fbpx

Agrárpályázatok 2024-ben: minden fajsúlyos jogcím megnyílik

Írta: Agrárágazat-2024/1. lapszám cikke - 2024 január 04.

Márciusban és decemberben nyílnak a legnagyobb, több ágazatot is érintő beruházási támogatások. Az erdészet az év során többször is pályázhat forrásokra, újdonság, hogy az ágazatban dolgozó fiatalok éppúgy támogathatók lesznek, mint a gépek beszerzése. A generációváltáshoz kapcsolódó kiírások hónapja a július lesz, míg az öko- és az agrár-környezetgazdálkodás novemberben pályázható meg.

2025-ig tart, mire kifutnak az előző pénzügyi ciklusban meghirdetett agrárpályázatok, és elszámol ezekkel az ország, de közben már megnyílnak a 2023–2027-es ciklus kiírásai is, amelyeket az ország Közös Agrárpolitikához (KAP) kapcsolódó stratégiai terve tartalmaz. A vidékfejlesztési célokra (II. pillér) megpályázható forrás 2,891 milliárd forint, ebből 80%-nyi részt a kormány biztosít tagállami hozzájárulásként. További 2,485 milliárd forint a közvetlen agrártámogatások (I. pillér) forrása. Korábban még soha nem fordult elő, hogy az állami hozzájárulás mértéke ilyen magas legyen a II. pillérben, így az sem, hogy a vidékfejlesztésre több forrás jusson (54%), mint az I. pillér terület- és állatalapú kifizetéseire.

A pályázatokban a fókusz a környezetvédelmen lesz, beleértve az erőforrás-hatékony termelést (digitális átállás), az erdősítést, az öko- és az agrár-környezetgazdálkodást. Szintén prioritást élvez a feldolgozás és a generációváltás. Utóbbit segíti a gazdaságátadás és az induló fiatal gazdálkodók támogatása. Ezenfelül dedikált beruházási támogatások is várhatóak a fiatal gazdák számára. (A fiatalok az I. pilléren belül is emelt összegű támogatást élveznek a gazdaságuk első 300 hektárjára. Lásd honlapunkon: A fiatal gazdák területalapú támogatásának változásairól.)

Február: erdő

Ez a hónap döntően az erdészet támogatásáról szól. Az erdőkárok helyreállítása és megelőzése, az erdőállomány nevelése tartozik ide. Ezenfelül Natura-kifizetések történnek mind erdőre, mind gyepre.

Március: nagy, ágazati beruházások

Megjelennek az első nagy, beruházási pályázatok. Az erdészetet illetően ilyen az agrárerdészeti rendszerek létrehozása és a földhasználatváltást eredményező beruházások. A vízvédelmi célú, nem termelőberuházások keretében a fölös vizek kormányzását és helyben tartását lehet megvalósítani. Megnyílnak a kertészeti, állattartó telepi és élelmiszeripari üzemek fejlesztését szolgáló pályázatok is. A kertészeten belül támogatják az ültetvénytelepítést (a gyógynövényt is), az üvegházi termelést és a post harvest infrastruktúra fejlesztését. Külön a kisvállalkozásoknak díszkertészeti beruházásokra is nyílik forrás. A tudásátadás keretében a bemutatóüzemi programok finanszírozását lehet megpályázni.

állattartó család
A környezetet kímélő gazdálkodás és a generációváltás kiemelt cél a támogatáselosztásban (forrás: fmbankva.com)

Április: erdősítés, öntözés

Pályázat nyerhető az erdőtelepítések és fásítások támogatására, valamint a többéves erdő-környezetvédelmi vállalások finanszírozására. Egy kiírás az erdőtüzek megelőzését is szolgálja. Ekkor lehet benyújtani a fejlesztési terveket az öntözéssel kapcsolatos beruházásokra, és kérni az öntözési közösségek támogatását. Az élelmiszer-biztonságot szolgálja a minőségbiztosítási rendszerekhez való csatlakozás, de tulajdonképpen az állatjóléti előírások teljesítése (húsmarha) és az antibiotikum-rezisztencia elleni küzdelem is. A növényi és állati genetikai erőforrások megőrzésére is nyílik pályázat. Egy kiírás pedig a helyi szükségleteket kiszolgáló árutermelő vagy szolgáltató vállalkozások indítását támogatja.

