Bezárás

Az informatika szerepe a 21. századi állattenyésztésben

Írta: Agrárágazat-2023/01. lapszám cikke - 2023 január 24.

Beszéljünk most a modern informatikáról, annak is a mezőgazdaságban történő megjelenéséről. Mi is az informatika? Az IT az angol Information Technology rövidítése, önálló tudományág, amely a különböző eszközökkel – de különösen a számítógéppel – megvalósított információkezeléssel, azaz az információ megszerzésével (gyűjtésével), feldolgozásával, tárolásával, sokszorosításával és továbbításával foglalkozik.

Okos farm

Ebből arra következtetünk, hogy valamilyen szempontból már jelen is van a termelésben egyfajta informatika. Ami igaz is. Több éve telepítünk informatikai hálózatokat és irányítástechnikai megoldásokat nagyrészt állattartó telepeken. Sajnos, jellemzőit tekintve, egy mezőgazdasági telep informatikai rendszere több esetben hiányosságokat mutat. A gépészetek, vezérléstechnológiák szigetszerűen helyezkednek el, egymástól akár több kilométerre is. A gépek megfelelő működése függ a dolgozók jelenlététől és a technikai felkészültségüktől.

Milyen problémákkal néznek szembe ma az állattenyésztő gazdák?

  • Versenyképesség csökkenése

A mezőgazdaságban nem beszélhetünk klasszikus versenyhelyzetről, hiszen a termelők a megtermelt áruért, terményért a legjobb árat nyújtó kereskedőnek adják oda a termékeiket. Így az ő bevételük a megtermelt áru mennyiségétől vagy a kereskedői áraktól függ. Viszont a csúcsgazdaságok térnyerése miatt – amelyek méretgazdaságosan és technikával jobban ellátva termelnek – a kisebb gazdaságok versenyképessége csökkenésnek indul, és vélhetően jelentős szakadék alakul ki pár éven belül.

  • Munkaerőhiány

A legtöbb állattartó telepen gondot okoz a megfelelő mennyiségű és minőségű munkaerő megtalálása. Sokszor a béremelések és a kiváltságok sem tudják meggyőzni a legjobb dolgozókat, hogy a telepi munkavégzés mellett döntsenek. Vannak olyan gazdálkodók, ahol a fejlődés legnagyobb gátja a nem megfelelő dolgozói gárda. Ekkor általában mindenki valamilyen alternatív megoldáshoz folyamodik.

  • Elszálló energiaárak

Az utóbbi évben minden gazdálkodó a saját bőrén érezhette az energiaárak drasztikus, földcsuszamlásszerű változásának terheit. Itt az elektromosenergia-ellátásról és a gázárakról egyaránt beszélhetünk. Eddigi tapasztalataink szerint a mezőgazdaságban bőkezűen, az ipari felhasználók szemszögéből nézve pazarlóan bántak az energiával. Most, hogy fajlagosan sokkal nagyobb részt tesz ki az energiafelhasználás az állattartás költségeiből, nem nehéz megjósolni, hogy a felhasználás mérhetővé tétele, az optimalizálás már rövid távon is megtérülő beruházás lehet. Ez informatikai eszközök segítségével gyorsan és hatékonyan megoldható.

  • Telepi kontroll

A mezőgazdasági termelésben a vagyonvédelmi és károkozási kockázatok is jelentősek. Mind a külső behatolás, mind a belső eltulajdonítás, valamint a „véletlenszerű károkozás” is nem kalkulált veszteséget, profitcsökkenést okoz a gazdálkodók körében.

Hogyan segít az állattenyészőnek a telephelyi informatika?

