőségek. 

2014. február 18.

Az őszibarack tafrinás betegséget az 1930-as évektől Magyarországon, jelentős és súlyos károkat okozó betegségként tartják számon. Elnevezése, a” levélfodorsodás” jellemzően utal a kórokozó fertőzése nyomán megjelenő tünetekre.

2014. február 18.

A nyugalmi időszak végén végzett lemosó permetezés, az azt megelőző ápolási munkákkal (metszés, sebkezelés, beteg növényi részek-, gyümölcsmúmiák eltávolítása) együtt a gyümölcsösök integrált növényvédelmének megalapozását szolgálja. A mostani igen enyhe téli időjárás kedvez a kártevők és kórokozók áttelelésének, így a lemosó permetezésnek különösen nagy jelentősége lehet a betegségek, kártételek megelőzésében.

2014. február 18.

Napjaink legégetőbb kihívását a növekvő létszámú népesség élelmiszer ellátása jelenti akkor, amikor a környezet már nem képes a fokozódó antropogén hatások pufferolására. A mezőgazdasági termelést fenntarthatóvá kell tenni, melynek lehetséges módja az integrált növénytermesztés. 

2014. február 10.

A modern tápanyagellátáshoz ma már hozzátartozik a levéltrágyák használata. Bebizonyosodott, hogy a jó minőségű lombtrágyák alkalmazása növeli a termés mennyiségét és ezzel egyidejűleg a termés minőségére is kedvezően hat. Természetesen a termés növekedésével és a minőségi paraméterek javulásával elérhető többlet-jövedelem meg kell, hogy haladja a lombtrágyázás költségeit. Csak ebben az esetben beszélhetünk eredményes lombtrágyázásról.

2014. február 07.

A talajban élő mikroszervezetekről, azok szerepéről és a termesztett növényeinkre gyakorolható és valójában gyakorolt hatásairól beszélgettem Simon Péterrel, a Fertilia Kft. ügyvezetőjével.

2014. február 07.

Az elmúlt időszakban nagy visszhangot váltott ki az Európai Bizottság 2013. május 24-én kibocsátott neonikotinoid típusú rovarölő szerekkel kapcsolatos 485/2013/EU végrehajtási rendelete, amelynek lényege, hogy jelentősen szabályozza és redukálja az imidakloprid, klotianidin és a tiametoxam hatóanyagok felhasználási lehetőségét. Ennek értelmében a rendelet gyakorlatilag megtiltja számos rovarölő csávázó szer *(Chinook 200 FS, Chinook Blue, Cruiser 350 FS, Cruiser  600 FS, Cruiser OSR 322 FS, Cruiser Force Mais, Ellado, Ellado Blue, Poncho FS 600, Celest Top, Gaucho 600 FS, Force Zea, Modesto, Poncho Pro, Seed Oprid 600 FS) és több talajfertőtlenítő granulátum (Santana 1 G, Cheyenne 1 G) használatát.

2014. január 27.

Kalászosok védelme 2014A Bayer CropScience 4 napon át 4 helyszínen tartott átfogó konferenciát, ahol valamennyi 2014. évi újdonságukat részletesen ismertették a meghívottakkal.

2014. január 27.

- gyárlátogatás a MantisnálAz ULV-rendszerű porlasztva permetező rendszerekről már több alkalommal is tájékoztattuk Olvasóinkat. A gödöllői Farmcenter Kft. forgalmazásával a technológia részletei és eszközei már a hazai termelésben is bizonyítottak. Ezúttal a legfrissebb technikai paramétereken túl a Hamburg melletti Geesthachtban tett gyárlátogatáson szerzett személyes tapasztalataimat is megoszthatom az Agrárágazat Olvasóival.

2014. január 23.

A repce betegségei közül számos gombás eredetű betegséget nevezhetünk meg, melyek mindegyike jelentős terméskiesést okozhat hazánkban: gyökérgolyva (Plasmodiophora brassicae), repceperonoszpóra (Peronospora parasitica), cilindospóriumos levélfoltosság (Cylindrosporium concentricum), repce fehérpenészes rothadása (Sclerotinia sclerotiorum), repcebecrontó (Alternaria brassicae), fómás levélfoltosság és szárrák (Leptoshaeria maculans).

2014. január 23.

Az intenzív ültetvények telepítési költsége jelentős terhet jelent. Megtérülési idejük a változó piaci körülmények, a gyakran kedvezőtlen export lehetőségek és az alacsony értékesítési árszint miatt elhúzódhat. A tápanyagellátás az esetleges öntözés és a növényvédelem fokozódó költségei is tovább rontják az ágazat nyereségességét. A termesztés intenzitásából engedni azonban nagyon kockázatos döntés, hiszen a mennyiség mellett a legjobb minőség előállítása a cél.

2014. január 23.

December 1-jétől tilos az EU által korlátozott három neonikotinoid hatóanyaggal csávázott repce, kukorica és napraforgó vetőmagok forgalmazása és vetése. Az Európai Bizottság által kibocsátott 485/2013/EU rendelet értelmében az imidakloprid, klotianidin és tiametoxám hatóanyagokkal kezelt vetőmagok forgalmazása és felhasználása a rendelet mellékletében felsorolt növények (többek között a kukorica, repce, napraforgó, szója, mák) esetében 2013. december 1-je után tilos. Ez alól kivételt képez az őszi kalászos gabonafélék csávázott vetőmagjainak forgalmazása és felhasználása. Tilos lesz továbbá a méhekre vonzónak minősített növények virágzást megelőző permetezése, valamint e kultúrák előtt végzett talajfertőtlenítés is.

