A vad beporzókra euró milliókat költ a program

Írta: Barna Ferenc - 2021 szeptember 29.

A vadon élő beporzók számának csökkenésével és ennek a biológiai sokféleségre és az ökoszisztéma-szolgáltatásokra gyakorolt hatásaival foglalkozik a most induló projekt, mely az EU Horizont 2020 kutatási és innovációs programjából 7,5 millió euró támogatásban részesül.

 

Beporzók: méhek a facéliában
EU által támogatott innovációs program vizsgálja a vadon élő beporzókat (Fotó: Horizont Média/Barna Ferenc)

 

Az Európai Unió Safeguard projektje

A programban részt vesznek az ELKH Ökológiai Kutatóközpont és a Regionális Információs és Fejlesztő Tudásközpont Kft. szakemberei is, mely a vadon élő beporzók számának csökkenésével és ennek a biológiai sokféleségre és az ökoszisztéma-szolgáltatásokra gyakorolt hatásaival foglalkozik.

A kutatók célja, hogy bővítsék ismereteinket az európai vad beporzók, köztük a méhek, pillangók, legyek és más beporzó rovarok helyzetéről és a velük kapcsolatos változásokról.

 

Széleskörű, nemzetközi összefogás

A konzorciumot 14 európai ország és Kína 25 intézményének kutatói, civil szervezetei, ipari és szakpolitikai szakértői alkotják.

Az összegzésben hangsúlyozták, a vadon élő beporzók az európai biodiverzitás kulcsfontosságú elemei, amelyek sokféleképpen járulnak hozzá az emberi jólléthez, valamint főszerepük van a természetes ökoszisztémák működésében is.

 

Számos veszély fenyegeti a beporzókat:

„A hanyatlás tényleges mértéke és okozati összefüggései azonban még mindig nem tisztázottak, ahogy az sem, hogy hogyan lehetne a leghatékonyabban visszafordítani a folyamatot” – mutattak rá a projekt leírásban.

 

Beporzók
Veszély fenyegeti a beporzókat, vissza kell fordítani a folyamatot (Fotó: Horizont Média/Barna Ferenc)

 

A szakemberek terepi kutatásokat végeznek, és értékelik a különböző beavatkozások hatékonyságát

A projekt egyik célja, hogy a résztvevők többféle új eljárást dolgozzanak ki a beporzók támogatására a mezőgazdasági táblától a táji szintig terjedő léptékben – mezőgazdasági, természetes és városi rendszerekben egyaránt.

A szakemberek a legjelentősebb érdekelt felekkel közösen kidolgoznak egy integrált értékelési keretrendszert, beleértve a döntéshozatali protokollokat is, így a kutatási tapasztalatokkal hatékonyabban támogathatják a globális, európai és nemzeti szakpolitikusokat a döntéshozatalban.

 

A beporzók értéke – a társadalom minden szintjén tudatosulnia kell

A projekt létrehozói az ismeretek bővítése mellett tudatosítani szeretnék a beporzók értékét a társadalom számára annak érdekében, hogy Európa-szerte sokrétű, összehangolt intézkedésekkel szorítsák vissza a vadon élő beporzók számának csökkenését.

 

Forrás: MTI