Az állattenyésztésben terjedt el az a mondás, hogy a gazda szeme hizlalja a jószágot. Tehát az a gazda lesz igazán sikeres, aki megfelelően figyel az állataira, és minden körülményt megteremt számukra, hogy egészségesek és termékenyek legyenek. A korszerű, IT-alapú technológiák már lehetővé teszik a gazdálkodók számára, hogy ne csak a dolgozók szavaira, jelentésére vagy a saját szemükre hagyatkozzanak. Ehelyett informatikai technológiák segítségével az egész állományt 24 órás megfigyelés alatt lehet tartani, emellett monitorozni és automatizálni lehet az istállótechnológiát. A vizuális kontrollrendszerek fejlettsége lehetővé teszi akár a telepek belső védelmét, de még a szabad tartásban lévő állományok kamerás megfigyelését is. A rendszerekből származó adatok pedig a vezetőség kontroll- és döntéstámogató eszköztárát segítenék. Az említett rendszerek összefogása pedig a Termelésszinkronizáció elvén alapszik. A Termelésszinkronizáció egy kifejlesztett elmélet, miszerint a termelés egyes elemeinek adatszintű összehangolása a telephelyek hatékonyságának növekedéséhez vezet. Ennek az elméletnek az alapján határozzuk meg azokat a technológiákat, amelyek a leghatékonyabban képesek kiszolgálni egy mezőgazdasági cég igényeit.

szarvasmarhák

Miért fél a gazdálkodó az új technológiáktól?

Jelenleg a gazdálkodók számára elérhető informatikai fejlesztések száma végtelen, és már lassan minden problémára kínálkozik egy új megoldás. A telephelyeken található istállóautomatika és gépészetek már most egy szigetszerű elhelyezkedést követnek, és a különböző rendszerek kapcsolata kevésbé vagy egyáltalán nem megoldott. Ez nem segíti, hanem jobban leterheli a dolgozókat, hisz minden technológiát külön kell felügyelni, így pár hónapon belül már ki is esnek a mindennapos használatból. Másik probléma, hogy a dolgozók számára a leghasznosabb technológiák nagyon bonyolultak, így lassan – vagy egyáltalán nem sikerül elsajátítani azok működtetését. A legnagyobb probléma pedig, hogy a mezőgazdasági telephelyek nagy kiterjedése miatt nem mindenhol megoldott a megfelelő hálózati lefedettség, így egy ilyen technológia letelepítésének legnagyobb költsége a megfelelő hálózat kialakítása.

Hogyan tehetjük elérhetővé az új technológiák alkalmazását?

Az informatikai kultúra megteremtése, elterjedése az állattenyésztésben egy hosszú folyamat, de a problémák felismerése segíthet egy olyan platform létrehozásában, amely valóban használható megoldást jelent minden gazdálkodónak. Az ipari termelésben már régen megjelentek az úgynevezett SCADA-rendszerek, amelyek a gyárakban összefogják az összes gép és gépészeti eszköz működését, és távolról megfigyelhetővé és irányíthatóvá teszik azokat. Ezek a központi egységek kapcsolatot teremthetnek a mezőgazdaságban is az egymástól különálló technológiák között. Dolgozói szinten csak a releváns információkat jelenítik meg az arra jogosultak részére, miközben több lépésben is csatlakoztathatók hozzá a meglévő és a legújabb megoldások is. Tehát minden olyan problémára megoldást jelent, amely gátolja a modern informatikai rendszerek elterjedését, így mind a gazdálkodók, mind a fejlesztők könnyebben megtalálhatják a közös hangot.

Mikor térül meg egy agrárinformatikai beruházás?

A technológia már létezik, és elérhető áron rendelkezésre áll. Hiszen az ipari környezetben ezek az eszközök és technológiák már bizonyítottak. A legfontosabb szempont ebben a témában, hogy a beruházás csak akkor képes megfelelő időben megtérülni a mezőgazdaságban, ha az használható, érthető, és hosszú távon előnyt jelent a gazdálkodók számára. Tehát egy agroinformatikai beruházást csak megbízható szakemberekkel és stabil múltú cégekkel együtt dolgozva éri meg elkezdeni. Fontos, sőt megkerülhetetlen eleme egy sikeres agrárinformatikai beruházásnak a jól átgondolt és a mezőgazdaság üzemi körülményeinek megfelelően kivitelezett alap informatikai infrastruktúra megteremtése.

Mi az informatikához értünk, és hat éve szolgáltatunk már mezőgazdasági cégeknek is.

Kövesdi József
OkosFarm