Május: összefogás

Termelői csoportok és a tanácsadás támogatása.

Június: erdészeti gépek

Sokan várják az erdészeti gépek, eszközök beszerzésének támogatását, ami újdonságként jelenik meg ebben a pillérben. Az erdők klímarezisztenciájának fokozására is nyílik pályázat.

Július: generációváltás

Ebben a formában szintén újnak számít a gazdaság átadását és átvételét külön-külön támogató konstrukció, amelyhez a szakvezetés és a szakma is nagy reményeket fűz. A témát részletesen kibontottuk tavaly májusi cikkünkben. (Lásd honlapunkon: Élesedtek a gazdaságátadás előírásai és részletesen laptársunk, a MezőHír oldalán: Gazdaságátadás: ezek a lehetőségek és hozzá a források) Ezenfelül a fiatal gazdálkodók indulását és beruházásait külön támogatják, méghozzá nemcsak a mező-, hanem az erdőgazdaságban is. Egy további pályázatban életkortól függetlenül, kisüzemként is lehet forrást kérni a gazdaság beruházásaira.

Augusztus-szeptember: vidéki élet

Nyár végén a vidéki infrastruktúra fejlesztése áll a középpontban: tanyafejlesztés és az önkormányzati beruházások (utak, szennyvízkezelés). A baromfifélék állatjóléti támogatásaira is ekkor lehet forrást igényelni.

Október: rövid ellátási lánc

Ismét lehet többéves erdő-környezetvédelmi vállalásokat tenni. A hónap fajsúlyosabb kiírása a rövid ellátási láncokat támogató pályázat.

November: AKG, ÖKO

Ebben a hónapban a pályázatok egyik része a kistelepülési fejlesztéseket szolgálja, újdonságként a helyi biomassza-erőművek létesítését is. Emellett ökoturisztikára, digitalizációra lehet forrásokat kérni. A hónap igazán fajsúlyos kiírásai azonban az öko- (ÖKO) és az agrár-környezetgazdálkodás (AKG) támogatását szolgálják, többéves projektek keretében. A futó, hároméves támogatási időszak 2024 végén jár le, az AKG-kifizetés mintegy egymillió hektárt, az ÖKO 150 ezer hektárt érint. Az ökológiai módszerekkel termelő terület ennél nagyobb, összesen bő 300 ezer hektár az országban. Az átállt gazdaságoknak képesnek kell lenniük a biofelár, a termékfeldolgozás és/vagy a rövid ellátási lánc révén finanszírozni a termelésüket. A 2022-ben elfogadott „Nemzeti cselekvési terv az ökológiai gazdálkodás fejlesztéséért” 2027-re 10%-os ökológiai területarányt tűzött kicélul.

December: digitális átállás, szárítók, tárolók

Az év végén lehet igényelni a kiskérődzők, a tehenészetek, valamint a méhcsaládok állatjóléti támogatását. Emellett fontos beruházási pályázatok nyílnak meg a digitális átállás, a kertészetek technológiafejlesztése, valamint a terménytisztítás, -szárítás és -tárolás támogatására. A digitális átállás keretében legutóbb 100 milliárd forintos forrás állt rendelkezésre precíziós gépek beszerzésére. A kiírás kiugróan sikeres volt, de ehhez hozzájárult a meghirdetés időzítése is: 2021-ben sok elköltésre váró pénz halmozódott fel az agráriumban. Most inkább a konszolidáció éve jön, amikor a gazdálkodók nagyobb szükségét érezhetik a költséghatékony szárítás és a piaci zavarokat csillapító terménytárolás fejlesztésének.

A pályázati menterendet táblázatos formában itt találja meg: kormany.hu/dokumentumtar/kap-strategiai-terv-videkfejlesztesi-palyazati-menetrend

Gönczi Krisztina