Bezárás

A fiatal gazdák támogatása két és félszeresre emelkedik

Írta: Barna Ferenc - 2022 január 14.

A pillérek közötti átcsoportosításnak köszönhetően 2027-ig az I. pillérben 3400 milliárd forint áll a magyar termelők rendelkezésére, míg a vidékfejlesztési támogatások esetében 2853 milliárd forint lehívása válik lehetővé 2023-tól, az átmeneti időszakban elérhető kb. 1500 milliárd forinton túl – olvasható a NAK közleményében, melyben összefoglalja, mi tudható eddig a KAP témakörben.

kalászos, hölgy, kalap
Az átcsoportosításoknak köszönhetően milliárdok várhatóak a mezőgazdaság támogatására, fejlesztésére (Fotó: Horizont Média/Barna Ferenc)

A terv készítése széles körű társadalmi egyeztetéssel történt

Magyarország benyújtotta az Európai Bizottsághoz a magyar KAP Stratégiai Tervet, a 2023-2027 közötti időszak agrár-élelmiszeripari támogatási rendszerét meghatározó legfontosabb dokumentumot. A terv készítése széles körű társadalmi egyeztetés mentén történt, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara aktív részvételével.

A jelentős nemzeti társfinanszírozás révén kimagasló mértékű, több mint 7500 milliárd forintnyi forrás juthat a magyar mezőgazdaságnak és élelmiszeriparnak.

A stratégiai tervezési munka 2019 nyarán kezdődött

A NAK delegált együttműködő szervezetként vett részt a tervezési munkacsoportok tevékenységében, mindemellett két társadalmasítási kör lebonyolítójaként bevonta az ágazat szereplőit, a kamarai tagokat is a folyamatba.

A tervezés során a kamara kiemelten fontosnak tartotta, hogy olyan fórumokat hozzon létre, ahol tagjaik számára lehetőség nyílik véleményük kinyilvánítására és tapasztalataik megosztására, tekintettel arra, hogy ők lesznek a támogatások felhasználói.

kalászos
Nemzeti társfinanszírozás egészíti ki az uniós forrásokat (Fotó: Horizont Média/Barna Ferenc)

Az eddigi rendszerrel ellentétben az új stratégiai terv együtt kezeli az I. és II. pilléres forrásokat

A tervezéskor jelentős pozitívummal bírt a Kormány 2021. januári határozata, miszerint 2021-től kezdődően rendkívül nagy, az egész Unióban egyedülálló mértékű, 80%-os nemzeti társfinanszírozást biztosít a vidékfejlesztési források esetében.

Ennek és a pillérek közötti átcsoportosításnak köszönhetően 2027-ig az I. pillérben 3400 milliárd forint áll a magyar termelők rendelkezésére, míg a vidékfejlesztési támogatások esetében 2853 milliárd forint lehívása válik lehetővé 2023-tól, az átmeneti időszakban elérhető kb. 1500 milliárd forinton túl.

Egyedülálló segítségek?

A már jól ismert jogcímek mellett számos új beavatkozás is szerepel a Stratégiai Tervben, amely egyedülálló lehetőséget jelent a hazai agrár-élelmiszeripar szereplői számára, hogy megvalósítsák fejlesztési elképzeléseiket.

2023-tól induló támogatási rendszerben minden gazdálkodónak egyénileg kell eldöntenie, hogy mely támogatási lehetőségeket tudja kihasználni leginkább. Falugazdászok felkészülten állnak minden gazdálkodó rendelkezésére, hogy a lehető legjobb döntéseket hozzák meg a támogatások igénylésekor.

A kamara számos tájékoztató rendezvény megtartását is tervezi, hogy tagjai minél több információt kapjanak a stratégiai terv tartalmáról és az éppen aktuális pályázati lehetőségekről.

tanya, szántóföld, bála
Kamarai rendezvények, különböző médiumú tájékoztatók juttatják el az információkat a mezőgazdasági termelőknek (Fotó: Horizont Média/Barna Ferenc)

Maximális forrás a termeléshez kötött támogatásokra, jelentős segítség a fiatal gazdáknak

Az új KAP-szabályok több beavatkozás esetében is kötelező ráfordítási arányok alkalmazását írták elő, ami a tervezés során leszűkítette a tagállamok mozgásterét. Magyarország a közvetlen támogatások 1,4%-át fordítja a fiatal gazdák jövedelemtámogatására, a termeléshez kötött támogatásokra pedig a maximálisan megengedhető 13+2%-ot csoportosított.

A generációs megújulás előmozdítása kiemelt célkitűzésként szerepel a KAP Stratégiai Tervben, ezért a fiatal mezőgazdasági termelők hektáronkénti támogatása az eddigi összeg két és félszeresére emelkedik, valamint a területi felső korlát is 300 hektáros birtokméretre módosul.