2014. január 23.

A növényvédelmi munkákat csak megfelelő állapotú, jól felkészített permetezőgéppel lehet optimális időben és jó minőségben elvégezni. Ha az idény során, a munkavégzés közben fellépő meghibásodások miatt nem lehet a védekezéseket optimális időben elvégezni, akkor jelentős terméskiesés vagy minőségromlás léphet fel. A nem kielégítően átvizsgált, javított vagy beállított gépekkel megfelelő minőségű munkát végezni nem tudnak. Ennek következménye a drága vegyszerek pazarlása, a nem kielégítő minőségű és egyenletességű kezelés, a környezetet károsító veszteség, elsodródás. Nem mellékes szempont az sem, hogy a gondosan ápolt gép élettartama jelentősen megnövelhető az elhanyagolt géphez képest, ez pedig a növekvő gépárak mellett számottevő megtakarítást jelent. 

2014. január 23.

Az Európai Unió egységes piacának egyik szabadsága, az áruk szabad áramlása. 1993-ban eltörölték az áruk belső piacon belüli mozgásának ellenőrzését, így az Európai Unió jelenleg belső határok nélküli területként működik. A Közösségen belüli kereskedelmet a vámtarifák eltörlése ösztönzi (vagyis könnyebben, nagyobb piacon tudjanak a tagállamok kereskedni), amely a tagállamok exportjának és importjának jelentős részét teszi ki.

2014. január 21.

A mostani enyhe időjárás kedvez a kártevőknek, amelyeket a téli fagyok szoktak gyéríteni, ezért a növényvédelmi munkákra fokozottan figyelniük kell a gazdáknak.

2013. december 19.

Téli lapszámunk témája a szőlő új zárlati kórokozója és az ellene való védekezés lehetőségei.

2013. november 07.

– Decembertől tiltólistára kerülnek a neonikotinoid hatóanyagú szerekAz Európai Bizottság határozata értelmében december 1-jétől az egész Európai Unióban korlátozzák az úgynevezett neonikotinoid típusú rovarirtó szerek alkalmazását, amelyeket ártalmasnak találtak a méhekre. A korlátozás a klotianidin, az imidakloprid és tiametoxám hatóanyagú szerekre vonatkozik, amelyek engedélyezését két év múlva, vagy amint új tények látnak napvilágot, felülvizsgálják.

2013. október 30.

Az Economist Intelligence Unit (EIU) által készített élelmiszerbiztonsági rangsorolás komoly elismerést jelent Magyarország számára.

2013. október 24.

A magyar termelők felkészültek az integrált növényvédelem módszereinek alkalmazására, amit a jövő év elejétől az unió elvár tőlük.

2013. október 15.

Az élelmiszerlánc-biztonság egyik fontos eleme a növény- és talajvédelem, ezen belül is a növényvédőszer-engedélyezés - többek között ez is témája volt a közép- és kelet-európai országok növényvédőszer-engedélyezési hatóságai hétfőn Budapesten tartott konferenciájának.

2013. szeptember 24.

Decembertől tiltólistára kerül a neonikotinoid szerAz Európai Bizottság határozata értelmében december 1-jétől az egész Európai Unióban korlátozzák az úgynevezett neonikotinoid rovarirtó szer alkalmazását, amelyeket ártalmasnak találtak a méhekre. A korlátozás a klotianidin, az imidakloprid és tiametoxám nevű szerekre vonatkozik, amelyet két év múlva, vagy amint új tények látnak napvilágot, felülvizsgálják.

2013. augusztus 22.

A Keve Zrt. 5400 hektáron gazdálkodik a Bicske határától dél felé, Baracskán keresztül egészen Ercsi-Besnyő határáig terjedő széttagolt, mikroklíma szempontjából és talajtani értelemben is igen változatos területen. Fő növényük a kukorica, a napraforgó, a kalászosok és a repce, emellett általában mintegy 300 hektáron borsót vagy lucernát, zabot és egyéb kisebb kultúrákat termesztenek. Tapasztalatairól Tóta Nándor kertészmérnök, növényvédelmi szakmérnök, a cégcsoport növénytermesztési igazgatója beszél.

2013. augusztus 21.

Az Európai Unió 2009/128/EK irányelv előírása alapján 2014. január 01-től Magyarországon is minden gazdálkodónak...

2013. július 18.

150 évnyi innováció a Bayer történelmébenAz idén 10 éves Bayer CropScience működésének kezdetekor hívta életre a Bayer Légyott rendezvénysorozatot, amelynek legfőbb célja, hogy az innovatív, új irányba mutató megoldásaikat a valós életben mutassák be partnereiknek. Az idén, a makói Kossuth Mgtsz. területén megtartott bemutatón a búza, kukorica, napraforgó és repce növényvédelmi és tápanyag-utánpótlási tapasztalatai mellett minden résztvevő megtekinthette a Bayer hibridrepce kínálatát is.

2013. július 18.

A napraforgó és repce hibridek fajta- és növényvédelmi bemutatójának rendszeres helyszíne Jánoshalma. A DuPont és Pioneer Juniális 5 állomásos szakmai programjának részeként az érdeklődő gazdálkodók a gyakorlatban, azaz a kísérleti parcellákat bejárva hasonlíthatták össze a hibridek idei eredményeit.