Új zöld beavatkozás az I. pillérben

Ennek a pillárnek az egyik új eleme az Agroökológiai Alapprogram (AÖP), amely a környezet és klíma szempontjából kedvező többletvállalásokat jutalmazza évenkénti hektáralapú kifizetési rendszerben, a mezőgazdasági üzem teljes területére.

A gazdálkodók AÖP-hez csatlakozása önkéntes, az előírások pedig hasznosítási módonként lettek meghatározva. Az új zöld beavatkozásra a közvetlen támogatások 15%-a kerül ráfordításra.

Kisgazdaságok és családi gazdaságok megerősítése

Új elem a kis és közepes birtokmérettel rendelkező gazdaságok támogatása, amely a közvetlen kifizetések 10%-ának újraelosztását jelenti. Magyarország a következő időszakban nem fogja alkalmazni sem a teljes (capping), sem a részleges elvonást (degresszió), mivel a kisgazdaságok és a családi gazdaságok megerősítését az újraelosztó (redisztributív) támogatás bevezetésével kívánja elérni, amely a legfeljebb 1200 hektárral rendelkező gazdaságok számára nyújtható.

A kifizetés ezen belül maximum 300 hektárig történik két sávban, így az alaptámogatáson felül 10 hektáros birtokméretig hektáronként további 20 ezer, míg 11 és 300 hektár között hektáronként további 10 ezer forint támogatásban részesülhetnek a gazdálkodók.

Birka
A támogatások feltételrendszerében hangsúlyos helyet kapott a fenntarthatóság és a zöldítés (Fotó: Horizont Média/Barna Ferenc)

Továbbra is lesz egységes területalapú támogatás

A jelenlegi SAPS és zöldítési jogcímeket az úgynevezett alap jövedelemtámogatás váltja fel. A támogatás lehívásához egy olyan feltételrendszer (kondicionalitás) előírásait kell teljesíteni, amely ötvözi a kölcsönös megfeleltetést és a zöldítés bizonyos elemeit.

Az alap jövedelemtámogatás egy hektárra jutó pontos összege egyelőre nem ismert, mivel maradványelven számítódik.

Jelentős beruházások a vidékfejlesztésben

2027-ig rendkívüli mértékű fejlesztési forrás fordítható a mezőgazdaság és élelmiszeripar versenyképességének, valamint a vidéki térségek életképességének és vonzerejének növelésére.

A vidékfejlesztési források mintegy 51%-a gazdaságfejlesztési célokra kerül majd felhasználásra. Ezen belül is kiemelt jelentőséggel bír az élelmiszeripar megújítása, illetve a mezőgazdaságban az egy hektárra vetített hozzáadott érték emelését segítő és hatékonyságot növelő beruházások ösztönzése.

Emellett jelentős részben továbbra is elérhetők lesznek a Vidékfejlesztési Programból már jól ismert korábbi beavatkozások, de számos új intézkedés is szerepel a KAP Stratégiai Tervben.

Kiemelt az AKG és ÖKO támogatások, valamint az Agrárkutatási, Innovációs és Tudásmegosztási Rendszer

Az új fenntarthatóbb irányba kívánja orientálni az európai mezőgazdaságot és élelmiszeripart. A környezet és éghajlat védelmét szolgáló beavatkozások tehát jelentős súllyal, a II. pilléres források minimum 35%-ának felhasználásával szerepelnek a Stratégiai Tervben.

A zöld intézkedések közül továbbra is kiemelt jelentősége lesz az agrár-környezetgazdálkodási (AKG) programnak, valamint az ökológiai gazdálkodás (ÖKO) támogatásának, de természetesen lehetőség lesz többféle erdészeti, valamint egyéb környezeti beavatkozások megvalósítására is.

A vidékfejlesztési források támogatási rendszerének meghatározásakor fontos szempont volt a modernizáció is, ezért az agrártudás, innovációs és digitalizációs intézkedések is megfelelő szintű finanszírozásban részesülnek.

Megemelték a támogatást, most kell pályázni (Videó: Horizont Média)

És most mi következik?

Az Európai Bizottság a következő hónapokban végzi el a KAP Stratégiai Terv értékelését, valamint ezzel párhuzamosan kétoldalú egyeztetéseket folytat a tagállammal annak tartalmára vonatkozóan.

A Stratégiai Terv tehát csak akkor tekinthető majd véglegesnek, amikor a Bizottság hivatalosan is jóváhagyja azt, erre várhatóan a nyár folyamán kerül majd sor.

Forrás: NAK Sajtóközlemény
Összeállította: Barna Ferenc